Bevolking

Zeeland telt per 1 januari 2022 386.707 inwoners. Voor beleidsmakers is het belangrijk te weten hoe dit inwoneraantal zich gaat ontwikkelen. Welke woningen moeten er in de toekomst gebouwd worden? Hoeveel scholen? In de Bevolkings- en huishoudensprognose maken we een reële inschatting voor de toekomst, op basis van de nieuwste cijfers.

Bevolking

Basis voor beleid

De Bevolkings- en huishoudensprognose van de Provincie bevat onder andere cijfers over het aantal inwoners in Zeeland, de samenstelling van huishoudens en trends. Komen er minder mensen bij of meer? Komen er meer jongeren of ouderen? Gemeenten maken op basis van deze gegevens afspraken over de woningbouwplannen. Vele (onderzoeks)instellingen gebruiken de prognoses als basis voor onderzoek en toekomstplannen. Provincieambtenaren gebruiken de bevolkings- en huishoudensprognose voor beleid op het gebied van onder andere cultuur, infrastructuur en voorzieningen.

Prognose 2022

Ongeveer eens per drie jaar maakt de Provincie een eigen prognose van het aantal inwoners en huishoudens in Zeeland. De meest recente provinciale prognosecijfers kunt u downloaden via het dataportaal van de Provincie Zeeland. De uitleg van de methodiek en analyse van de uitkomsten kunt u op een later moment downloaden via deze pagina.

Monitoring

Met de Monitor Bevolking & Huishoudens volgt de Provincie het verloop van de bevolking op de voet. Belangrijk hierbij zijn de ontwikkeling van de bevolkingsomvang, leeftijdsgroepen, verhuizingen, migratie en huishoudens. Op die manier meten we of de prognose nog klopt en krijgen we inzicht in nieuwe trends.

Contact

Léon Kaagman
lgk@zeeland.nl