Leden Provinciale Staten

Zeeland heeft 39 Statenleden. De meeste Statenleden hebben naast hun statenlidmaatschap een baan. Statenleden krijgen geen salaris, maar een vergoeding en tegemoetkoming in de kosten.

Rechten Statenleden en fracties

De rechten van Provinciale Staten zijn vastgelegd in de Provinciewet. Zo hebben ze bijvoorbeeld recht op ondersteuning bij hun werk en kunnen ze initiatiefvoorstellen indienen. Ook kunnen ze onderzoek laten doen naar de uitvoering van het beleid door Gedeputeerde Staten. Statenleden van dezelfde partij vormen een fractie. Elke fractie heeft een fractievoorzitter. In de periode 2019-2023 zijn er 15 fracties. De voorzitters van alle fracties vormen samen het Presidium.

U leest wie er in de commissies zitten op de pagina Commissies.

Drs. J.M.M. Polman, Han

Commissaris van de Koning
Lees meer over Drs. J.M.M. Polman, Han

drs. F.J. van Houwelingen, Flora, MPA

Statengriffier
Lees meer over drs. F.J. van Houwelingen, Flora, MPA

CDA

dr. J.L. Kool - Blokland, Hannie

Fractievoorzitter CDA
Lees meer over dr. J.L. Kool - Blokland, Hannie

mr. M.J.J. Janssens, Maarten, MAC

Lees meer over mr. M.J.J. Janssens, Maarten, MAC

SGP

ing. J.J. van Burg, Joan, MSc

Fractievoorzitter SGP
Lees meer over ing. J.J. van Burg, Joan, MSc

VVD

C. W. Bierens, Kees

Fractievoorzitter VVD
Lees meer over C. W. Bierens, Kees

drs. M.J.A. Reinders - Stijnman, Marianne

Lees meer over drs. M.J.A. Reinders - Stijnman, Marianne

PvdA

J.A.M. van Hertum, MA, Ralph

Fractievoorzitter PvdA
Lees meer over J.A.M. van Hertum, MA, Ralph

M.A. Lippens-de Reu, Marion, Bach

Statenlid PvdA
Lees meer over M.A. Lippens-de Reu, Marion, Bach

Forum voor Democratie

M. Bos, Martin

Fractievoorzitter Forum voor Democratie
Lees meer over M. Bos, Martin

Partij voor Zeeland

F. Babijn, François

Fractievoorzitter Partij voor Zeeland
Lees meer over F. Babijn, François

GroenLinks

G.W.A. Temmink, Gerwi

Fractievoorzitter GroenLinks
Lees meer over G.W.A. Temmink, Gerwi

M.J.A.W. Walraven-Janssen, Maaike, B.

Lees meer over M.J.A.W. Walraven-Janssen, Maaike, B.

ChristenUnie

ir. J.H. Verburg, Jan Henk

Fractievoorzitter ChristenUnie
Lees meer over ir. J.H. Verburg, Jan Henk

50PLUS

W. Willemse, Willem

Fractievoorzitter 50Plus
Lees meer over W. Willemse, Willem

SP

G. van Unen, Ger

Fractievoorzitter SP
Lees meer over G. van Unen, Ger

PVV

P. van Dijk, Peter

Fractievoorzitter PVV
Lees meer over P. van Dijk, Peter

D66

A.G.M. Veraart, MA, Ton

Fractievoorzitter D66
Lees meer over A.G.M. Veraart, MA, Ton

Partij voor de Dieren

T.A.O. Janssens, Trees, MSc

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Lees meer over T.A.O. Janssens, Trees, MSc

ProZeeland

R.L. Brunke, Robèrt

Fractievoorzitter ProZeeland
Lees meer over R.L. Brunke, Robèrt

Lijst Bosch

mr. V.L. Bosch, Vincent

Fractievoorzitter Lijst Bosch
Lees meer over mr. V.L. Bosch, Vincent

Fractie Van Hoecke

E.A.A. van Hoecke, Eelco

Fractievoorzitter Fractie Van Hoecke
Lees meer over E.A.A. van Hoecke, Eelco