Een belangrijk deel van ons energieverbruik gaat naar de verwarming van woningen en andere gebouwen, nu nog vaak met aardgas. Hier moet een duurzaam alternatief voor gevonden worden.

Zeeuws Energieakkoord

Om dit voor elkaar te krijgen, hebben meer dan 30 Zeeuwse bedrijven en organisaties, waaronder de Provincie Zeeland, begin 2017 hun handtekening gezet onder het Zeeuws Energieakkoord. Daarmee spreken ze af dat zij gezamenlijk gaan werken aan het versneld energie- en CO2-neutraal maken van de Zeeuwse particuliere woningvoorraad. De doelstelling is om de particuliere woningvoorraad in 2045 volledig energieneutraal te hebben. De huidige eisen aan nieuwbouw, dat huizen (bijna) energieneutraal gebouwd moeten worden, zullen hieraan ook bijdragen.

Een woning wordt energieneutraal door het allereerst goed te isoleren zodat er weinig meer verwarmd hoeft te worden. De resterende warmtevraag kan dan elektrisch worden opgelost. Kansrijke voorbeelden zijn zonneboilers (warm water tappen) en voor verwarming elektrische CV-ketels en warmtepompen. Met het oog op klimaatverandering is ook de mogelijkheid van koeling van gebouwen door middel van WKO-installaties een interessante optie. De benodigde elektriciteit voor deze apparaten wordt dan uiteraard duurzaam opgewekt, bij voorkeur door zonnepanelen op het eigen dak. Eventuele ruimtelijke consequenties van verduurzaming van woningen zullen waarschijnlijk beperkt zijn en betreft gemeentelijk maatwerk.

De Provinciale Impuls Wonen bevordert woningverbetering en zorgt voor afname van verouderde woningvoorraad. Bij het toekennen voor subsidie zijn duurzaamheidseisen als biobased, circulaire economie en energiezuinigheid afwegingscriteria.

Contact

John Jansen
+31 118 631980
+31 6 2890 4196
ja.jansen@zeeland.nl