Op de grens van Zeeland en Vlaanderen ontstaat  een robuust en uniek grensoverschrijdend natuurgebied: Grenspark Groot Saeftinghe.  De Provincie Zeeland werkt samen met zeven Vlaamse en Nederlandse partners aan de realisatie. Het getijdennatuurgebied omvat straks 4700 hectare unieke natuur, van brakwaterschorrengebieden tot natte weidegebieden!

Grenspark

Het Grenspark bestaat uit Het Verdronken Land van Saeftinghe, Hedwige- Prosperproject, Prosperpolder-Noord, Oude Doelpolder en de Nieuwe Arenbergse polder. De ligging is uniek met de haven als het economische gezicht van de Westerschelde  en het grensoverschrijdende natuurgebied als het natuurlijke gezicht. Bezoekers ervaren hier straks het spel van wind en water op de grens van land en zee. Maar vooral ook de prachtige natuur met bijzondere en zeldzame vogels, zoals zeearenden, tureluurs, lepelaars en blauw borsten. Het grenspark groeit daarmee uit tot het grootste brakwaterschorrengebied van West-Europa.

Een natuurgebied met de allure van een internationale trekpleister!

De ontwikkeling van het Grenspark is mede mogelijk gemaakt door de Europese Commissie met een subsidie van bijna 1,4 miljoen euro via Interreg Vlaanderen-Nederland.

Provincie Zeeland

De Provincie Zeeland werkt samen met haar Vlaamse en Nederlandse partners aan de realisatie van het Grenspark. Met de streek willen we een Grenspark tot stand brengen dat past bij de eigenheid van het Linieland van Waas en Hulst. We gaan de natuur versterken in de unieke natuurgebieden en prachtige landschappen en werken samen aan het beheer. Daarnaast vindt de Provincie het belangrijk dat de natuur kan worden beleefd en gaat zorgen voor een meerwaarde (ecologisch en economisch) in de regio.

Samenwerking

De komende drie jaar werken onderstaande partners samen met de Provincie om het Grenspark vorm te geven:

  • Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) Linieland Waas en Hulst
  • Waterwegen en Zeekanaal NV
  • Agentschap voor Natuur en Bos
  • Havenbedrijf Antwerpen
  • Vlaamse Landmaatschappij
  • Stichting Het Zeeuwse Landschap
  • Natuurpunt Antwerpen Noord vzw

Contact

Richard Rozemeijer
0118 - 63 10 79
06-52401409
rj.rozemeijer@zeeland.nl

Jongen met plantje in flesHart gevormd door de streekholdersWandelaars voor gebouw Saeftinghe