Windenergie past binnen het Zeeuwse energiebeleid, omdat het goed is voor Zeeland én voor het milieu. Met het Rijk is afgesproken om in 2020 minimaal 570,5 MW windenergie in Zeeland beschikbaar te hebben. Ter vergelijking: landelijk moet er in 2020 6.000 MW windenergie worden opgewekt.

Wind op land

De Overzichtskaart Windmolenlocaties Zeeland laat zien waar momenteel windturbines staan en welk vermogen ze hebben. De kaart weerspiegelt de ontwikkeling van windenergie in Zeeland. Verspreid over de hele provincie staan wat kleine turbines die afkomstig zijn uit de tijd van de eerste windenergieprojecten. De huidige windturbines zijn groot en hoog; zo zijn ze economisch rendabel.

Om te voorkomen dat de hoge windturbines her en der in het landschap verrijzen, kiest de Provincie ervoor grotere aantallen windturbines bij elkaar te plaatsen. Daar hebben we Concentratiegebieden voor aangewezen in het Omgevingsplan. Daarnaast mogen er turbines geplaatst worden op een aantal locaties waar windenergieprojecten al in ontwikkeling waren op het moment dat besloten werd tot het concentratiebeleid. Deze ‘overige locaties’ zijn inmiddels grotendeels gevuld.

Particuliere windmolens

De Provincie krijgt regelmatig vragen van mensen en organisaties die zelf een kleine windmolen op hun grond willen plaatsen om daarmee in hun eigen energiebehoefte te voorzien. Het gaat dan om windmolens met een tiphoogte tot 20 meter.

Omdat er weinig bekend was over deze kleine windturbines, heeft de Provincie samen met enkele andere partijen tussen 2005 en 2012 een experiment gedaan. In een onafhankelijke test met verschillende soorten kleine windturbines is gekeken of deze economisch, technisch en planologisch aantrekkelijk zijn.

Dit testpark heeft aangetoond dat kleine windmolens in Nederland niet rendabel zijn. De windsnelheid op lage hoogte is te beperkt en de aanschafkosten zijn te hoog. De kostprijs per geproduceerd kWh uit de kleine windmolens kwam uit op €0,24 tot €0,48 per kWh. Windenergie uit grote windturbines kost momenteel slechts €0,08 per kWh. Zonne-energie is een beter alternatief. Zonnepanelen zijn inmiddels scherp in prijs gedaald, waardoor zonne-energie nu €0,12 per kWh kost.

Contact

Louis Engelbert
+31 118 631192
ljm.engelbert@zeeland.nl