Zeeland telt per 1 januari 2019: 383.073 inwoners. Voor beleidsmakers is het belangrijk te weten hoe dit inwoneraantal zich zal ontwikkelen. Welke woningen moeten er in de toekomst gebouwd worden? En hoeveel scholen? In de Bevolkings- en huishoudensprognose maken we een reële inschatting voor de toekomst, op basis van de nieuwste cijfers.

Basis voor beleid

De bevolkings- en huishoudensprognose van de Provincie bevat onder andere cijfers over het aantal inwoners in Zeeland, de samenstelling van huishoudens en laat trends zien. Komen er minder mensen bij of meer? Komen er meer jongeren of ouderen? Gemeenten maken op basis van deze gegevens afspraken over de woningbouwplannen. De ZB (Planbureau en Bibliotheek van Zeeland) en diverse andere instellingen gebruiken de prognoses als basis voor onderzoek en toekomstplannen. Provincieambtenaren gebruiken de bevolkings- en huishoudensprognose voor beleid op het gebied van onder andere cultuur, infrastructuur en voorzieningen.

Prognose 2019

Ongeveer eens per drie jaar maakt de Provincie een eigen prognose van het aantal inwoners en huishoudens in Zeeland. De meest recente provinciale prognosecijfers kunt u downloaden via het dataportaal van de Provincie Zeeland. De uitleg van de methodiek en analyse van de uitkomsten (Bevolkings- en huishoudensprognose Zeeland 2019) kunt u downloaden via de link onderaan deze pagina.

Contact

Léon Kaagman
+31 118 631940
lgk@zeeland.nl