Bodemkwaliteit

De Bodemkwaliteitskaart (BKK) is een gemeentelijke kaart, die de algemene chemische bodemkwaliteit van een gebied beschrijft.

Bodemkwaliteitskaart

De Bodemkwaliteitskaart (BKK) is een gemeentelijke kaart, die de algemene chemische bodemkwaliteit van een gebied beschrijft. Deze algemene bodemkwaliteit is berekend met de onderzoeksresultaten van vele uitgevoerde bodemonderzoeken volgens statistisch onderbouwde regels. Dit betekent dat de bodemkwaliteit ter plaatse kan afwijken van de werkelijke kwaliteit. In de viewer zijn zowel de gewone Bodemkwaliteitskaart als de PFAS Bodemkwaliteitskaart te raadplegen.

Voor een ieder die met grond- en baggerverzet te maken heeft, zijn de Bodemkwaliteitskaarten een hulpmiddel om dit verantwoord uit te voeren. De Bodemkwaliteitskaarten geven inzicht in de kwaliteit van de te verplaatsen grond en de (diffuse) bodemkwaliteit op de toepassingslocatie. Ze worden primair gebruikt om grondverzet op een efficiënte, kosteneffectieve en milieu hygiënisch verantwoorde manier mogelijk maken. Wie grond of bagger gaat verplaatsen, moet vooraf een melding doen bij het landelijke meldpunt. De informatie die daarbij nodig is, is in veel gevallen op de Bodemkwaliteitskaarten te vinden.

Elke gemeente heeft een Nota Bodembeheer, waar de Bodemkwaliteitskaarten bestuurlijk in zijn vastgesteld en verankerd. In deze gemeentelijke nota’s zijn de regels voor grondverzet weergeven. Houd er rekening mee dat deze per gemeente anders kunnen zijn. Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwenwerkzaamheden, kan een gemeente ontheffing verlenen voor het uitvoeren van een verplicht bodemonderzoek. Per gemeente kan ook daar een verschil in manier van toetsing zitten. Het wordt daarom aangeraden om ook contact op te nemen met de betreffende gemeente waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. De Bodemkwaliteitskaart kan niet worden gebruikt bij bedrijven of te saneren gebieden. Ook voor grondtransacties is de kaart niet geschikt (te indicatief).

Kaart