Zeeland heeft 39 Statenleden. De meeste Statenleden hebben naast hun statenlidmaatschap een baan. Statenleden krijgen geen salaris, maar een vergoeding en tegemoetkoming in de kosten.

Rechten Statenleden en fracties

De rechten van Provinciale Staten zijn vastgelegd in de Provinciewet. Zo hebben ze bijvoorbeeld recht op ondersteuning bij hun werk, kunnen ze initiatiefvoorstellen indienen en onderzoek laten doen naar de uitvoering van het beleid door Gedeputeerde Staten. Statenleden van dezelfde partij vormen een fractie. Elke fractie heeft een fractievoorzitter. In de periode 2015-2019 zijn er 12 fracties. De voorzitters van alle fracties vormen samen het Presidium.
Wilt u weten wie er zitting hebben in de commissies Bestuur, Economie of Ruimte? U vindt ze op de pagina Commissies.

CDA

Hannie Kool-Blokland
CDA
Zet zich in voor: 

Bestuur, financiën en ruimtelijk beleid

Anton Geluk
CDA
Zet zich in voor: 

Verkeer en vervoer, economie, milieu, energie en klimaat

F. Kuijpers
CDA
Zet zich in voor: 

Verkeer en vervoer en economie

Foto Jeffrey Oudeman
CDA
Zet zich in voor: 

Economie (in het bijzonder de Zeeuwse havens, onze banenmotor), jongeren en onderwijs

VVD

foto Kees Bierens
VVD
Zet zich in voor: 

Een sterke toeristische sector en een vitaal platteland

Foto Tobias van Gent
VVD
Zet zich in voor: 

Zelfstandigheid van bestuurlijk Zeeland, voorzieningenniveau en cultuurhistorie

Nicole Heerkens
VVD
Zet zich in voor: 

Ruimte voor ontwikkeling en water

SGP

Goos Roeland
SGP
Zet zich in voor: 

Leefbaarheid, veiligheid, werkgelegenheid, landbouw en binnenvaart

Kees van den Berge
SGP
Zet zich in voor: 

Openbare ruimte, verkeersveiligheid en (vaar)wegen, onderwijs en economie.

Joan van Burg
SGP
Zet zich in voor: 

Ruimtelijke ontwikkeling, duurzame ontwikkeling en waterbeheer

Ad Dorst
SGP
Zet zich in voor: 

Economie, werkgelegenheid, mobiliteit, financiële zaken en energiebeleid

Job de Visser
SGP
Zet zich in voor: 

Ruimtelijke omgeving, milieu en rentmeesterschap

SP

Ger van Unen
SP
Zet zich in voor: 

Wil Zeeland socialer maken en zet zich om de voorzieningen dicht bij de inwoners te houden

Sylvia Tuinder
SP
Zet zich in voor: 

Leefbaarheid, natuur en landschap, duurzame energie en behoud van voorzieningen in de...

PVV

Vincent Bosch
PVV
Zet zich in voor: 

Werkgelegenheid, infrastructuur, onderwijs en bovenal de jongeren in Zeeland

Ruud Haaze
PVV
Zet zich in voor: 

Economie, mobiliteit en ruimte

PvdA

Anita Pijpelink
PvdA
Zet zich in voor: 

Onderwijs en cultuur.

Bayramm Erbisin
PvdA
Zet zich in voor: 

Ruimte

Anton van Haperen
PvdA
Zet zich in voor: 

Vitaliteit landelijk gebied, ruimtelijke ordening, water- en milieubeheer, natuur, landschap en...

D66

Patrica van Veen-de Rechter
D66
Zet zich in voor: 

MKB, innovatie, onderwijs, regionale media, bovenregionale samenwerking, verkeersveiligheid en...

ChristenUnie

Jan Henk Verburg
ChristenUnie
Zet zich in voor: 

Bestuur, financiën, leefbaarheid, (verkeers)veiligheid, bovenregionale samenwerking en...

foto Ria Rijksen
ChristenUnie
Zet zich in voor: 

Natuur en ruimte

Zeeland Lokaal

Mark Faasse
Zeeland Lokaal
Zet zich in voor: 

Ruimte, economie en financiën.

Partij voor Zeeland

François Babijn
Partij voor Zeeland
Zet zich in voor: 

Kustverdediging, werkgelegenheid, gezondheidszorg, grensoverschrijdende samenwerking, toekomst...

GroenLinks

Gerwi Temmink
GroenLinks
Zet zich in voor: 

Het sociaal-maatschappelijke gebied zoals zorg, onderwijs en welzijn vergroening economie,...

50PLUS

Willem Willemse
50PLUS
Zet zich in voor: 

Voor een leefbaar en vitaal Zeeland.