Een overzicht van de windmolenlocaties in Zeeland. 

Windenergie

Windenergie past binnen het Zeeuwse energiebeleid, omdat het goed is voor Zeeland én voor het milieu. Met het Rijk is afgesproken om in 2020 minimaal 570,5 MW windenergie in Zeeland beschikbaar te hebben. Ter vergelijking: landelijk moet er in 2020 6.000 MW windenergie worden opgewekt.