Perkpolder

Het project Perkpolder is uitgevoerd door Rijkswaterstaat bij de oude veerhaven in Kloosterzande. Het is een onderdeel van de gebiedsontwikkeling waarin woningbouw, nieuwe buitendijkse natuur en recreatie moeten zorgen voor een nieuwe economische impuls voor (de omgeving van) Hulst.

Luchtfoto Perkpolder

Het project Perkpolder is uitgevoerd door Rijkswaterstaat bij de oude veerhaven in Kloosterzande. Het is een onderdeel van de gebiedsontwikkeling waarin woningbouw, nieuwe buitendijkse natuur en recreatie moeten zorgen voor een nieuwe economische impuls voor (de omgeving van) Hulst.

Er is buitendijks 75 hectare estuariene natuur aangelegd waarvan 35 hectare valt onder natuurherstel Westerschelde. De overige 40 hectare zijn aangelegd vanuit de natuurcompensatieplicht van de Tweede verdieping van de Westerschelde. Het gebied is geopend in 2015.