Bomen kappen

Wilt u bomen of struiken kappen in het bos, in een bomenrij of in het landschap? Dan krijgt u te maken met de Wet natuurbescherming. Voordat u gaat kappen moet u dat vooraf bij ons melden.

bos

Meldplicht

In de Wet natuurbescherming vallen bos, bomenrijen en struikplanting in het landschap onder houtopstanden. 

Houtopstanden zijn bomen, boomvormers en struiken die een oppervlakte grond beslaan van 1000 m2 of meer. Of het is een rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat, gerekend over het totaal aantal rijen.

Het kappen van een houtopstand noemen we vellen. Het krimpen van de oppervlakte aan bos in Nederland moet stoppen. Om de bomen en struiken te beschermen is de Wet natuurbescherming (vroeger Boswet) ingevoerd. U heeft geen toestemming nodig om te kappen, maar u moet het wel melden.

Plicht voor opnieuw planten

Na het kappen van een houtopstand, plant u binnen drie jaar hetzelfde oppervlak weer terug op dezelfde plaats. In de Omgevingsverordening Zeeland 2018 staat aan welke regels het opnieuw planten moet voldoen.

Voor enkele houtopstanden geldt de Wet natuurbescherming niet. In artikel 4.1 van de Wet natuurbescherming leest u welke dit zijn. Voor het  kappen van houtopstanden buiten de bebouwde moet u dit melden bij de provincie. Voor het kappen van bomen binnen de bebouwde kom dient u een aanvraag in bij de gemeente. Op de kaart onderaan deze pagina vindt u de grenzen van de bebouwde kom voor de bescherming van houtopstanden.

MELDPLICHT EN/OF HERPLANTPLICHT? DOE HIER DE CHECK

Kappen met spoed

Soms is het nodig om snel bomen of struiken te kappen. Bijvoorbeeld bij een onveilige situatie voor het verkeer, of na een storm. Is dit het geval, dan kunt u toestemming vragen om met spoed te kappen. Normaal geldt er een wachtverplichting van vier weken. Deze is bedoeld om te controleren of u toestemming krijgt om bomen of struiken te kappen.  

Opnieuw planten op andere plaats

Is het niet mogelijk om opnieuw te planten op dezelfde plaats? Dan kunt u toestemming vragen om opnieuw te planten op een andere plaats. Bij de aanvraag stuurt u een uitleg mee waarom u toestemming vraagt. In speciale gevallen krijgt u hier toestemming voor.

Termijn plicht opnieuw planten

Kunt u niet binnen drie jaar opnieuw planten, omdat bijvoorbeeld een project uitloopt? Dan kunnen wij u toestemming geven om de plicht om opnieuw te planten uit te stellen. Ook kunt u toestemming aanvragen als u het bos beheert met de bedoeling om het op natuurlijke manier te verjongen. 

Aan de slag

Wilt u gaan kappen? Dien dan minimaal vier weken vooraf een kapmelding in bij de provincie.
Wilt u opnieuw planten op een andere plaats, of pas later terugplanten? Vraag hiervoor dan een ontheffing aan bij ons.  Als u een ontheffing aanvraagt, dan moet u de provincie daarvoor leges betalen. Hoe hoog deze leges zijn, vindt u in hoofdstuk 5 van de Tarieventabel in de Legesverordening Zeeland 2018. 

Een kapmelding indienen of een ontheffing aanvragen doet u op de volgende manier:

  1. U gebruikt de onderstaande verplichte formulieren. Deze print u uit en ondertekent u.
  2. Dit is altijd het basisformulier en het formulier Module 3 Houtopstanden.
  3. U stuurt de aanvraag naar provincie@zeeland.nl of het postadres hieronder.
  4. Let op: u moet uw aanvraag altijd ondertekenen.

Postadres:
Provincie Zeeland
Afdeling POJZ t.a.v. Team Wet natuurbescherming
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

U kunt ook gebruik maken van de volgende PDF's. Deze kunt u printen en met pen invullen.

U kunt deze ondertekende formulieren ook aan ons e-mailen via natuurbeschermingswet@zeeland.nl.

Andere regelgeving

Als u wilt vellen kunnen er nog andere regels gelden. Misschien heeft u een kapvergunning en/of aanlegvergunning nodig van de gemeente. Vraag dit vooraf na bij de gemeente waarbinnen u wilt vellen.

Verder kunnen het bestemmingsplan, soortenbescherming, gebiedsbescherming of de Natuurschoonwet van invloed zijn. Voor het vellen en aanplanten van bomen dichtbij een waterloop kan ook regelgeving van het waterschap van toepassing zijn.

Kaart Bebouwde kom houtopstanden

Contact

Advies over bomen kappen onder de Wet natuurbescherming
natuurbeschermingswet@zeeland.nl

Handhaving Wet natuurbescherming
Regionale Uitvoeringdienst (RUD)
+31 115 745100
info@rud-zeeland.nl