Inleiding

Nu Europa weer een nieuwe fase ingaat, hebben de kustregio’s rondom de Straat van Dover elkaar opgezocht voor een nieuw partnerschap, het Straits Committee. Ook de Provincie Zeeland maakt daar deel van uit. Het Straits Committee zal zich inzetten om samenwerking tussen organisaties uit de regio’s te bevorderen. Het Straits Committee is op 5 februari 2020 officieel gelanceerd in het Franse Arras.

Start van het nieuwe samenwerkingsverband

Begin 2019 is het Straits Committee geïnitieerd door het Franse departement Pas-de-Calais en het Engelse graafschap Kent. Sindsdien is het comité een flinke stap verder. Verschillende ontmoetingen hebben plaatsgevonden en nieuwe partners hebben zich bij het project gevoegd. Ook Zeeland, Departement du Nord, Region Hauts de France en de Provincie West-Vlaanderen nemen vanaf heden deel aan dit comité.

Wie niet groot is, moet slim samenwerken

Gedeputeerde Anita Pijpelink is als bestuurder vanuit Zeeland betrokken bij het Straits Committee. Ze vindt het een goede zaak dat Zeeland ook na de Brexit goede contacten onderhoudt met de buren aan de andere kant van het Kanaal. “Er komen allerlei uitdagingen op ons af de komende tijd. En wie niet groot is, moet slim zijn. Net als de rest van de wereld hebben we te dealen met thema’s als waterkwaliteit en het veranderende klimaat. Zeeland heeft veel kennis op dit gebied, die we graag delen. Tegelijkertijd willen en kunnen we ook leren van andere regio’s. Het is van groot belang dat we slim samenwerken om problemen het hoofd te bieden en kansen te verzilveren.”

Bij de lancering van het Straits Committee op 5 februari 2020 gingen bestuurders en partijen uit de deelnemende regio’s met elkaar in gesprek. Zo’n 200 mensen namen deel aan workshops over ecologische transitie, economische ontwikkeling en jeugd. Ook 25 Zeeuwse partijen waren afgereisd naar Arras om de mogelijkheden voor samenwerking te verkennen.

Samenwerken en kennis delen op gezamenlijke (kust)thema's

Door samen te werken en kennis te delen worden alle deelnemende kustprovincies er beter van. Het gaat vooral om de volgende thema's:

  • Ecologische transitie; denk hierbij aan energietransitie, aanpassing aan de klimaatverandering, watermanagement, zeespiegelstijging, wateroverlast, droogte, circulaire economie etc.
  • Economische ontwikkeling; denk hierbij onder andere ook aan onderwijs / scholing / onderzoek / arbeidsmarkt / recreatie en toerisme / digitalisering
  • Jeugd
  • Innovatie is een sleutelwoord bij alle thema’s.

Daar komt sinds kort nog een thema bij: ‘Hoe kunnen we gezamenlijk de gevolgen van de coronacrisis aanpakken?’ Met name de toerismesector is al direct hard getroffen door de coronacrisis. Er wordt op initiatief van het Straits Committee gekeken wat we daarin van elkaar kunnen leren.

Verslag van de startbijeenkomst Straits Committee op 5 februari 2020

In de bijlage vindt u het verslag van de startbijeenkomst (in het Engels) en kunt u lezen wat er in de verschillende workshops is besproken. Het geeft een indruk van wat er in de verschillende regio’s speelt en waar door uw collega’s of door andere Zeeuwse organisaties aan gewerkt wordt.

Vragen?

Mocht u vragen hebben, stuur gerust een mailtje of bel even. Zie de contactgegevens hieronder. Wij denken graag met u mee en brengen u, als u wilt, in contact met collega’s van over de grens.

Contactgegevens

Wieteke Wolterbeek, T. +31 6 21124891, E. w.wolterbeek@zeeland.nl
Tamara Overkleeft, T. +31 6 50419197, E. t.overkleeft@zeeland.nl

Wieteke Wolterbeek en Tamara Overkleeft en stukje Europese vlag