Interreg Vlaanderen-Nederland

Het Europese subsidieprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland stimuleert in het lopende programma (inmiddels programma VI) grensoverschrijdende projecten die inzetten op innovatie, duurzame energie, milieu en hulpbronnen en arbeidsmobiliteit.

foto topformaat schip plus groot logo Interreg VL-NL

Nieuwe subsidieperiode 2021-2027: nieuwe kansen!

De nieuwe periode 2021-2027 voor Europese subsidieprogramma's is begonnen. Binnenkort zullen nieuwe openstellingen van start gaan, waarschijnlijk in september 2021. 

De inhoud van het algemene subsidieprogramma voor Interreg Vlaanderen-Nederland zal niet veel afwijken van de vorige periode. Op 9 december 2020 is een ‘95% concept’ van het toekomstige programma Interreg VI bekend gemaakt. Hierin vindt u de nieuwe thema’s en doelstellingen.

SAVE THE DATE: online workshop Interreg VL-NL op 7 september 2021. Ter voorbereiding van een nieuwe oproep (waarschijnlijk in de tweede helft van september 2021), kunt u alvast een inkijkje krijgen in de nieuwe programmaperiode 2021-2027. U leest hier meer over in het desbetreffende hoofdstuk verder op deze webpagina.

Inleiding: algemeen

De provincies Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, en lidstaat Nederland (vertegenwoordigd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat) vormen de Nederlandse programmapartners. Aan Vlaamse kant zijn dit de provincies Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant, Belgisch Limburg en Vlaanderen (vertegenwoordigd door Agentschap Innoveren en Ondernemen).

Het werk van het secretariaat, de programmapartners en de programma-autoriteiten wordt bekostigd in het project 'Technische Bijstand' en wordt via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling ondersteund. Zo is voor Interreg V een investering van meer dan € 300 miljoen in de grensregio mogelijk gemaakt. Naar verwacht is dit bedrag voor de komende programmaperiode Interreg VI minimaal net zo hoog.

Voor wie is de subsidie bedoeld?

Het programma is bedoeld voor samenwerkende kennisinstellingen, bedrijven en intermediaire organisaties. Bepaalde thema’s zijn specifiek bedoeld voor het MKB (in Vlaanderen: KMO, kleine en middelgrote onderneming). Voor elk project is minstens één Vlaamse en minstens één Nederlandse samenwerkingspartner vereist. Een grensoverschrijdende entiteit, zoals een EGTS (Europese Groepering voor Internationale Samenwerking) of een Euregio, telt ook.

Waarvoor is de subsidie?

De samenwerkingsverbanden kunnen zich richten op economie, duurzaamheid en sociale ontwikkeling in de grensstreek Vlaanderen en Nederland. In het nieuwe Interreg VI-programma dient het daarbij te gaan om een van onderstaande doelen:

  • Een Slimmer Europa: innovatie, uitbreiden en versterken van onderzoeks- en innovatiecapaciteit en oplossingen voor krapte op de arbeidsmarkt in zowel nieuwe als in transitie zijnde sectoren.
  • Een Groener Europa: de energietransitie (minder uitstoot broeikasgassen, circulaire economie, klimaatadaptatie), het bevorderen van de biodiversiteit en minder luchtverontreiniging. Een nieuw onderwerp is rampenrisicopreventie en –bestendigheid.
  • Een Socialer Europa: een juiste afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en een leven lang leren. Ook nieuw in dit Interreg programma is duurzaam toerisme en vrijetijdsbesteding.
  • Een Europa zonder grenzen: reduceren van de grens als belemmerende factor in grensoverschrijdende interactie en samenwerking. Denk hierbij aan bestuurlijke of juridische grensobstakels. Ook dit is een nieuw thema t.o.v. het voorgaande programma.

Aan beide zijden van de grens moeten de samenwerkingspartners zorgen voor activiteiten, cofinanciering en projectpartners. Als partners van buiten het programmagebied, met name vanuit nabijgelegen economische centra zoals Rotterdam-Rijnmond, meerwaarde opleveren voor het project, mag u hen erbij betrekken.

Welke kosten worden gesubsidieerd?

Het programma subsidieert tot 50% van de projectkosten. Aanvullend kunt u cofinanciering van private investeerders of van overheden inzetten. Het is niet mogelijk om de Europese steun van Interreg Vlaanderen-Nederland te combineren met andere EU-subsidies.

Openstellingen: komen er op korte termijn aan.

Zodra de details voor de nieuwe openstelling(en) bekend zijn, zullen wij u dit laten weten o.a. via deze webpagina. Zie ook het hoofdstuk over de online informatiebijeenkomst op 7 september 2021.

Wel kunt u al eventueel aansluiten bij bestaande innovatieprojecten. Zie daarvoor het volgende hoofdstuk.

