Zwemwater in Zeeland kaart

Een overzichtskaart van alle 56 gecontroleerde zwemlocaties in Zeeland. Per locatie kan de zwemwaterkwaliteit, de borden met zwemwaterinformatie en de waterstanden opgevraagd worden. De metingen naar zwemwaterkwaliteit worden van april tot en met september uitgevoerd.

Zwemmen aan de kust in Vlissingen

Een overzichtskaart van alle 56 gecontroleerde zwemlocaties in Zeeland. Per locatie kan de zwemwaterkwaliteit, de borden met zwemwaterinformatie en de waterstanden opgevraagd worden. De metingen naar zwemwaterkwaliteit worden van april tot en met september uitgevoerd.

Tijdens het zwemseizoen voert Rijkswaterstaat onderzoek uit naar de aanwezigheid van kruiskwallen in het Veerse Meer. Dit jaar komen er ook extra metingen op PFAS bij drie zwemwaterlocaties in de Westerschelde. Actuele gegevens over zwemwaterkwaliteit en eventuele waarschuwingen en/of zwemverboden zijn te vinden op www.zwemwater.nl

Kaart