De ambtelijke organisatie bestaat uit de directie en verschillende afdelingen. De leiding van de provinciale organisatie is in handen van de directie. De directie bestaat uit de provinciesecretaris/algemeen directeur, en een directeur programma’s en de projecten. Als organisatie werken we met maatschappelijke opgaven en programma’s.

Taken provinciesecretaris

Gedeputeerde Staten benoemen de provinciesecretaris/algemeen directeur. Hij adviseert en ondersteunt de leden van het college van Gedeputeerde Staten (GS). Het college bestaat in Zeeland uit vier gedeputeerden en de Commissaris van de Koning. De provinciesecretaris is aanwezig bij de vergaderingen van het college en bereidt deze voor. De provinciesecretaris heeft geen stemrecht.

Alle brieven en andere documenten van het college van Gedeputeerde Staten worden getekend door de Commissaris van de Koning en de provinciesecretaris/algemeen directeur.

De provinciesecretaris/algemeen directeur is hoofd van de ambtelijke organisatie, die werkt voor het college van Gedeputeerde Staten. Hij is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de ambtelijke organisatie. De provinciesecretaris/algemeen directeur is ook WOR-bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden. Verder zorgt de provinciesecretaris voor bewaking van de integriteit binnen de ambtelijke organisatie.

Tweekoppige directie

Naast de provinciesecretaris/algemeen directeur Ab Smit bestaat de directie uit directeur programma’s en projecten Luuk Prevaes.