Windenergie

De Provincie Zeeland draagt bij aan de opwekking van duurzame energie in Nederland met de plaatsing en exploitatie van windturbines. We doen dat samen met gemeenten en initiatiefnemers van windenergieprojecten.

Windmolens

Wind op land

De Provincie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van windenergie op haar grondgebied. Met de windenergie projecten wil de Provincie haar bijdrage leveren aan het opwekken van duurzame energie.

De doelstelling in Nederland voor 2020 is het opwekken van 6000 Megawatt (MW) door windenergie op land. Als provincie dragen we 570,5 MW bij. Naar aanleiding van het landelijke Klimaatakkoord is het Zeeuwse aandeel in RES-verband (Regionale Energie Strategie) verhoogd naar 700 MW in 2030. De Provincie vraagt alle gemeenten om hieraan bij te dragen. Eind 2022 heeft de provincie 573 MW geplaatst vermogen en zijn de nodige projecten in ontwikkeling. Wel zijn er nog extra projecten nodig om de afgesproken 700 MW in 2030 te halen.

De Provincie kiest ervoor om grotere aantallen windturbines bij elkaar te zetten. Zo voorkomen we dat er op verschillende plaatsen in het landschap hoge windturbines komen. Daarvoor wijzen we Concentratiegebieden aan in het Omgevingsplan. Verder mogen er turbines worden geplaatst op plekken waar windenergie projecten al waren gestart voordat het concentratiebeleid werd ingevoerd. Deze overige plaatsen zijn nu voor een groot deel gevuld. Ook is er ruimte om extra concentratielocaties toe te voegen op grote bedrijventerreinen en aansluitend aan grootschalige infrastructuur (bijvoorbeeld zeedijken). Voor het plaatsen van kleine windturbines vraagt u toestemming aan de gemeente.

Kleine windturbines

De Provincie krijgt regelmatig vragen van mensen en organisaties die zelf een kleine windturbine op hun grond willen plaatsen. Met windturbines met een tiphoogte tot twintig meter willen zij hun eigen energie opwekken. Omdat er weinig bekend was over deze kleine windturbines deed de Provincie samen met andere partijen tussen 2005 en 2012 een experiment. In een op zichzelf staande test met verschillende soorten kleine windturbines is gekeken of deze economisch, technisch en op het gebied van ruimtelijke ordening aantrekkelijk zijn. De test toonde aan dat kleine windturbines in Nederland niet rendabel zijn. Dat betekent dat de windsnelheid op lage hoogte minimaal is en de kosten voor de aanschaf te hoog zijn.

Wind op zee

Over wind op zee (Noordzee) neemt de Rijksoverheid besluiten. Voor de Zeeuwse kust wordt een groot windpark gebouwd, genaamd Borssele. Lees meer over het windenergiegebied Borssele op de website van het Rijk.