Kavelruil Westkapelle

In de polder bij Westkapelle heeft een kavelruil plaatsgevonden. Deze is gefaciliteerd door de Provincie Zeeland via het Kavelruilbureau Zeeland. Wat doet het Kavelruilbureau Zeeland? Zij zetten vrijwillige kavelruil effectief en slagvaardig in om de bedrijfsvoering van agrariërs te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan het verkorten van de reisafstand of het samenvoegen van percelen.

Landschap. Trekker op landweggetje vervoert hooi op oplegger.

Daarnaast kunnen ze maatschappelijke doelen realiseren. Zoals bijvoorbeeld het aanleggen van een nieuwe weg of fietspad, het maken van natuur of zorgen voor wateropslag vanwege het veranderende klimaat. Het Kavelruilbureau Zeeland heeft een goed beeld van de opgaven in het landelijk gebied en de beschikbare ruilgronden vanwege de samenwerking met de Zeeuwse overheden en (landbouw) organisaties.

In het gebied waar je nu staat is geruild. Door deze ruil is de agrarische structuur verbeterd. Agrarische structuurverbetering is een verzamelnaam voor onder andere vormverbetering, afstandsverkorting, concentratie van de percelen en toename van de gemiddelde perceel grootte. Voordat deze kavelruil had plaatsgevonden lagen de kavels van de eigenaren om en om verspreid. Hierdoor was het voor de agrariërs minder efficiënt om de grond te bewerken. De Kavelruilcoördinator is in gesprek gegaan met de agrariërs om tot deze uitkomst te komen.

Wat doet een kavelruilcoördinator? De kavelruilcoördinator werkt dagelijks aan de verbetering van de verkavelingsstructuur in Zeeland. Hij of zij heeft veel kennis van het gebied en weet wat er nodig is om een kavelruil op te zetten. Verder is hij of zij op de hoogte van de geldende regelgeving en heeft inzicht in de maatschappelijke opgaven. De kavelruilcoördinator is onafhankelijk en navigeert zich in een wereld met verschillende belangen. Hoe doen zij dat? Dat zie je in het filmpje.

Kavelruilbureau Zeeland zit graag bij u aan tafel!

Doordat meerdere eigenaren hebben samengewerkt zijn de percelen nu zo komen liggen dat de eigenaren niet meer verspreid liggen maar zelf grotere percelen aaneengesloten hebben gekregen. Dit noemen we ook wel 'kavelconcentratie'.

Plattegrond met kavels van 5 verschillende partijen. De kavels liggen allemaal doorelkaar.
Voor de kavelruil

Nog een voordeel hiervan is dat er minder landbouwverkeer zal zijn wat bijdraagt aan een verkeersveiliger en schoner buitengebied. Dit leidt tot een toekomstbestendige landbouw in Zeeland. Deze afbeeldingen laten hier een mooi voorbeeld van zien.

Plattegrond met kavels van 5 verschillende partijen. De kavels zijn nu gegroepeerd per partij.
Na de kavelruil

Voor meer informatie over het Kavelruilbureau Zeeland neem eens een kijkje op:
Kavelruilbureau Zeeland

Bekijk de hele fietsroute