Definitief ontwerp aanpassing Zanddijk en de Molendijk vastgesteld

16 december 2022
|
Persbericht
Verkeer op de A58 en de Zanddijk

Provinciale Staten hebben het definitieve ontwerp voor het aanpassen van de Zanddijk en de Molendijk vastgesteld en zijn akkoord met het bijbehorende uitvoeringsbudget. Hiermee staan de lichten op groen om de route tussen de Rijksweg A58 en Yerseke veiliger te maken en de doorstroming te verbeteren. De uitvoering van het project kost zo’n 68 miljoen euro.

Totaaloplossing

Op dit moment is de huidige route van en naar Yerseke via Zanddijk en Molendijk niet veilig genoeg. De bestaande weg is smal, bochtig en niet veilig genoeg voor fietsers. In 2020 namen Provinciale Staten het besluit voor een nieuwe weg naar Yerseke via de bestaande route, na jarenlang overleg en onderzoek naar alternatieven. Dat plan en het definitieve ontwerp zijn nu goedgekeurd.

Gedeputeerde Harry van der Maas is blij met de beslissing:

“De afgelopen jaren hebben we met veel zorgvuldigheid gewerkt aan het maken van een plan. Na gesprekken met omwonenden, belangenverenigingen, ondernemers en andere belanghebbenden, is het ontwerp nog verder verbeterd. We gaan nu concreet aan de slag met de uitvoering van het plan.”

Maatregelen

Door onder meer het verbreden en opnieuw inrichten van de Zanddijk en Molendijk, het aanpassen van de rotonde Nishoek, de aanleg van fietstunnels, een spoorviaduct, een nieuwe ontsluitingsweg naar bedrijventerrein Olzendepolder en een vrachtwagenverbod op de Molendijk, ontstaat een nieuwe, toekomstbestendige en verkeersveilige route tussen de A58 en Yerseke en de bedrijventerreinen.

Fietstunnel ter hoogte van de Kamperweg
Fietstunnel ter hoogte van de Kamperweg richting station Kruiningen-Yerseke en Nisseweg op industrieterrein Nishoek. De bestaande aansluiting van de Kamperweg op de Zanddijk wordt vervangen door een aansluiting op de aan te leggen parallelweg.

​​​​​​​Nieuwe fase

Met de beslissing van Provinciale Staten gaat het project nu de voorbereidende fase in: tijdens deze fase wordt gewerkt aan onder andere de bestemmingsplanprocedure, aanvullende onderzoeken, vergunningaanvragen en grondverwerving. Voor de voorbereiding en uitvoering wil de Provincie een project-BV oprichten die zich in Yerseke vestigt. Naar verwachting wordt de weg tussen 2025 en 2027 aangelegd.

Kosten

Het totale project kost bijna 68 miljoen euro. Provincie Zeeland betaalt het grootste deel van de uitvoering. Daarnaast dragen gemeente Reimerswaal, waterschap Scheldestromen en het Rijk bij.. De partners hebben afspraken gemaakt over wie wat doet en welk deel voor zijn rekening neemt. Zo zal gemeente Reimerswaal zelf rotonde Wulk-Molendijkseweg en de Koringaweg aanpassen.