Grenspark Groot Saeftinghe

Op de grens van België en Nederland, land en water, haven en natuur, industrie en landbouw groeit Grenspark Groot Saeftinghe. Elf Vlaamse en Nederlandse partners werken samen om de landbouw, haven en natuur in deze grensregio verder te ontwikkelen. De robuuste getijdennatuur, de uitgestrekte Scheldepolders, de indrukwekkende havenlandschappen. Nergens ter wereld is deze combinatie zo nadrukkelijk aanwezig.

Panoramabeeld toekomstbeeld saeftinghe

Ligging grenspark

In het grenspark komen verschillende domeinen samen. We spreken ook wel van de drie-eenheid, landbouw, haven en natuur. Met de realisatie van het Hedwige-Prosperproject ontstaat een robuust en aaneengesloten getijdennatuurgebied van grote waarde. Het Verdronken Land van Saeftinghe en het Hedwige-Prosperproject vormen de natuurkern. De omliggende agrarische gebieden en de overgang naar het havengebied van Antwerpen maken ook deel uit van het grenspark. Bovendien telt de stedelijke ring van Hulst en het Vlaamse Beveren en Sint-Gillis-Waas mee.

Gebiedsontwikkeling

Vlaamse en Nederlandse partners werken hier samen aan de toekomst voor de regio. De historisch gegroeide tegenstellingen in belangen tussen landbouw, haven en natuur zijn omgebogen tot een krachtige en langdurige samenwerking.

Grenspark Groot Saeftinghe is het toekomstperspectief voor de regio. Lange tijd stonden partijen lijnrecht tegenover elkaar. Nu het Hedwige-Prosperproject in uitvoering is, is de sfeer gekanteld en wordt gedacht in kansen. De tijd is aangebroken om samen te laten zien wat deze bijzondere grensstreek te bieden heeft. De afgelopen jaren is met een groeiende groep belanghebbenden en geïnteresseerden - de streekholders - gewerkt aan een concept dat groter is dan het natuurgebied alleen. Met de beweging die in gang is gezet, krijgt het hele gebied een ecologische, sociale en economische impuls.

Streekholders

Het hart van het grenspark zijn de inwoners, zij zijn de kracht van het grenspark. Het grenspark is een verhaal van samen bouwen en van elkaar leren. Nu en in de toekomst. Binnen Grenspark Groot Saeftinghe worden streekholders betrokken en ruimte gemaakt voor initiatief en orginele ideeën. Streekholders zijn ondernemers die kansen zien, bewoners die mee durven dromen over hun toekomstige achtertuin, boeren die meedenken over win-winsituaties voor landbouw en natuur, bedrijven als gastheer voor een groeiend aantal bezoekers. Het zijn de inwoners die vol liefde en passie voor de regio meebouwen aan Grenspark Groot Saeftinghe. 

Samenwerking

De komende vijf jaar werken onderstaande partners samen met de Provincie om het grenspark vorm te geven:

  • Provincie Zeeland
  • Provincie Oost-Vlaanderen
  • Gemeente Hulst
  • Gemeente Beveren
  • Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) Linieland
  • Vlaamse Waterweg NV
  • Agentschap Natuur en Bos
  • Stichting Het Zeeuwse Landschap
  • Natuurpunt Waasland VZW
  • Havenbedrijf Antwerpen
  • Maatschappij Linkerscheldeoever

Contact

Richard Rozemeijer
06-52401409
rj.rozemeijer@zeeland.nl