De transitie naar duurzame energie is een grote opgave, die we in Zeeland breed willen oppakken. De klimaatafspraken van Parijs zijn een uitdaging voor Zeeland. Hoe dragen wij ons steentje bij? Waar liggen de kansen? En hoe verbinden we die met impulsen aan de Zeeuwse economie (innovatie, werkgelegenheid), woon- en leefomgeving.

Eind 2017 is een brede energiedialoog gehouden, waaruit is gebleken dat veel partijen samen aan de slag willen. Partijen werken in 2018 en 2019 aan een Regionale Energiestrategie voor Zeeland. Onder de naam Zeeuws Energieakkoord stellen zij een strategie op voor een energieneutraal Zeeland. Alle informatie over deze opgave en het proces is te vinden op www.zeeuwsenergieakkoord.nl Binnen deze opgave benutten we kansen voor Zeeland en voeren het landelijk Klimaatakkoord uit. Hiermee werken we aan de internationale energie- en klimaatdoelen van Parijs.

De ontwikkelingen op het gebied van energietransitie in Zeeland en het proces van het opstellen van de Regionale Energiestrategie volgt u via de website www.zeeuwsenergieakkoord.nl.

Contact

Mathieu van Woerkom
+31 6 2112 4837
m.v.woerkom@zeeland.nl

Parijs op z'n Zeeuws
Download's