Straits Committee: samenwerkingsverband Europese kustprovincies

Nu Europa weer een nieuwe fase in is gegaan, hebben de kustregio’s rondom de Straat van Dover elkaar opgezocht voor een nieuw partnerschap, het Straits Committee. Ook de Provincie Zeeland maakt daar deel van uit. Het Straits Committee zet zich ervoor in om samenwerking tussen organisaties uit de regio’s te bevorderen. Het Straits Committee werd op 5 februari 2020 officieel gelanceerd in het Franse Arras.

Organisaties die graag samen willen werken met organisaties uit de andere provincies kunnen nu ook een kleine bijdrage ontvangen uit het zogenoemde Straits-fonds om deze samenwerking op gang te brengen.

De landen van Europa

Straits-fonds

Het Straits-fonds ondersteunt kleinschalige acties rond innovatie, milieu en jeugd. Het fonds is gericht op samenwerking in de ruimere regio van het Département du Pas-de-Calais, het Département du Nord (FR), Kent County Council (VK), de Provincie Zeeland (NL) en de Provincies Oost- en West-Vlaanderen (BE).

Als u er meer over wilt weten, een projectidee wilt bespreken of vragen heeft dan kunt u contact opnemen met Wieteke Wolterbeek. Haar contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Project indienen

Organisaties uit de regio's kunnen kleinschalige samenwerkingsprojecten indienen bij het Straits Fonds. Hieronder vindt u links naar de documenten die u hiervoor nodig heeft:

Bovenstaande documenten staan op de website van de Belgische provincie West-Vlaanderen. Daar vindt u ook nog andere informatie over de samenwerking tussen de Franse, Belgische, Britse en Nederlandse regio's die in het Straits Committee samenwerken. 

Als u hier meer over wilt weten, een projectidee wilt bespreken of vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Wieteke Wolterbeek of Leonie Corbin. Hun contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Start van het nieuwe samenwerkingsverband

Begin 2019 werd het Straits Committee geïnitieerd door het Franse departement Pas-de-Calais en het Engelse graafschap Kent. Sindsdien is het comité een flinke stap verder. Verschillende ontmoetingen hebben plaatsgevonden en nieuwe partners hebben zich bij het project gevoegd. Ook Zeeland, Département du Nord, Region Hauts de France en de Provincie West-Vlaanderen nemen inmiddels deel aan dit comité.

Wie niet groot is, moet slim samenwerken

Gedeputeerde Anita Pijpelink is als bestuurder vanuit Zeeland betrokken bij het Straits Committee. Ze vindt het een goede zaak dat Zeeland ook na de Brexit goede contacten onderhoudt met de buren aan de andere kant van het Kanaal. “Er komen allerlei uitdagingen op ons af de komende tijd. En wie niet groot is, moet slim zijn. Net als de rest van de wereld hebben we te dealen met thema’s als waterkwaliteit en het veranderende klimaat. Zeeland heeft veel kennis op dit gebied, die we graag delen. Tegelijkertijd willen en kunnen we ook leren van andere regio’s. Het is van groot belang dat we slim samenwerken om problemen het hoofd te bieden en kansen te verzilveren.”

Bij de lancering van het Straits Committee op 5 februari 2020 gingen bestuurders en partijen uit de deelnemende regio’s met elkaar in gesprek. Zo’n 200 mensen namen deel aan workshops over ecologische transitie, economische ontwikkeling en jeugd. Ook 25 Zeeuwse partijen waren afgereisd naar Arras om de mogelijkheden voor samenwerking te verkennen.

Samenwerken en kennis delen op gezamenlijke (kust)thema's

Door samen te werken en kennis te delen worden alle deelnemende kustprovincies er beter van. Het gaat vooral om de volgende thema's:

  • Ecologische transitie; denk hierbij aan energietransitie, aanpassing aan de klimaatverandering, watermanagement, zeespiegelstijging, wateroverlast, droogte, circulaire economie etc.
  • Economische ontwikkeling; denk hierbij onder andere ook aan onderwijs / scholing / onderzoek / arbeidsmarkt / recreatie en toerisme / digitalisering.
  • Jeugd; denk hierbij aan grensoverschrijdende uitwisselingsprogramma's en activiteiten tussen scholen en verenigingen en de toegankelijkheid voor jongeren tot kwaliteitsonderwijs en de arbeidsmarkt.
  • Innovatie is een sleutelwoord bij alle thema’s.

Daar komt sinds kort nog een thema bij: ‘Hoe kunnen we gezamenlijk de gevolgen van de coronacrisis aanpakken?’ Met name de toerismesector is al direct hard getroffen door de coronacrisis. Er wordt op initiatief van het Straits Committee gekeken wat we daarin van elkaar kunnen leren.

Visie en strategie van het Straits Committee

In de bijlage 'Visie en Strategie van het Straits Committee' (deze staat op de website van de Belgische provincie West-Vlaanderen) vindt u details over de doelstellingen van het samenwerkingsverband. Ook leest u wat het comité in de praktijk precies wil gaan doen. 

Vragen?

Mocht u vragen hebben, kunt u ons altijd bellen of een e-mail sturen. Zie de contactgegevens hieronder. We denken graag met u mee en brengen u, als u wilt, in contact met collega’s van over de grens.

Contactgegevens

Wieteke Wolterbeek, T. +31 6 21124891, E. w.wolterbeek@zeeland.nl

Leonie Corbin, T. +31 6 25726686, E. lp.corbin-goudzwaard@zeeland.nl

Foto's van Wieteke Wolterbeek en Leonie Corbin