Verwarming van gebouwen

Een belangrijk deel van ons energieverbruik gaat naar de verwarming van woningen en andere gebouwen. Deze gebouwen worden nu nog vaak met aardgas verwarmd. Daar moet een duurzaam alternatief voor gevonden worden.

Zeeuws Energieakkoord

Om dit voor elkaar te krijgen, hebben meer dan 30 Zeeuwse bedrijven en organisaties, waaronder de Provincie Zeeland, begin 2017 hun handtekening gezet onder het Zeeuws Energieakkoord. Het samenwerkingsplatform heeft onlangs de Regionale Energie Strategie (RES 1.0) opgeleverd. Dit document bevat de strategie voor Zeeland om de doelstellingen, ambities en afspraken die nodig zijn om de doelstelling van 49% CO2-reductie in 2030 te behalen voor onder andere de gebouwde omgeving.

Verder is afgesproken dat het platform gezamenlijk gaat werken aan het versneld energie- en CO2-neutraal maken van de Zeeuwse particuliere woningvoorraad. De doelstelling is om de particuliere woningvoorraad in 2045 volledig energieneutraal te hebben. De huidige eisen aan nieuwbouw zullen hier ook aan bijdragen. Nog te bouwen huizen moeten zo energieneutraal mogelijk worden.

Energieneutraal wonen

Een woning wordt energieneutraal door het eerst goed te isoleren, zodat er veel minder verwarmd hoeft te worden. De resterende vraag naar warmte kan dan elektrisch worden opgelost. Kansrijke voorbeelden zijn zonneboilers (warm water tappen) en voor verwarming elektrische CV-ketels en warmtepompen. Met het oog op klimaatverandering is ook de mogelijkheid om gebouwen te koelen door middel van warmte- en koudeopslag (WKO-installaties) een interessante optie. De benodigde elektriciteit voor deze apparaten wordt uiteraard duurzaam opgewekt, bij voorkeur door zonnepanelen op het eigen dak. Eventuele consequenties voor de ruimte van verduurzaming van woningen zullen waarschijnlijk beperkt zijn en betreft gemeentelijk maatwerk.

De Provinciale Impuls Wonen bevordert woningverbetering van verouderde woningvoorraad. Bij het toekennen voor subsidie zijn duurzaamheidseisen als biobased, circulaire economie en energiezuinigheid afwegingscriteria.

Contact

Ilse Pama
+31 118 631177
im.pama@zeeland.nl