Gesubsidieerde projecten Provinciale Impuls Wonen kaart

Een weergave van projecten die vanuit de Provinciale Impuls Wonen subsidie hebben ontvangen. 

Sloopwoning

Het zijn projecten waarbij sloop, sloop en nieuwbouw of samenvoeging van woningen heeft plaatsgevonden. Ook zijn het projecten waarbij een leegstaand pand een nieuwe invulling krijgt en projecten waarbij een grote kwaliteitsslag in de openbare ruimte plaatsvindt.

Kaart