Interreg Vlaanderen-Nederland

Het Europese subsidieprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland subsidieert grensoverschrijdende projecten die samenwerking bevorderen en de grensregio versterken.

foto topformaat schip plus groot logo Interreg VL-NL

Tweede oproep Interreg Vlaanderen-Nederland, van 10 november 2022 tot en met 9 februari 2023, is gesloten.

Lees er meer over hieronder op deze pagina.

Interreg Vlaanderen-Nederland algemeen

De provincies Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, en lidstaat Nederland (het ministerie van Economische Zaken en Klimaat) zijn de Nederlandse partners in het subsidieprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland.

Aan Vlaamse kant zijn dit de provincies Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant, Belgisch Limburg en Vlaanderen (vertegenwoordigd door Agentschap Innoveren en Ondernemen).

Het subsidieprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland wordt gefinancierd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Voor de nieuwe programmaperiode is in totaal ruim 200 miljoen euro subsidie beschikbaar voor de grensregio.

Tweede openstelling, van 10 november 2022 tot en met 9 februari 2023, is gesloten.

De tweede oproep van Interreg Vlaanderen-Nederland, die duurde van 10 november 2022 tot en met 9 februari 2023, is gesloten. Maar er zullen in de toekomst nieuwe openstellingen zijn. Daarom kan het interessant zijn om er alsnog alles over te lezen op de website van Grensregio. Samenwerken in de Lage Landen? Grijp je kans! - Grensregio. 

Hieronder leest u wie een subsidie kunnen indienen bij Interreg Vlaanderen-Nederland, voor welke projecten enzovoorts.

Voor wie is de subsidie bedoeld?

Het programma is bedoeld voor diverse organisaties zoals kennisinstellingen, bedrijven, verenigingen en stichtingen en voor intermediaire organisaties (organisaties die de schakel vormen tussen overheid en bedrijfsleven).

Voor elk project is er minstens één Vlaamse en minstens één Zuid-Nederlandse samenwerkingspartner vereist. Een grensoverschrijdende organisatie telt ook, zoals bij voorbeeld een EGTS (Europese Groepering voor Internationale Samenwerking).

Als partners van buiten het gebied Vlaanderen-Zuid-Nederland, met name vanuit dichtbij gelegen economische centra zoals Rotterdam-Rijnmond, van meerwaarde zijn voor uw project, mag u hen er ook bij betrekken.

Voor welke projecten kunt u subsidie aanvragen?

Uw samenwerkingsverband in de grensstreek Vlaanderen-Nederland moet een van de volgende doelen hebben: 

Een slimmer Europa:

 • Uitbreiden/versterken onderzoeks- en innovatiecapaciteit (slagkracht om vernieuwingen door te voeren) en innovatie (vernieuwing).
 • Oplossingen voor krapte op de arbeidsmarkt in zowel nieuwe als in transitie zijnde sectoren (sectoren die zich in de overgangsfase bevinden naar een duurzamere manier van werken).

Een groener Europa:

 • Bevorderen energie-efficiëntie (energie zo spaarzaam mogelijk gebruiken) en verminderen uitstoot broeikasgassen.
 • Bevorderen van hernieuwbare energiebronnen (energiebronnen die niet uitgeput kunnen raken).
 • Ontwikkelen van slimme energiesystemen, digitale netwerken en opslag.
 • Bevorderen klimaatadaptatie (het vermogen om zich aan te passen aan het veranderende klimaat) en rampenrisicopreventie- en bestendigheid (ervoor zorgen dat er zo min mogelijk risico is dat rampen zich voordoen, en zo goed mogelijk voorbereid zijn als er zich toch een ramp voordoet).
 • Overgang naar circulaire en hulpbron-efficiënte economie (economie waarbij afvalproducten de grondstoffen zijn voor andere producten en waarbij grondstoffen zo duurzaam en spaarzaam mogelijk worden ingezet).
 • Bevorderen biodiversiteit (gezond evenwicht van voldoende verschillende soorten dieren en gewassen), groene infrastructuur in steden (duurzame, milieuvriendelijke basisvoorzieningen en netwerken die bedoeld zijn voor de verzorging van huishoudens en bedrijven) en minder luchtverontreiniging.

Een socialer Europa:

 • Afstemming vraag en aanbod arbeidsmarkt
 • Onderwijs, opleiding en een leven lang leren
 • Duurzaam toerisme

Een Europa zonder grenzen:

 • De grens tussen Europese landen mag grensoverschrijdende communicatie en samenwerking niet (of zo min mogelijk) in de weg staan.

Welke kosten worden gesubsidieerd?

Het programma subsidieert tot 50% van de projectkosten. U en uw projectpartners dragen zelf de overige 50% van de kosten, eventueel met behulp van geld van andere investeerders en andere overheden. Het is niet mogelijk om de Europese steun van Interreg Vlaanderen-Nederland te combineren met andere EU-subsidies.

Vorige openstelling heel succesvol

De eerste openstelling voor het nieuwe programma liep van 1 februari 2022 t/m 31 maart 2022 en heeft veel projecten opgeleverd die veelbelovend zijn.

Lees er alles over ...

Vragen?

Wilt u:

 • meer informatie krijgen over het programma van Interreg Vlaanderen-Nederland;
 • een projectidee bespreken;
 • op zoek gaan naar projectpartners;
 • aansluiting zoeken bij een ander project(idee);
 • toelichting krijgen op het reglement en hoe alles in zijn werk gaat;
 • etc. etc.,

aarzelt u dan niet contact op te nemen met onze projectadviseur, Josine Verbrugge. Haar contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Laat u inspireren en lees meer over het praktische hoe en wat

We bevelen van harte de website Interreg Vlaanderen-Nederland - Grensregio bij u aan. Hierop vindt u veel informatie over het programma Interreg Vlaanderen-Nederland. U vindt er niet alleen algemene uitleg over het programma, maar ook alle projecten worden toegelicht.

Nieuwsbrief Europaloket Zeeland

Wilt u rechtstreeks per email geïnformeerd worden over Europese subsidies en nieuwe openstellingen, dan kunt u zich hier aanmelden voor de Nieuwsbrief Europaloket Zeeland.

Contact

Josine Verbrugge
Projectadviseur Interreg Vlaanderen-Nederland
Mobiel: +31 6 5275.6230
jjm.verbrugge@zeeland.nl / josine.verbrugge@grensregio.eu

Josine Verbrugge

Ondermijning

Op de pagina over Ondermijning leest u wat wij hiermee bedoelen.

Wanneer u subsidie aanvraagt kan de Provincie Zeeland gebruik maken van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen (Bibob). Deze wet dient te voorkomen dat de provincie criminele activiteit(en) faciliteert door subsidie te verlenen.

Wanneer het Bibob-onderzoek op u van toepassing is ontvangt u van ons een brief waarin het Bibob-onderzoek verder wordt uitgelegd. Het onderzoek bestaat uit een uitgebreide vragenlijst die u moet invullen.

Voor vragen over Bibob-onderzoeken kunt u terecht bij team Bibob van de Provincie Zeeland bereikbaar via bibib@zeeland.nl.