Directie/provinciesecretaris

De ambtelijke organisatie bestaat uit de directie en verschillende afdelingen. De leiding van de provinciale organisatie is in handen van de directie. De directie bestaat uit de provinciesecretaris/algemeen directeur, en een directeur programma’s en de projecten. Als organisatie werken we met maatschappelijke opgaven en programma’s.

Directie Provincie Zeeland: Luuk Prevaes en Elmar Franken

Taken provinciesecretaris

benoemen de provinciesecretaris/algemeen directeur. Hij adviseert en ondersteunt de leden van het college van Gedeputeerde Staten (GS). Het college bestaat in Zeeland uit vijf gedeputeerden en de Commissaris van de Koning. De provinciesecretaris is aanwezig bij de vergaderingen van het college en bereidt deze voor. De provinciesecretaris heeft geen stemrecht.

Alle brieven en andere documenten van het college van Gedeputeerde Staten worden getekend door de Commissaris van de Koning en de provinciesecretaris/algemeen directeur.

De provinciesecretaris/algemeen directeur is hoofd van de ambtelijke organisatie, in de persoon van de heer Elmar Franken, die werkt voor het college van Gedeputeerde Staten. Hij geeft leiding aan de ambtelijke organisatie. De provinciesecretaris/algemeen directeur is ook WOR-bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden. Dat betekent dat hij de organisatie vertegenwoordigt in het overleg met de Ondernemingsraad. Verder zorgt de provinciesecretaris voor bewaking van de integriteit binnen de ambtelijke organisatie.

Twee directieleden

Naast de provinciesecretaris/algemeen directeur bestaat de directie uit directeur programma’s en projecten. De directeur programma's en projecten is de heer Luuk Prevaes.