Bomen kappen

Wilt u bomen of struiken kappen in het bos, in een bomenrij of in het landschap? Dan krijgt u te maken met de Wet natuurbescherming. Voordat u gaat kappen moet u bij ons een melding maken hiervan. 

bos

Meldplicht

In de Wet natuurbescherming vallen bos, wegbeplanting en in een bomenrij in het landschap onder houtopstanden. Het kappen van houtopstand noemen we vellen. Maar het krimpen van oppervlak aan bos in Nederland moet stoppen. Om de bomen en struiken te beschermen is de Wet natuurbescherming (vroeger Boswet) ingevoerd. U heeft geen toestemming nodig om te kappen, maar u moet het wel melden.

Plicht voor opnieuw planten

Na het kappen van een houtopstand, plant u binnen drie jaar hetzelfde oppervlak weer terug op dezelfde plaats. In de Omgevingsverordening Zeeland 2018 staat aan welke regels het opnieuw planten moet voldoen.

Voor enkele houtopstanden geldt de Wet natuurbescherming niet. In artikel 4.1 van de Wet natuurbescherming leest u welke dit zijn. Verder zijn ook de houtopstanden buiten de bebouwde kom beschermd. Op de kaart onderaan deze pagina vindt u de grenzen van de bebouwde kom voor de bescherming van houtopstanden.

MELDPLICHT EN/OF HERPLANTPLICHT? DOE HIER DE CHECK

Kappen met spoed

Soms is het nodig om snel bomen of struiken te kappen. Bijvoorbeeld bij een onveilige situatie voor het verkeer, of na een storm. Is dit het geval, dan kunt u toestemming vragen om met spoed te kappen. Normaal geldt er een wachtverplichting van vier weken. Deze is bedoeld om te controleren of u toestemming krijgt om bomen of struiken te kappen.  

Opnieuw planten op andere plaats

Is het niet mogelijk om opnieuw te planten op dezelfde plaats? Dan kunt u toestemming vragen om opnieuw te planten op een andere plaats. Bij de aanvraag stuurt u een uitleg mee waarom u toestemming vraagt. In speciale gevallen krijgt u toestemming hiervoor.

Termijn plicht opnieuw planten

Kunt u niet binnen drie jaar opnieuw planten, omdat bijvoorbeeld een project uitloopt? Dan kunnen wij u toestemming geven om de plicht om opnieuw te planten uit te stellen. Ook kunt u toestemming aanvragen als u het bos beheert met de bedoeling om het op natuurlijke manier te verjongen. 

Aan de slag

U kunt de formulieren helemaal digitaal invullen. Het is nog wel nodig om de formulieren uit te printen en de ondertekende formulieren per post te versturen. U kunt deze ondertekende formulieren ook aan ons e-mailen via natuurbeschermingswet@zeeland.nl.

U kunt ook gebruik maken van de volgende PDF's. Deze kunt u printen en met pen invullen.

Andere regelgeving

Als u wilt vellen kunnen er nog andere regels gelden voor u. Misschien heeft u een kapvergunning en/of aanlegvergunning nodig van de gemeente. Vraag dit vooraf na bij de gemeente waarbinnen u wilt vellen.

Verder kunnen het bestemmingsplan, soortenbescherming, gebiedsbescherming of de Natuurschoonwet van invloed zijn. Voor het vellen en aanplanten van bomen vlakbij een waterloop kan ook regelgeving van het waterschap van toepassing zijn.

Eventuele kosten voor uw aanvraag

U betaalt een bedrag op het moment dat de Provincie Zeeland uw aanvraag gaat behandelen. Dit noemen we leges. Leges gelden onder andere voor:

  • Een aanvraag van een vergunning of ontheffing, aanvraag tot verlenging, wijziging of intrekking meegerekend.
  • Een verzoek tot een bestuurlijk oordeel.
  • Een verzoek tot een toets van een plan, project of andere handeling.

Hoe hoog de leges zijn, vindt u in hoofdstuk 5 van de Tarieventabel in de Legesverordening Zeeland 2018

Contact

Advies over bomen kappen onder de Wet natuurbescherming
natuurbeschermingswet@zeeland.nl

Handhaving Wet natuurbescherming
Regionale Uitvoeringdienst (RUD)
+31 115 745100
info@rud-zeeland.nl