Open Data portaal Zeeland

Open data zijn gegevens of informatie die iedereen kan opzoeken, verspreiden en hergebruiken, ook voor commerciële doeleinden. Er zijn geen juridische of technische obstakels die dit (her)gebruik tegenhouden.

Wapen van Zeeland op Provinciehuis

Waarom open data?

De Provincie Zeeland publiceert open data omdat:

  • het de organisatie transparanter maakt. Het is mogelijk om meer inzicht te krijgen in de feitelijke situatie en in de informatie waarop beslissingen worden gebaseerd. 
  • het waarde toevoegt: onze gegevens zijn ook nuttig voor inwoners en bedrijven. Zowel voor het maken van eigen keuzes, als voor het ontwikkelen van nieuwe sociale of economische activiteiten.
  • het meer contact en interactie met de Provincie mogelijk maakt. Inwoners en bedrijven kunnen ook aangeven waar we mogelijk gegevens kunnen verbeteren. 
  • De Provincie moedigt deze effecten graag aan. Daarom bieden we graag steeds meer gegevens als open data aan.

Open geo-data

De Provincie Zeeland verzamelt en beheert veel geografische informatie. Deze informatie stelt de Provincie beschikbaar als interactieve kaarten op dit platform. Veel van deze data kunt u gebruiken voor eigen kaarten, websites of applicaties.

Geo-portalen en services

  • Via het Open Data portaal Zeeland kunt u in de catalogus zoeken naar geografische gegevens van Zeeland.
  • Het Nationaal Georegister (NGR) is de vindplaats van geo-informatie van Nederland. Hier kunnen gebruikers geo-informatie zoeken en de gevonden informatie gebruiken in de vorm van services (WMS en WFS) of deze downloaden in diverse formaten zoals JSON, GML of geopackage. Bestanden van de Provincie Zeeland zijn hier ook te vinden en te raadplegen.
  • De Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) is een platform voor het ontsluiten van geo-datasets van Nederlandse overheden. Dit zijn actuele en betrouwbare gegevens voor zowel de publieke als private sector. PDOK stelt digitale geo-informatie als dataservices en bestanden beschikbaar. De PDOK-diensten zijn gebaseerd op open data en daarom voor iedereen vrij beschikbaar.