Zeeland heeft 39 Statenleden. De meeste Statenleden hebben naast hun statenlidmaatschap een baan. Statenleden krijgen geen salaris, maar een vergoeding en tegemoetkoming in de kosten.

Rechten Statenleden en fracties

De rechten van Provinciale Staten zijn vastgelegd in de Provinciewet. Zo hebben ze bijvoorbeeld recht op ondersteuning bij hun werk, kunnen ze initiatiefvoorstellen indienen en onderzoek laten doen naar de uitvoering van het beleid door Gedeputeerde Staten. Statenleden van dezelfde partij vormen een fractie. Elke fractie heeft een fractievoorzitter. In de periode 2019-2023 zijn er 13 fracties. De voorzitters van alle fracties vormen samen het Presidium.
Wilt u weten wie er zitting hebben in de commissies Bestuur, Economie of Ruimte? U vindt ze op de pagina Commissies.

CDA

Hannie Kool-Blokland
CDA
Zet zich in voor: 

Financiën, omgevingsweg, natuur, economie er arbeidsmarkt

Karin van den Broeke
CDA
Zet zich in voor: 

Duurzaamheid, sociale cohesie, cultuur en onderwijs

Anton Geluk
CDA
Zet zich in voor: 

Ruimtelijke ordening, milieu en klimaat

Frank Kuijpers
CDA
Zet zich in voor: 

Openbaar vervoer, verkeersveiligheid en infrastructuur.

Jeffrey Oudeman
CDA
Zet zich in voor: 

Economie (in het bijzonder de Zeeuwse havens, onze banenmotor), jongeren en onderwijs

Rinus van 't Westeinde
CDA
Zet zich in voor: 

Ruimte en omgeving

SGP

Joan van Burg
SGP
Zet zich in voor: 

Ruimtelijke ontwikkeling, duurzame ontwikkeling en waterbeheer

Kees van den Berge
SGP
Zet zich in voor: 

Openbaar vervoer, cultureel erfgoed, onderwijs, mobiliteit en verkeersveiligheid.

Hans Rottier
SGP
Zet zich in voor: 

Het promoten en versterken van  specifieke sectoren zoals schaal- en schelpdieren, visserij en...

Harold van de Velde
SGP
Zet zich in voor: 

Onderwijs, landbouw en fruitteelt, natuur en het bestuur in Zeeland.

Forum voor Democratie

Fred Walravens
Forum voor Democratie
Martin Bos
Forum voor Democratie
Zet zich in voor: 
 • ​klimaatbeleid beëindigen en vervangen door een gewoon en goed energie- en milieubeleid
 • ...
Robert Brunke
Forum voor Democratie
Zet zich in voor: 

Toerisme, infrastructuur en economie

Eelco van Hoecke
Forum voor Democratie
Zet zich in voor: 
 • Het stimuleren van de verdere samenwerking tussen Zeeland en Vlaanderen.
 • ...
Robert Koevoets
Forum voor Democratie
Zet zich in voor: 
 • ruimtelijke ordening: behoud van het authentieke Zeeuwse landschap;
 • economie:
 • ...

VVD

Kees Bierens
VVD
Zet zich in voor: 

Bestuur, financiën, ruimtelijke ontwikkeling, wonen, recreatie en toerisme en infrastructuur....

Daniëlle de Clerck
VVD
Zet zich in voor: 

Vlot en veilig reizen in Zeeland over de weg, het water en het spoor.

Voldoende woningen...

Nicole Heerkens
VVD
Zet zich in voor: 
 • Ruimte voor ondernemerschap Een aantrekkelijk Zeeland. Iedereen moet weten hoe geweldig
 • ...

PvdA

Eddy Heerschop
PvdA
Zet zich in voor: 

Wonen, werken, economie en ruimte.

Ralph van Hertum
PvdA
Zet zich in voor: 

Openbaar vervoer, cultuur, sport, economie, jongeren, onderwijs, natuur, werkgelegeheid en...

Corina van der Vliet-Hart
PvdA
Zet zich in voor: 

Bestuur en Financiën

PVV

Vincent Bosch
PVV
Zet zich in voor: 

Werkgelegenheid, infrastructuur, onderwijs en bovenal de jongeren in Zeeland

Partij voor Zeeland

François Babijn
Partij voor Zeeland
Zet zich in voor: 

Kustverdediging, werkgelegenheid, gezondheidszorg, grensoverschrijdende samenwerking, toekomst...

Bertie Steur
Partij voor Zeeland

GroenLinks

Gerwi Temmink
GroenLinks
Zet zich in voor: 

Natuur, milieu, klimaat, energie, ruimtelijke ordening, cultuur, bestuur, financiën, (jeugd)zorg...

Maaike Walraven-Janssen
GroenLinks
Zet zich in voor: 
 • het landschap, ecologie en landbouw
 • de Zeeuwse kust en delta
 • de
 • ...

ChristenUnie

Jan Henk Verburg
ChristenUnie
Zet zich in voor: 

Bestuur, financiën, leefbaarheid, integriteit, grensoverschrijdende samenwerking, energie,...

Lars Jacobusse
ChristenUnie
Zet zich in voor: 

Mobiliteit, biodiversiteit, natuur inclusieve landbouw en openbare ruimte.

50PLUS

Willem Willemse
50PLUS
Zet zich in voor: 

Voor een leefbaar en vitaal Zeeland.

George Lernout
50PLUS
Zet zich in voor: 

Economie en cultuur

SP

Sylvia Tuinder
SP
Zet zich in voor: 

Ruimtelijke ontwikkeling.

D66

Partij voor de Dieren

Trees Janssens
Partij voor de Dieren
Zet zich in voor: 

Dieren, natuur, milieu