Europese Kaderrichtlijn Water kaart

Een overzicht van verschillende typen grond- en oppervlaktewateren die begrensd zijn als Europese Kaderrichtlijn Waterlichaam. 

sloot met bomen erlangs

Voor deze wateren gelden specifieke chemische- en ecologische Europese Kaderrichtlijn Waterdoelen.

Kaart