Ondermijning

Iedereen heeft er weleens van gehoord maar wat bedoelen we hiermee en wat doet de Provincie Zeeland er tegen.

Wat bedoelen we eigenlijk met ondermijning?

We hebben het over ondermijning wanneer criminelen legale bedrijven en diensten gebruiken voor hun illegale praktijken. Criminelen hebben de "gewone wereld" nodig om bijvoorbeeld het geld dat ze hebben verdiend uit te kunnen geven, een ruimte te huren waar ze een drugslab in kunnen zetten. Ondermijning heeft gevolgen voor ons allemaal. Ook als je niet direct zelf betrokken bent,  is het wel degelijk schadelijk. Het raakt ons allemaal omdat onze samenleving uit balans raakt als de macht verschuift. Hierdoor vervagen normen en neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid af.

Wat als het Veerse meer zo vervuild zou zijn door illegale lozingen dat we er niet meer in kunnen zwemmen? Of wat als je als bedrijf moet concurreren met "collega" bedrijven die ambtenaren omkopen en op deze manier niet aan alle regels hoeven te voldoen. Dit voelt niet alleen oneerlijk, dit is ook oneerlijk.

Wat doet de Provincie Zeeland tegen ondermijning?

Dit doet de Provincie Zeeland met de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, hierna afgekort als Wet Bibob. Met de inzet van deze wet kan de Provincie Zeeland een Bibob-onderzoek starten. Bij het Bibob-onderzoek kijken we naar het verleden van personen en bedrijven. We gaan na of iemand een strafblad heeft, of dat er een onderzoek tegen iemand loopt of een bedrijf bijvoorbeeld bestuurlijk beboet is. Naast de aanvrager kijken wij ook wie er allemaal betrokken zijn bij het bedrijf. Als blijkt uit het onderzoek dat gevaar bestaat op misbruik van bijvoorbeeld een vergunning, kan de Provincie de aanvraag daarvan weigeren.

Op wie is het onderzoek van toepassing?

Wanneer u een omgevingsvergunning of een subsidie aanvraagt, meedoet met een overheidsopdracht, of een vastgoedtransactie met de Provincie Zeeland sluit kan de Provincie Zeeland gebruik maken van de Wet Bibob. Op de pagina Bibob beleid staat een lijst van activiteiten waarop wij vaak een Bibob-onderzoek toepassen. Wanneer het Bibob-onderzoek op u van toepassing is ontvangt u van ons een brief waarin het Bibob-onderzoek verder wordt uitgelegd.

Voor vragen over Bibob-onderzoeken kunt u terecht bij team Bibob van de Provincie Zeeland bereikbaar op bibob@zeeland.nl