Vergaderoverzicht GS & PS

In ons vergaderoverzicht treft u de geplande vergaderingen met bijbehorende stukken van Provinciale Staten en van de Statencommissies aan. Ook vindt u hier een overzicht van vergaderingen die al geweest zijn met onder andere de wekelijkse besluitenlijsten van Gedeputeerde Staten.

De uitzending van een Statenvergadering of Statencommissie kunt u via de livestream direct volgen of later terugkijken.

Vergadering Provinciale Staten (2023)