G.W.A. Temmink, Gerwi

Fractievoorzitter GroenLinks

Waarom ik voor de Zeepeduinen bij Burgh-Haamstede kies?

Allereerst omdat ik de duinen en stranden van de Schouwse kust tot de mooiste plekken van Zeeland reken, mede omdat de natuur hier nog puur is. Slaaphuisjes worden daar niet toegestaan. 

Gerwi Temmink

Drijfveren

En omdat deze plek uitstraalt waar GroenLinks voor gaat en staat: een betere balans tussen economie, ecologie en het welzijn van mens en dier! Het is een prachtig, beschermd natuurgebied met unieke Zeeuwse flora en fauna. Lokale bewoners en toeristen kunnen er heerlijk wandelen en tot rust komen. Zelf doe ik dit ook graag

De energietransitie, klimaatverandering, stikstof- en CO2problematiek, de transitie in de landbouw bieden kansen voor Zeeland. Daar ga ik graag voor in overleg met overheden, bedrijven, instellingen en bewoners.  Maar ook een eerlijke en betere verdeling van werk, inkomen en voorzieningen (onderwijs, zorg, OV bijvoorbeeld) zijn mijn drijfveren om politiek te bedrijven.

Samen zuinig zijn op onze aarde, het milieu, de natuur, de Zeeuwse cultuur en elkaar.

Gerwi Temmink

Samen zuinig zijn op onze aarde, het milieu, de natuur, de Zeeuwse cultuur en elkaar. Minder markt en munt, meer mens en milieu!        

Politieke motivatie:

In tijden van polarisatie en verharding van de samenleving nog meer gedreven naar het zoeken van eerlijke oplossingen op het gebied van o.a. werk, inkomen, er toe doen, zuinig zijn op onze aarde, milieu en natuur.

Minder markt en munt, meer mens en milieu.

Zet zich in voor:

Natuur, milieu, klimaat, energie, ruimtelijke ordening, cultuur, bestuur, financiën, (jeugd)zorg, samenleving, onderwijs en grensregio's.

Andere functies:

  • Vrijwilliger als taalcoach bij Stichting Vluchtelingenwerk Nederland, afd. De Bevelanden Goes
  • Voorzitter van de Stichting Fractiemedewerkers GroenLinks
  • Voorzitter van het bestuur van de Stichting Dol-fijn