Klimaatafspraken op zijn Zeeuws

De overgang (transitie) naar duurzame energie is een grote opdracht die we in Zeeland breed willen oppakken. De klimaatafspraken van Parijs zijn een uitdaging voor Zeeland. Hoe dragen wij bij? Waar liggen de kansen? Hoe verbinden we die met prikkels aan de Zeeuwse economie, werkgelegenheid en woon- en leefomgeving?

In 2018 en 2019 werkten verschillende partijen samen aan een Regionale Energiestrategie (RES) voor Zeeland. Onder de naam Zeeuws Energieakkoord stelden zij een plan op voor een energieneutraal Zeeland. Alle informatie over de RES en het proces vindt u op www.zeeuwsenergieakkoord.nl. Binnen deze opdracht maken we gebruik van kansen voor Zeeland en voeren we het landelijk Klimaatakkoord uit. Hiermee werken we aan de internationale energie- en klimaatdoelen van Parijs.

De ontwikkelingen op het gebied van energietransitie in Zeeland en het proces van het opstellen en uitvoeren van de Regionale Energiestrategie volgt u via de website www.zeeuwsenergieakkoord.nl.