Zwemmen in Zeeland

Elk jaar wijst de Provincie plaatsen aan waar u veilig buiten in de natuur kunt zwemmen. We houden de kwaliteit van het water goed in de gaten. Ook letten we op de veiligheid van de zwemplaats. 

baderseiland

Controle verzekert kwaliteit zwemwater

In open zwemwater kunnen bacteriën of algen voorkomen waar mensen ziek van worden. Daarom is het belangrijk om het water te controleren. Bij de officiële zwemlocaties die wij toewijzen, is ten minste twee jaar lang het water gecontroleerd op kwaliteit. Rijkswaterstaat en het waterschap Scheldestromen voeren deze controles van 1 mei tot 1 oktober uit. Op basis van de gegevens die zij aanleveren, bepalen we op welke plekken u veilig kunt zwemmen. We zorgen ervoor dat de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) elk jaar onderzoek doet naar de veiligheid van die plek. Verder plaatst de RUD op officiële zwemplaatsen borden met kaarten waarop de voorzieningen staan aangegeven, zoals bijvoorbeeld EHBO-posten en toiletten. Tijdens het zwemseizoen voert Rijkswaterstaat onderzoek uit naar de aanwezigheid van kruiskwallen in het Veerse Meer. Dit jaar komen er ook extra metingen op PFAS bij drie zwemwaterlocaties in de Westerschelde. Actuele gegevens over zwemwaterkwaliteit en eventuele waarschuwingen en/of zwemverboden zijn te vinden op www.zwemwater.nl

Zwemmen mag bijna overal

Op heel veel plekken langs de 650 kilometer lange Zeeuwse kust kunt u heerlijk zwemmen. In de mooie baaien, de machtige Noordzee of bij een dorp waar langs de zeedijk een strand is aangelegd. Buiten zwemmen mag in Nederland overal, behalve als duidelijk staat aangegeven dat het verboden is. Het is bijvoorbeeld verboden om te zwemmen als dat gevaarlijk is door scheepvaartverkeer op kanalen, of bij bruggen en sluizen. Bij een officiële zwemplaats weet u zeker dat het er schoon en veilig is. We adviseren u dan ook om altijd op een officiële zwemlocatie te gaan zwemmen.

Gevaren en risico's zwemmen bij bruggen

Weet u waar u in springt?

Bij warm weer is het verleidelijk om in het water te springen. Veel jongeren en volwassenen nemen in de zomer een verkoelende duik; ook in het Kanaal door Walcheren. Af en toe worden er zelfs zwemwedstrijden gehouden. U mag zwemmen in het Kanaal, maar niet overal. Als u dicht bij een van de bruggen in het water springt heeft dat onveilige situaties tot gevolg. Wist u dat springen vanaf een brug zelfs verboden is? U kan hiervoor een boete van 140 euro krijgen.

Weet u ook waarom het verboden is?

  • De brug gaat open en u springt. U kunt tussen de bewegende delen van de brug komen. Dit kan levensgevaarlijk zijn
  • Er komt een schip aan, maar u ziet het niet en springt. De gevolgen zijn niet te overzien
  • Een brug is vaak hoger dan het lijkt. Springt u van de brug, dan kunt u door de klap op het water botbreuken of een klaplong oplopen
  • Door het troebele water ziet u niet wat er zich onder water bevindt. In het water gegooide fietsen en winkelwagentjes kunnen nare verwondingen veroorzaken

Het is dus verstandig om van te voren na te denken waar u het beste veilig kunt zwemmen. Kijk op www.zwemwater.nl of download de gratis zwemwater-app om te kijken waar dat kan.

Officiële zwemlocaties wisselen

De plaatsen die wij aanwijzen als officiële zwemlocaties bekijken we elk jaar in maart opnieuw. Iedereen mag hier dan op reageren. Elk jaar kan de lijst met officiële zwemwaterlocaties dus veranderen. Dat hangt vaak af van hoe populair zwemplekken zijn. Nieuwe locaties bespreken we met gemeenten en terreinbeheerders. 

Toezicht zwembaden en zwemplaatsen

De RUD is een samenwerkingsverband van alle Zeeuwse gemeenten, het waterschap en de Provincie. Deze organisatie controleert de zwembaden en zwemplaatsen op veiligheid en hygiëne. Inspecteurs kijken bijvoorbeeld naar de manier waarop er toezicht gehouden wordt, wat er gedaan wordt aan legionellapreventie en of de waterzuiveringsinstallatie goed werkt. Als een zwembad of zwemplaats niet aan de wettelijke eisen voldoet, treden ze handhavend op. Dat betekent dat ze bepalen welke maatregelen genomen moeten worden. In het uiterste geval kunnen de inspecteurs een boete geven.  

Laatste gegevens zwemwater

Geniet onbezorgd op de tientallen officiële zwemplaatsen langs de Zeeuwse kust. Alle laatste gegevens over zwemlocaties en voorzieningen vindt u op de website zwemwater.nl. Hier leest u ook wat u moet doen als u gezondheidsklachten krijgt na het zwemmen. 

Contact

Voor vragen of klachten over het zwemwater is er de zwemwatertelefoon:
+31 118 631700

Heeft u een melding of klacht over zwemwater? Deze kunt u opsturen via een digitaal formulier van RUD Zeeland.