Zeeland heeft 39 Statenleden. De meeste Statenleden hebben naast hun statenlidmaatschap een baan. Statenleden krijgen geen salaris, maar een vergoeding en tegemoetkoming in de kosten.

Rechten Statenleden en fracties

De rechten van Provinciale Staten zijn vastgelegd in de Provinciewet. Zo hebben ze bijvoorbeeld recht op ondersteuning bij hun werk, kunnen ze initiatiefvoorstellen indienen en onderzoek laten doen naar de uitvoering van het beleid door Gedeputeerde Staten. Statenleden van dezelfde partij vormen een fractie. Elke fractie heeft een fractievoorzitter. In de periode 2019-2023 zijn er 15 fracties. De voorzitters van alle fracties vormen samen het Presidium.
Wilt u weten wie er zitting hebben in een van de commissies? U vindt ze op de pagina Commissies.

CDA

Foto Hannie Kool=Blpokland
CDA
Zet zich in voor: 
Financiën, omgevingswet, natuur, economie en arbeidsmarkt
Karin van den Broeke
CDA
Zet zich in voor: 
Duurzaamheid, sociale cohesie, cultuur en onderwijs
Anton Geluk
CDA
Zet zich in voor: 
Ruimtelijke ordening, milieu en klimaat
Frank Kuijpers
CDA
Zet zich in voor: 
Openbaar vervoer, verkeersveiligheid en infrastructuur.
Jeffrey Oudeman
CDA
Zet zich in voor: 
Economie (in het bijzonder de Zeeuwse havens, onze banenmotor), jongeren en onderwijs
Rinus van 't Westeinde
CDA
Zet zich in voor: 
Ruimte en omgeving

SGP

Joan van Burg
SGP
Zet zich in voor: 
Ruimtelijke ontwikkeling, duurzame ontwikkeling en waterbeheer
Kees van den Berge
SGP
Zet zich in voor: 
Openbaar vervoer, cultureel erfgoed, onderwijs, mobiliteit en verkeersveiligheid.
Hans Rottier
SGP
Zet zich in voor: 
Het promoten en versterken van specifieke sectoren zoals schaal- en schelpdieren, visserij en aanverwante bedrijven,...
Harold van de Velde
SGP
Zet zich in voor: 
Onderwijs, landbouw en fruitteelt, natuur en het bestuur in Zeeland.

VVD

Kees Bierens
VVD
Zet zich in voor: 
Bestuur, financiën, ruimtelijke ontwikkeling, wonen, recreatie en toerisme en infrastructuur.
Daniëlle de Clerck
VVD
Zet zich in voor: 
Vlot en veilig reizen in Zeeland over de weg, het water en het spoor; Voldoende woningen op maat voor iedere doelgroep...
Marianne Reinders - Stijnman
VVD
Zet zich in voor: 
Een goede arbeidsmarkt in een provincie waar mensen graag wonen, recreëren en gebruik kunnen maken van adequate...

PvdA

Corina van der Vliet-Hart
PvdA
Zet zich in voor: 
Bestuur en Financiën
Inez Flameling
PvdA
Zet zich in voor: 
Klimaat en energie, klimaatadaptatie, milieu, onderwijs, mobiliteit, aquacultuur en kustbebouwing.
Eddy Heerschop
PvdA
Zet zich in voor: 
Wonen, werken, economie en ruimte.
Ralph van Hertum
PvdA
Zet zich in voor: 
Openbaar vervoer, cultuur, sport, economie, jongeren, onderwijs, natuur, werkgelegenheid en infrastructuur.

Partij voor Zeeland

François Babijn
Partij voor Zeeland
Zet zich in voor: 
Kustverdediging, werkgelegenheid, gezondheidszorg, grensoverschrijdende samenwerking en toekomst agrarische sector.
Eelco van Hoecke
Partij voor Zeeland
Zet zich in voor: 
Het stimuleren van de verdere samenwerking tussen Zeeland en Vlaanderen; Zorgdragen voor het behoud en de uitbreiding...
Bertie Steur
Partij voor Zeeland
Zet zich in voor: 
De agrarische sector en jongeren.

Forum voor Democratie

Martin Bos
Forum voor Democratie
Zet zich in voor: 
​klimaatbeleid beëindigen en vervangen door een gewoon en goed energie- en milieubeleid; voldoende, veilige en schone...
Fred Walravens
Forum voor Democratie
Zet zich in voor: 
Een integer en transparant bestuur.

GroenLinks

Gerwi Temmink
GroenLinks
Zet zich in voor: 
Natuur, milieu, klimaat, energie, ruimtelijke ordening, cultuur, bestuur, financiën, (jeugd)zorg, samenleving,...
Maaike Walraven-Janssen
GroenLinks
Zet zich in voor: 
het landschap, ecologie en landbouw; de Zeeuwse kust en de Delta; de Omgevingswet; mobiliteit en leefbaarheid; cultuur...

ChristenUnie

Jan Henk Verburg
ChristenUnie
Zet zich in voor: 
Bestuur, financiën, leefbaarheid, integriteit, grensoverschrijdende samenwerking, energie, klimaat en natuur.
Lars Jacobusse
ChristenUnie
Zet zich in voor: 
Mobiliteit, biodiversiteit, natuur inclusieve landbouw en openbare ruimte.

50PLUS

Willem Willemse
50PLUS
Zet zich in voor: 
Voor een leefbaar en vitaal Zeeland.
George Lernout
50PLUS
Zet zich in voor: 
Economie en cultuur

SP

Ger van Unen
SP
Zet zich in voor: 
Alles wat met de zorg in Zeeland te maken heeft. openbaar vervoer, werkgelegenheid, de financiën van de provincie...
Alex de Burger
SP
Zet zich in voor: 
Een eerlijk en sociaal Nederland

Prozeeland

Robert Brunke
Prozeeland
Zet zich in voor: 
Toerisme, infrastructuur en economie
Robert Koevoets
Prozeeland
Zet zich in voor: 
ruimtelijke ordening: behoud van het authentieke Zeeuwse landschap; economie: belang van de Kanaalzone en Zeeland...

Partij voor de Dieren

Trees Janssens
Partij voor de Dieren
Zet zich in voor: 
Dieren, natuur, milieu

D66

PVV Bosch

Vincent Bosch
PVV Bosch
Zet zich in voor: 
Werkgelegenheid, infrastructuur, onderwijs en bovenal de jongeren in Zeeland

PVV Van Dijk

Peter van Dijk
PVV Van Dijk