Just Transition Fund

Het Just Transition Fund (JTF) is een Europees fonds dat bedrijven en organisaties steunt bij de overgang naar een klimaatneutraal Europa.

Europese vlag op schip

Het Just Transition Fund is een Europees fonds voor een 'rechtvaardige transitie'. Het fonds wil regio's en mensen in staat te stellen om aan te haken bij de overgang naar een klimaatneutraal Europa. Het fonds ondersteunt gebieden die door de transitiemaatregelen problemen krijgen op sociaal, economisch of milieugebied. Het fonds helpt om vernieuwingen door te voeren en om een duurzame infrastructuur te ontwikkelen. Ook helpt het fonds om zich te kunnen aanpassen aan veranderende behoeftes als het gaat om banen en werkgelegenheid. Een van de zes JTF-gebieden in Nederland is Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen-Oost.

Waarvoor dient het Just Transition Fund?

Het Just Transition Fund is door de Europese Commissie ingesteld om innovatie te bevorderen en om de ontwikkeling van infrastructuur voor groene brand- en grondstoffen te stimuleren. Daar horen ook de juiste banen bij en werknemers die geschikt zijn of geschikt gemaakt kunnen worden voor die nieuwe banen.

De overgang naar gebruik van duurzame energie en grondstoffen is van invloed op de gehele economie, maar raakt vooral ook de bedrijven die veel energie verbruiken. Juist in landelijke, dunbevolkte gebieden zoals Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen-Oost is er het risico dat het verdwijnen van 'oude' banen ertoe leidt dat inwoners wegtrekken. Wat er dan ook toe kan leiden dat bedrijven wegtrekken omdat er geen werknemers meer zijn.

Om het verlies van banen op te vangen, zet de regio Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen-Oost zich volop in om de economie te verduurzamen en om voldoende verschillende en toekomstbestendige banen te creëren.

Om dit te bereiken wil de regio zich richten op het ontwikkelen van een economie die gebaseerd is op waterstof, duurzame elektriciteit en warmte-uitwisseling.

Om nieuwe banen te creëren én deze in te vullen, zijn investeringen nodig. Geld om nieuwe technieken, nieuwe systemen, nieuwe infrastructuur en nieuwe kennis te ontwikkelen. Geld om mensen te kunnen om- en bijscholen, om ze te begeleiden bij nieuwe banen en om ervoor te zorgen dat iedereen aan kan haken bij de nieuwe ontwikkelingen, wat voor achtergrond men ook heeft.

Dat alles is niet alleen belangrijk vanwege de economie, maar ook om de regio leefbaar te houden. Banen en inkomens zijn nodig om ook de regionale voorzieningen in stand te houden, zoals bij voorbeeld scholen, winkels en sportclubs.  

Wie kan subsidie aanvragen?

Subsidie is beschikbaar voor MKB-bedrijven (Midden- en KleinBedrijf) en voor grotere ondernemingen of voor tijdelijke samenwerkingsverbanden van ondernemingen. Ze kunnen daarbij ook samenwerken met kennis- en onderwijsinstellingen en met overheden (gemeentes en/of de Provincie Zeeland). Daarbij moeten de verwachte positieve gevolgen van het gezamenlijke project ten gunste komen van het gebied Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen-Oost. Ook rechtspersonen (zoals b.v. stichtingen) en samenwerkingsverbanden kunnen subsidie aanvragen.  

Waarvoor kunt u deze subsidie aanvragen?

Op dit moment is het nog niet tot in detail bekend, waar projecten aan moeten voldoen om JTF-subsidie te kunnen aanvragen. De partijen die voor dit subsidieprogramma verantwoordelijk zijn, zijn bezig met het opstellen van de JTF-regeling. Zodra de Europese Commissie haar goedkeuring heeft gegeven, zal de eerste openstelling bekend worden gemaakt. Daarbij wordt ook aangegeven aan welke doelen het project moet bijdragen. Deze zullen voor een groot gedeelte overeenkomen met de doelen die hierboven beschreven zijn. 

Welke kosten worden gesubsidieerd?

Het JTF-subsidieprogramma subsidieert tot 50% van de projectkosten. U en uw projectpartners betalen zelf de overige 50% van de kosten, eventueel met behulp van geld van andere investeerders en andere overheden. Het is niet mogelijk om de Europese steun van het Just Transition Fund te combineren met andere EU-subsidies.

Wanneer is de openstelling?

We verwachten dat de eerste openstelling in het najaar van 2022 zal zijn. Zodra we meer weten, maken we dat bekend op deze pagina en via onze Nieuwsbrief Europaloket Zeeland. U kunt zich daarop abonneren door een email te sturen naar europaloket@zeeland.nl.

Hoe dient u uw subsidieaanvraag in?

Wilt u een subsidieaanvraag indienen binnen het Just Transition Fund, dan kunt u dat doen via de website van Stimulus. U kunt uw aanvraag indienen vanaf het moment van openstelling.

Stimulus is de organisatie die de subsidies verstrekt en subsidieaanvragen afhandelt als het gaat om JTF-subsidies in de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant, maar bij voorbeeld ook voor OPZuid-subsidies.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Madeline Buining of Arnoud Guikema. Hun contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Contactgegevens

Als u vragen heeft, of iets wilt bespreken in verband met het Just Transition Fund, neemt u dan contact op met Madeline Buining of Arnoud Guikema. Zij helpen u vraag verder.

Madeline Buining: mc.buining@zeeland.nl, tel:+31 6 28904277

Arnoud Guikema: aop.guikema@zeeland.nl, tel:+31 6 81367316

Madeline Buining en Arnoud Guikema