Huidige openstellingen LEADER: 10 december 2018 - 24 juli 2020

Op deze webpagina vindt u alle informatie over de LEADER-regeling. Wilt u direct naar de details over de huidige openstellingen voor subsidieaanvragen, scrollt u dan naar beneden naar de alinea 'Openstellingen LEADER'. Wilt u informatie over de vorige openstelling, klikt u dan helemaal onderaan de webpagina op het hoofdstuk 'Vorige openstelling LEADER'.

LEADER is een onderdeel van het PlattelandsOntwikkelingsProgramma POP. LEADER heeft subsidie beschikbaar waarmee lokale (Zeeuwse) initiatieven en goede ideeën die de leefbaarheid op het platteland vergroten, ondersteund kunnen worden.

Algemene informatie 'Regeling uitvoering van LEADER-projecten'

Met de ‘Regeling uitvoering van LEADER-projecten’ kunnen lokale projecten worden gesubsidieerd die bijdragen aan de vergroting van de leefbaarheid van het platteland in de regio. De projecten moeten dan wel voldoen aan bepaalde kenmerken zoals deze vastgesteld zijn in de zogenaamde Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) voor de regio. Zeeland wordt voor deze regeling in 2 regio's onderverdeeld: Zeeuws-Vlaanderen en Midden- en Noord-Zeeland. 

De uitvoering van LEADER Midden- en Noord-Zeeland en LEADER Zeeuws-Vlaanderen ligt in handen van de Lokale Actie Groep (LAG). Dit zijn de mensen die u begeleiden in uw projectaanvraag. Beide regio's hebben hun eigen LAG. De LAG bestaat uit vertegenwoordigers van o.a. de sectoren landbouw, recreatie & toerisme, natuur, midden- en kleinbedrijf, duurzaamheid en overheid. De LAG geeft een zwaarwegend advies aan de Provincie over toekenning of afwijzing van een subsidie. 

De twee LEADER-regio's

1. Zeeuws-Vlaanderen

Projecten binnen LEADER Zeeuws-Vlaanderen moeten aansluiten bij een of meer van de volgende thema’s uit de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) Zeeuws-Vlaanderen:

  • (landbouw) producten uit Zeeuws-Vlaanderen
  • lerend werken
  • zorg voor de streek

Vrijetijdseconomie maakt deel uit van bovengenoemde thema's van Zeeuws-Vlaanderen.  

Meer informatie over de Lokale Ontwikkelingsstrategie voor Zeeuws-Vlaanderen:

De leden van de Lokale Actie Groep (LAG) Zeeuws-Vlaanderen vindt u in bijgaand WIE IS WIE van de LAG Zeeuws-Vlaanderen.

2. Midden- en Noord-Zeeland

Projecten binnen LEADER Midden- en Noord-Zeeland moeten aansluiten bij een of meer van de volgende thema’s uit de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) Midden- en Noord- Zeeland:

  • levende landbouw (de sociale positie van de landbouw in de samenleving versterken in balans met de omgeving)
  • samenwerking in vrijetijdseconomie
  • initiatiefkracht van burgers

Meer informatie over de Lokale Ontwikkelingsstrategie Midden- en Noord-Zeeland:

De leden van de Lokale Actie Groep (LAG) Midden- en Noord-Zeeland vindt u in bijgaand WIE IS WIE van de LAG Midden- en Noord-Zeeland.

Openstellingen LEADER: 10 december 2018 - 24 juli 2020, 17.00 uur

Het gaat bij deze openstelling om twee regelingen: 1. uitvoering van LEADER-projecten en 2. voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van de lokale actiegroepen.

Deze regelingen gelden zowel voor de regio Midden- en Noord-Zeeland als voor Zeeuws-Vlaanderen.

In onderstaande officiële besluiten vindt u alle details:

Voor het indienen van een project maakt u gebruik van onderstaande formats:

Indiening van projectvoorstellen verloopt via RvO.nl, via de website: POP3 Webportal​.

Vorige openstelling LEADER: 4 december 2017 tot en met 15 maart 2018

Met de ‘Regeling uitvoering van LEADER-projecten’ van 2017-2018 kon worden ingezet op de plaatselijke ontwikkelingen in het kader van LEADER. Het maximaal beschikbare budget voor Midden- en Noord-Zeeland in deze openstelling bedroeg 1.000.000 euro uit het Europese budget van het Europees Fonds voor Landbouw en Plattenlandsontwikkelingen (ELFPO) aangevuld met hetzelfde bedrag afkomstig van nationale overheden. Voor Zeeuws-Vlaanderen was het maximaal beschikbare budget 60.000 euro uit ELFPO en hetzelfde bedrag vanuit nationale overheden.

Daarnaast was er nog een regeling 'Openstelling voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van de lokale groep Zeeuws-Vlaanderen’.

De volgende webpagina's en/of documenten waren van toepassing: