Leden Provinciale Staten

Zeeland heeft 39 Statenleden. De meeste Statenleden hebben naast hun statenlidmaatschap een baan. Statenleden krijgen geen salaris, maar een vergoeding en tegemoetkoming in de kosten.

Rechten Statenleden en fracties

De rechten van  zijn vastgelegd in de Provinciewet. Zo hebben ze bijvoorbeeld recht op ondersteuning bij hun werk en kunnen ze initiatiefvoorstellen indienen. Ook kunnen ze onderzoek laten doen naar de uitvoering van het beleid door . Statenleden van dezelfde partij vormen een fractie. Elke fractie heeft een fractievoorzitter. In de periode 2023-2027 zijn er 13 fracties. De voorzitters van alle fracties vormen samen het .

U leest wie er in de commissies zitten op de pagina Commissies.

Drs. J.M.M. Polman, Han

Commissaris van de Koning
Lees meer over Drs. J.M.M. Polman, Han

drs. F.J. van Houwelingen, Flora, MPA

Statengriffier
Lees meer over drs. F.J. van Houwelingen, Flora, MPA

PvdA-GroenLinks

G.W.A. Temmink, Gerwi

Fractievoorzitter PvdA-GL
Lees meer over G.W.A. Temmink, Gerwi

J.A.M. van Hertum, MA, Ralph

Plaatsvervangend fractievoorzitter PvdA-GL
Lees meer over J.A.M. van Hertum, MA, Ralph

A.L.T.E.M. van der Spek-Thung, Ay Ling, B.A.

Lees meer over A.L.T.E.M. van der Spek-Thung, Ay Ling, B.A.

SGP

ing. J.J. van Burg, Joan, MSc

Fractievoorzitter SGP
Lees meer over ing. J.J. van Burg, Joan, MSc

CDA

dr. J.L. Kool - Blokland, Hannie

Fractievoorzitter CDA
Lees meer over dr. J.L. Kool - Blokland, Hannie

VVD

D. de Clerck, Daniëlle

Fractievoorzitter VVD
Lees meer over D. de Clerck, Daniëlle

drs. M.J.A. Reinders - Stijnman, Marianne

Lees meer over drs. M.J.A. Reinders - Stijnman, Marianne

PVV

P.H. Van der Hoeff, Patrick

Fractievoorzitter PVV
Lees meer over P.H. Van der Hoeff, Patrick

Partij voor Zeeland

F. Babijn, François

Fractievoorzitter Partij voor Zeeland
Lees meer over F. Babijn, François

ChristenUnie

E.J.A. Koppejan, Lizo

Fractievoorzitter ChristenUnie
Lees meer over E.J.A. Koppejan, Lizo

D66

W. Versluijs, Wouter

Fractievoorzitter D66
Lees meer over W. Versluijs, Wouter

JA21

Drs. G. Heijkoop, Gert

Fractievoorzitter JA21
Lees meer over Drs. G. Heijkoop, Gert

Partij voor de Dieren

T.A.O. Janssens, Trees, MSc

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Lees meer over T.A.O. Janssens, Trees, MSc

SP

G. van Unen, Ger

Fractievoorzitter SP
Lees meer over G. van Unen, Ger

Forum voor Democratie

M. Bos, Martin

Fractievoorzitter Forum voor Democratie
Lees meer over M. Bos, Martin