Bedrijventerreinen kaart

Een weergave van alle bedrijventerreinen in Zeeland en verstrekte subsidies in het kader van het Fonds Impuls Bedrijventerreinen.

loodsen op een bedrijventerrein

Naast de reguliere bedrijventerreinen zijn ook de kantoorlocaties en de zeehaventerreinen van North Sea Port weergegeven.

Kaart