Wederopbouw

Na de verwoesting van de Slag om de Schelde en de inundatie moest Walcheren opnieuw opgebouwd worden. In 1946 ontstond er een reconstructieplan die de herverkaveling van Walcheren voorzag. Herverkaveling is de verplichte vorm van landinrichting, en dit was noodzaak na de oorlog. Deze herverkaveling werd wettelijk vastgelegd met de Herverkavelingswet die op 27 november 1947 van kracht was. Walcheren werd hiermee de proeftuin voor de rest van Nederland wat betreft de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog.

In de jaren hierna is veel herverkaveld in Walcheren. Dit waren allemaal wettelijke ingrepen. Met de herinrichting zijn veel stukken grond samengevoegd, om de bedrijfsgrootte van agrariërs te verbeteren. Ook is gestreefd naar het terug brengen van het groene karakter en de cultuurhistorische kenmerken van het Walcherse landschap. Percelen en landwegen zijn grootschalig gereconstrueerd, wat meer openheid geeft. Tienduizenden bomen zijn geplant. Herstelde dorpen zijn beter verbonden, en maken plaats voor goede huisvestingen en nieuwe voorzieningen voor agrariërs. Voor economisch herstel krijgen agrarische bedrijven alle ruimte. Met de herverkaveling worden van versnipperde stukken grond grote blokvormige kavels gemaakt.

Zwart-witte foto van drie personen in een bootje door een straat varend tijdens de inundatie van Walcheren. Op dit bootje zijn vlaggen geplaatst en de tekst "Walcheren zal herrijzen".
Zeeuws Archief, Fotocollectie Vlissingen, nr 45126
Luchtfoto van Vlissingen tijdens de inundatie. Het landschap staat grotendeels onder water.
Zeeuws Archief, Fotocollectie Vlissingen, nr 35809

Het duurt tot 1958 voordat alle werkzaamheden waren afgerond. Heel wat jaren later, in 1978 vond de eerste vrijwillige Kavelruil plaats in Zeeland. Sindsdien heeft ook het instrument vrijwillig kavelruilen veel invloed gehad op de indeling van Zeeland. In 2012 kreeg Zeeland een eigen Kavelruilbureau. Deze zet het vrijwillige kavelruilen in Zeeland voort.

Voor meer informatie over het Kavelruilbureau Zeeland neem eens een kijkje op:
Kavelruilbureau Zeeland

Bekijk de hele fietsroute