Kavelruil Veere

In het gebied waar je nu staat heeft het Kavelruilbureau Zeeland van de Provincie Zeeland gefaciliteerd in een vrijwillige kavelruil met betrokken grondeigenaren. Wat doet het Kavelruilbureau? Zij zetten vrijwillige kavelruil effectief en slagvaardig in om de bedrijfsvoering van agrariërs te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan het verkorten van de reisafstand of het samenvoegen van percelen.

Een agrariër op de trekker is de grond op zijn land aan het omploegen, wat veel meeuwen aantrekt

Daarnaast kunnen ze maatschappelijke doelen realiseren. Zoals bijvoorbeeld het aanleggen van een nieuwe weg of fietspad, het maken van natuur of zorgen voor wateropslag vanwege het veranderende klimaat. Het Kavelruilbureau heeft een goed beeld van de opgaven in het landelijk gebied en de beschikbare ruilgronden vanwege de samenwerking met de Zeeuwse overheden en (landbouw) organisaties.

In dit geval had één van de agrariërs percelen ver van zijn bedrijfslocatie liggen. Hierdoor moest de agrariër lange afstanden reizen met zijn landbouwvoertuigen. In deze kavelruil leverde de agrariër deze percelen in en kreeg percelen dichterbij de bedrijfslocatie daarvoor terug. Hierdoor nam het aantal verkeersbewegingen af waardoor de verkeersveiligheid verbeterde. Daarnaast is door deze kavelruil natuur gerealiseerd op percelen die minder geschikt zijn voor landbouwkundige doeleinden.

Het Kavelruilbureau faciliteert graag in het realiseren van de verbetering van de bedrijfsomvang van agrariërs en helpt daarbij ook maatschappelijke doelen zoals in dit geval verkeersveiligheid en natuuraanleg te realiseren. 

Zeeuws landschap. Prachtige wolkenlucht. Een agrariër is aan het werk op zijn land.

Voor meer informatie over het Kavelruilbureau neem eens een kijkje op:
Kavelruilbureau Zeeland

Bekijk de hele fietsroute