Open Data portaal Zeeland

Open data zijn gegevens of informatie die iedereen kan raadplegen, verspreiden en hergebruiken, ook voor commerciële doeleinden. Er zijn geen juridische of technische obstakels die dit (her)gebruik belemmeren.

Wapen van Zeeland op Provinciehuis

Waarom open data?

De Provincie Zeeland publiceert open data omdat:

  • het de transparantie van de Provincie groter maakt: er is meer inzicht mogelijk in de feitelijke situatie en in de informatie waarop beslissingen worden gebaseerd;
  • het waarde toevoegt: onze gegevens zijn ook nuttig voor burgers en ondernemingen. Zowel voor het maken van eigen keuzes, als voor het ontwikkelen van nieuwe sociale of economische activiteiten.
  • het meer contact en interactie met de Provincie mogelijk maakt. Burgers en bedrijven kunnen ook aangeven waar gegevens mogelijk verbeterd kunnen worden.
  • De Provincie stimuleert deze effecten graag, en biedt steeds meer gegevens als open data aan.

Open geo-data

De Provincie Zeeland verzamelt en beheert veel geografische informatie, die op een kaart kan worden weergegeven. Naast de interactieve kaarten die de Provincie Zeeland op dit platform beschikbaar stelt, kunnen veel van deze data gebruikt worden voor eigen kaarten, websites of applicaties.

Geo-portalen en services

  • Via het Open Data portaal Zeeland kan in de catalogus worden gezocht naar geografische gegevens van de provincie Zeeland.
  • Het Nationaal Georegister (NGR) is dé vindplaats van geo-informatie van Nederland. Hier kunnen gebruikers geo-informatie zoeken en de gevonden informatie gebruiken in de vorm van services (WMS en WFS) of deze downloaden (GML en SHAPE). Bestanden van de provincie Zeeland zijn hier ook te vinden en te raadplegen.
  • De Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) is een platform voor het ontsluiten van geo-datasets van Nederlandse overheden. Dit zijn actuele en betrouwbare gegevens voor zowel de publieke als private sector. PDOK stelt digitale geo-informatie als dataservices en bestanden beschikbaar. De PDOK-diensten zijn gebaseerd op open data en daarom voor iedereen vrij beschikbaar.