Zeeland telt per 1 januari 2019: 383.073 inwoners. Voor beleidsmakers is het belangrijk te weten hoe dit inwoneraantal zich zal ontwikkelen. Welke woningen moeten er in de toekomst gebouwd worden? En hoeveel scholen? In de Bevolkings- en huishoudensprognose maken we een reële inschatting voor de toekomst, op basis van de nieuwste cijfers.

Basis voor beleid

De bevolkings- en huishoudensprognose van de Provincie bevat onder andere cijfers over het aantal inwoners in Zeeland, de samenstelling van huishoudens en laat trends zien. Komen er minder mensen bij of meer? Komen er meer jongeren of ouderen? Gemeenten maken op basis van deze gegevens afspraken over de woningbouwplannen. De ZB (Planbureau en Bibliotheek van Zeeland) en diverse andere instellingen gebruiken de prognoses als basis voor onderzoek en toekomstplannen. Provincie-ambtenaren gebruiken de bevolkings- en huishoudensprognose voor beleid op het gebied van onder andere cultuur, infrastructuur en voorzieningen.

Realistische bevolkingscijfers

Jaarlijks wordt op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een prognose gemaakt. Iedereen kan van deze cijfers gebruik maken. Wij gebruiken deze prognose voor de Provinciale Bevolkings- en huishoudensprognose en voegen onze kennis over Zeeland toe. Zo ontstaat er een meer waarschijnlijk scenario dat niet vertekend wordt door het doortrekken van incidentele ontwikkelingen uit het verleden. Zo'n ontwikkeling is bijvoorbeeld de komst of sluiting van een asielzoekerscentrum, vertrek van bewoners als gevolg van een groot herstructureringsproject, of werknemers die zich tijdelijk in Zeeland vestigen vanwege een groot project. Daar houden we rekening mee in onze prognose.

De meest recente provinciale prognosecijfers kunt u downloaden via de databank van de ZB. De uitleg en analyse van de uitkomsten (Bevolkings- en huishoudensprognose Zeeland 2015) kunt u downloaden via de link onderaan deze pagina. Ook vindt u hier het document waarin is uitgelegd welke aannames zijn gedaan en welke methode is gebruikt (Aannames en methodiek Provinciale bevolkings- en huishoudensprognose Zeeland 2015).

Invloed landelijk beleid

Hoe de bevolkingssamenstelling zich in Zeeland ontwikkelt, staat niet op zichzelf. De Provincie en gemeenten hebben niet overal invloed op. Landelijk beleid en grens overstijgende ontwikkelingen kunnen van grote invloed zijn. Zo heeft een groot verschil in huizenprijzen ervoor gezorgd dat de afgelopen jaren een groot aantal Belgen naar Zeeuws-Vlaanderen is verhuisd. Hoe lang deze trend zich voortzet is onder andere afhankelijk van het beleid in Nederland en België. Deze trend is daarom onzeker en moeilijk te voorspellen.

Sterfte- en migratiecijfers worden beïnvloed door factoren waarop we geen invloed hebben en dus onzeker zijn. Zachte of strenge winters en griepepidemieën zijn bijvoorbeeld van invloed op het aantal sterfgevallen en migratie kan bijvoorbeeld beïnvloed worden door vluchtelingenstromen die ontstaan door conflicten in de rest van de wereld.

Contact

Léon Kaagman
+31 118 631940
lgk@zeeland.nl