C.H.J. Hanse, Kees

Kees Hanse

Politieke motivatie:

Door mijn politieke loopbaan in het Waterschap, liep ik er tegenaan dat er steeds meer onvrede kwam in de samenleving en dat er steeds minder aandacht kwam voor ons platteland. Omdat er heel veel geregeld wordt in Den Haag en minder in de lokale politiek, heb ik me beschikbaar gesteld op de lijst van de nieuw partij in BBB, om daar mede richting aan te kunnen geven.

Aandachtsgebieden:

  • Leefbaar houden van ons platteland
  • Stikstofdoelen op waarde inschatten en de uitvoering daar op richten
  • meer aandacht geven in de samenleving

Andere functies:

  • Mede eigenaar Maatschap C.H.J. en H.J.K. Hanse
  • Mede eigenaar Windpark Zierikzee
  • Ledenraadslid Cosun
  • Technisch commissielid van de Zierikzeesche IJsvereniging