dr. I.A. Flameling, Inez

Inez Flameling

We hebben te maken met opwarming van de aarde en stijging van de zeespiegel

Ik sta hier bij het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Een plek die voor mij op veel manieren betekenis heeft. Als kind speelde ik hier in de (toen nog lege) caissons. De watersnoodramp was altijd dichtbij voor een kind dat opgroeide in Zierikzee - "drieënvijftig" was een veel grotere kwestie dan de oorlog. Later werden deze caissons omgetoverd tot een watersnoodmuseum door een fantastische groep vrijwilligers en ik schreef in opdracht van Rijkswaterstaat een boek over de watersnood en waterbeheer in de toekomst. Ik ben dol op de zee - daarom ben ik ook marien bioloog, zeiler en duiker - maar weet dus ook heel goed hoe gevaarlijk het water kan zijn.

Nu hebben we te maken met opwarming van de aarde en stijging van de zeespiegel. Om als provincie droge voeten te houden en om te gaan met weersextremen moeten we ons aanpassen, door brede dijkzones, door water op het land te bufferen, en door voldoende groen in de omgeving. Maar daarnaast moeten we ook met zijn allen snel minder broeikasgassen uitstoten. Als statenlid zet ik me daar graag voor in. En ook voor een mooie natuur, boven en onder water, en een gezonde leefomgeving voor de mensen van Zeeland.  

 

Politieke motivatie:

Ik wil bijdragen aan een democratische, rechtvaardige en duurzame samenleving waarin ieder kind gelijke kansen heeft.

Zet zich in voor:

Klimaat en energie, klimaatadaptatie, milieu, onderwijs, mobiliteit, aquacultuur en  kustbebouwing.

Andere functies:

  • Docent University College Roosevelt
  • Eigenaar filmbedrijf 'Zeelandfilm'
  • Vennoot Zorgboerderij 'Koningsheim'