Ondermijning

Iedereen heeft wel eens van ondermijning gehoord. Maar wat bedoelen we hiermee, en hoe gaat de Provincie Zeeland dit tegen?

‘Gisteren is een lading cocaïne onderschept in de haven.’ ‘Drugslab opgerold in leegstaande schuur.’ We lezen steeds vaker dit soort berichten. Het zijn geen gebeurtenissen die los van elkaar staan. Ze zijn onderdeel van georganiseerde criminaliteit. En dat komt ook in Zeeland voor. De cocaïne werd gevonden tussen de bananen in de haven van Vlissingen, en de leegstaande schuur staat in Zeeuws-Vlaanderen. Juist de rust van het weidse Zeeuwse landschap is aantrekkelijk, omdat je daar minder in de gaten wordt gehouden. We hebben hier te maken met ondermijning, een vorm van georganiseerde criminaliteit.

Wat is ondermijning?

Bij ondermijning gebruiken criminelen legale bedrijven en diensten voor hun illegale activiteiten. Ze hebben de ‘gewone wereld’ nodig om het geld dat ze verdiend hebben uit te kunnen geven. Of voor het huren van een ruimte waar ze een drugslab kunnen opzetten. Ondermijning raakt ons allemaal omdat onze samenleving uit balans raakt wanneer criminelen meer macht krijgen. Het gevoel van veiligheid en leefbaarheid neemt af.

Wat als het Veerse meer zo vervuild zou zijn door illegale lozingen dat we er niet meer in kunnen zwemmen? Of wat als u met uw bedrijf moet concurreren met bedrijven die ambtenaren omkopen, en op deze manier niet aan alle regels hoeven te voldoen? Dit voelt niet alleen oneerlijk, dit is ook oneerlijk.

Hoe herken ik ondermijnende criminaliteit?

De belangrijkste tip is: vertrouw op uw ogen en oren. Denk niet dat iemand anders de verdachte situatie zal melden, of dat de politie er al vanaf weet. Meld opvallende zaken: verlaten schuren met afgeplakte ramen, slecht onderhouden gebouwen waar ’s nachts of buiten kantoortijden activiteiten plaatsvinden. Ruikt u een anijs-achtige geur? Dat verraadt mogelijk de aanwezigheid van een drugslab. Kijk voor meer signalen op de website van het RIEC. Vermoedt u dat er illegale activiteiten plaatsvinden? Bel dan eerst de politie (0900-8844), of meld het via Misdaad Anoniem (0800-7000).

Ondermijning aanpakken als georganiseerde overheid

Als Provincie Zeeland werken we samen met andere (lokale) overheden om ondermijning tegen te gaan. Dat doen we via het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC). In onze regio heet het de Taskforce-RIEC Brabant Zeeland. Via dit samenwerkingsverband kunnen overheden belangrijke informatie onderling uitwisselen. Vangt een van de partners een serieus signaal op, dan wordt bekeken welke overheid actie moet ondernemen.

Zeeuwse overheden samen tegen ondermijning (Zeeuwse norm weerbare overheid)

Mensen met kwade bedoelingen houden zich niet aan de grenzen van een gemeente. Zij gaan op zoek naar zwakke plekken, waarbij ze gebruikmaken van de verschillen tussen de Zeeuwse overheden in de aanpak van ondermijning. Daarom willen we als Zeeuwse overheden samen één front vormen tegen ondermijnende criminaliteit. Daartoe hebben de dertien Zeeuwse gemeenten, het waterschap en de Provincie Zeeland afgesproken om samen te werken en hetzelfde beleid te voeren op het gebied van ondermijning. Deze ambities komen samen in de ‘Zeeuwse norm weerbare overheid’. Door allemaal hetzelfde beleid uit te voeren zorgen we ervoor dat Zeeuwse overheden allemaal even weerbaar en sterk zijn tegen ongewenste invloeden.

Strategisch Kenniscentrum Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit

Deze zomer is het Strategisch Kenniscentrum Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit (SKC) in Vlissingen gestart. Het SKC is onderdeel van het compensatiepakket ‘Wind in de Zeilen’. In Vlissingen wordt gewerkt aan een Law Delta. Deze bestaat uit een hoogbeveiligde rechtbank, een extra beveiligde gevangenis en het SKC. Bij het SKC werken specialisten en analisten samen met verschillende overheidsinstanties om trends, patronen en dreigingen binnen de georganiseerde criminaliteit in kaart te brengen. Deze informatie stelt het SKC beschikbaar aan organisaties die op lokaal en (inter)nationaal niveau georganiseerde ondermijnende criminaliteit aanpakken.

Wat doet de Provincie Zeeland tegen ondermijning (Wet Bibob)?

De Provincie Zeeland gaat ondermijning tegen met de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob). Met deze wet kunnen we een Bibob-onderzoek starten. We doen dan onderzoek naar de aanvrager van een vergunning of subsidie, een mogelijke koper van ons vastgoed, of een partij die in aanmerking komt om een opdracht voor ons uit te voeren. We gaan na of iemand een strafblad heeft, of dat er een onderzoek tegen iemand loopt of een bedrijf bijvoorbeeld bestuurlijk beboet is. Verder kijken we ook wie er allemaal betrokken zijn bij het bedrijf. Als blijkt uit het onderzoek dat gevaar bestaat op misbruik van bijvoorbeeld een vergunning, kan de Provincie de aanvraag daarvan weigeren.

Op wie is het Bibob-onderzoek van toepassing?

Vraagt u een omgevingsvergunning of een subsidie aan, doet u mee met een overheidsopdracht, of sluit u een vastgoedtransactie met de Provincie Zeeland? Dan kan de Provincie Zeeland gebruikmaken van de Wet Bibob. Op de pagina Bibob beleid staat een lijst van activiteiten waarop wij vaak een Bibob-onderzoek toepassen. Wanneer het Bibob-onderzoek op u van toepassing is ontvangt u van ons een brief waarin het Bibob-onderzoek verder wordt uitgelegd.

Voor vragen over Bibob-onderzoeken kunt u terecht bij team Bibob van de Provincie Zeeland bereikbaar op bibob@zeeland.nl