Aansluiten bij innovatieprojecten

Er zijn een aantal projecten die vallen onder de noemer innovatieprojecten. Het gaat om inmiddels opgestarte projecten waarbinnen een fonds beschikbaar is waar ondernemingen die onderling samenwerken, aanspraak op kunnen maken. Sommige projecten zijn doorlopend, bij andere wordt er ook gewerkt met periodieke oproepen.

Hieronder vindt u projecten waar ondernemers op kunnen aanhaken:

ConnectSME

Het project ConnectSME wil KMO's (de Belgische MKB’s) en MKB's helpen bij het ontwikkelen van duurzame, technologische innovaties. U kunt daar nog steeds bij aansluiten als u uw technische innovatie in een proeftuin wilt testen.

U leest hier alles over op de webpagina van ConnectSME.

CrossRoads2 Sustainable Energie (vierde openstelling), van 16 juni 2021 tot en met 30 juni 2021: GESLOTEN.

Op woensdag 16 juni opende CrossRoads2 Sustainable Energy een nieuwe oproep voor grensoverschrijdende innovatieprojecten met een focus op duurzame energie. Vlaamse kmo’s en Zuid-Nederlandse mkb’ers die samen de CO2-uitstoot in grensregio willen aanpakken, kregen daarmee de voorlopig laatste kans om een subsidieaanvraag in te dienen.

De openstelling duurde van 16 juni 2021, 09:00 uur tot en met 30 juni 2021, 17:00 uur, en is inmiddels gesloten.

Het ging om een tender waarbij de projecten met elkaar worden vergeleken op basis van een aantal vooraf bepaalde criteria. Het subsidiepercentage bedroeg 50%, met een maximum van € 150.000 per innovatieproject.

Als u alsnog meer wilt weten over CrossRoads2 Sustainable Energy, kunt u terecht op de volgende webpagina, waar u ook informatieve video's kunt bekijken: www.crossroads2sustainableenergy.eu.

Save the date: online bijeenkomst op 7 september 2021

Op dinsdag 7 september geven we u al graag een inkijk in de nieuwe programmaperiode 2021-2027. Kom in de voormiddag meer te weten over de nieuwigheden binnen Interreg VI en hoe u uw project aanmeldt in het nieuwe e-loket. In de namiddag verneemt u alles over de mogelijkheden voor bedrijfsparticipatie. 

Lees hier alles over de online bijeenkomst op 7 september 2021.

Netwerkbijeenkomst/op zoek naar geschikte projectpartners

In het voorjaar van 2022 voorzien we een event waar we de nieuwe programmaperiode feestelijk zullen inluiden en waar u naar harte zult kunnen netwerken of op zoek kunt gaan naar geschikte projectpartners. 

Lees hier alles over de planning van de nieuwe openstellingen en bijeenkomsten dit jaar en komende jaren.

Vragen?

Wilt u:

  • meer toelichting op het programma van Interreg Vlaanderen-Nederland;
  • een projectidee bespreken;
  • op zoek gaan naar projectpartners;
  • aansluiting zoeken bij een ander project(idee);
  • toelichting krijgen op het reglement en de procedures;
  • etc. etc.,

aarzelt u dan niet contact op te nemen met onze projectadviseur, Josine Verbrugge. Haar contactgegevens vindt u onderaan deze webpagina.

Laat u inspireren en lees meer over het praktische hoe en wat

We bevelen van harte de website Interreg Vlaanderen-Nederland - Grensregio bij u aan. Hierop vindt u een overvloed aan informatie over het programma Interreg Vlaanderen-Nederland. Zo vindt u er algemene uitleg over het programma, maar ook alle projecten worden toegelicht

Op de website grenzeloossamenwerken.eu vindt u veel handige informatie over hoe het indienen van een project c.q. het aanvragen van subsidie (binnen Interreg Vlaanderen-Nederland) in zijn werk gaat.  Ook worden er projectresultaten binnen Interreg uit de Scheldemondregio uitgelicht. Daarnaast vindt u er stapsgewijze informatie (o.a. door middel van een animatievideo) over het aanmelden van een project.

Zin in nog meer inspiratie? Op de Linked-In account van de Provincie Antwerpen vindt u informatie over de campagne die zij gelanceerd hebben over al hun Europese projecten. Hier staan begrijpelijke, korte video's op over hun projectrealisaties. Maar ook over hoe hun dienstverlening in elkaar steekt.

Altijd mooi om van elkaar te leren en elkaar te inspireren, toch? Ook dát is waar samenwerking om draait.

Contact

Josine Verbrugge
Projectadviseur Interreg Vlaanderen-Nederland
Mobiel: +31 6 5275.6230
jjm.verbrugge@zeeland.nl / josine.verbrugge@grensregio.eu

Josine werkt voorlopig vanuit huis. Afspraken zijn flexibel in te plannen: dit kan telefonisch of via videobellen.