Kernenergie

Het Rijk onderzoekt het langer openhouden van de huidige kerncentrale en de bouw van twee extra kerncentrales in Borssele. Als de plannen van het Rijk doorgaan heeft dit gevolgen voor onze regio. Wat deze gevolgen exact zijn weten we op dit moment nog niet. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen en vindt u meer informatie over het traject waarin we Zeeuwse inwoners vroegen om hun mening over welke voorwaarden de Provincie moet stellen als de plannen van het Rijk doorgaan.

Mevrouw op paalhoofd bij zonsondergang
In het voorjaar van 2024 zal het Provinciale voorwaardenpakket samen met het pakket van de Borselse voorwaardengroep worden aangeboden en overhandigd aan het Rijk. Een precieze datum volgt in het eerste kwartaal van 2024.

Provinciale voorwaarden kernenergie

Waarborgen van de veiligheid, geen koeltorens, geen bovengrondse leidingen (traject Borsele – Bergen op Zoom), behoud van de Sloerand en zorgvuldige informatievoorziening; dat zijn de eisen die de Provincie Zeeland stelt aan de mogelijke komst van nieuwe kerncentrales en het langer openhouden van de huidige centrale in Zeeland. Dit pakket aan voorwaarden is opgesteld op basis van een consultatietraject met Zeeuwse inwoners en werd op 9 februari 2024 in Provinciale Staten vastgesteld . Een uitgebreidere toelichting per voorwaarde leest u op Provinciale voorwaarden kernenergie.

De Provincie Zeeland consulteerde in 2023 bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties , andere overhedenjongeren en haar inwoners. Alle deelnemers konden hun mening geven over de kansen en voorwaarden die de Provincie stelt aan de eventuele komst van nieuwe kerncentrales en de bedrijfsduurverlening van de huidige kerncentrale. Deze opbrengsten vormden samen de basis waarmee het Provinciebestuur een sterk pakket met kansen en voorwaarden vormde.

Participatie en informatie van het Rijk

Het langer openhouden van de kerncentrale in Borssele en de mogelijke bouw van nieuwe kerncentrales leveren veel vragen op. De ministeries van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseren regelmatig webinars en inloopbijeenkomsten om met inwoners in gesprek te gaan. Dit gelinkt aan documenten die zij op dat moment 'ter inzage leggen'. Dat betekent dat inwoners op een bepaald document kunnen reageren.

Publicatie 'Voornemen en voorstel voor participatie' op 23 februari 2024

Het eerst volgende document dat wordt gepubliceerd door het Rijk is het 'voornemen en voorstel voor participatie'. In dit document staan de plannen voor de kerncentrales en hoe de omgeving erbij betrokken wordt. Van 23 februari tot en met 4 april 2024 kunt u reageren op deze plannen. Bijvoorbeeld door mee te denken over mogelijke locaties voor kerncentrales, en manieren waarop u betrokken wil worden. Denkt u mee? Bekijk het document op www.overkernenergie.nl

De Rijksoverheid organiseert voor het 'Voornemen en voorstel voor participatie' verschillende informatieavonden en een webinar. Meer informatie is te vinden op Informatieavonden | Kernenergie in Nederland (overkernenergie.nl).

Data en locaties webinar en informatieavonden

  • Maandag 26 februari: Webinar op www.overkernenergie.nl van 20:00 tot 21:00 uur
  • Dinsdag 5 maart: Inloopbijeenkomst in de Stenge, Stengeplein 1, Heinkenszand van 19:00 tot 21:00 uur 
  • Woensdag 6 maart: Inloopbijeenkomst in het Churchill Hotel, Churchilllaan 700, Terneuzen van 19:00 tot 21:00 uur

Meer informatie over kernenergie en de plannen van het Rijk vindt u op www.overkernenergie.nl. Raadpleeg Platform Participatie voor participatie- en inspraakmogelijkheden van het ministerie van I&W.

Bijeenkomsten, webinars en ter inzage leggingen uit 2023

In 2023 werden diverse informatiebijeenkomsten en webinars georganiseerd en gepubliceerd. Het webinar kunt u terugkijken op de website van het ministerie.

Om het mogelijk te maken de kerncentrale Borssele na 2033 open te houden moet als eerste stap de Kernenergiewet worden aangepast. Daarom lag van mei t/m juli 2023 het voorstel tot wetswijziging ter inzage. Het is inmiddels niet meer mogelijk hier op te reageren.

Participatie en informatie van gemeente Borsele

Op www.borsele.nl/grootschalige-energietransitie vindt u informatie over alle projecten op energiegebied in de gemeente Borsele. De gemeente biedt ook informatie over kernenergie, hiervoor bezoekt u www.borsele.nl/kernenergie. In 2023 heeft in de gemeente Borsele een groep van 100 inwoners meegedacht over de voorwaarden die de gemeente moet stellen. Deze Borsele Voorwaarden zijn in januari 2024 vastgesteld door de gemeenteraad.

Kaartjes van de Borselse Voorwaardengroep

Veelgestelde vragen kernenergie

In de discussie rondom kernenergie wordt veel verwezen naar het rapport splijtstof van Raad voor de leefomgeving en infrastructuur. Waar vind ik dit rapport?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Overige informatie

Overige interessante artikelen rondom kernenergie leest u op Meer informatie over kernenergie.