Elk jaar wijst de Provincie plaatsen aan waar u veilig buiten kunt zwemmen. Langs de uitgestrekte Zeeuwse stranden of de binnenwateren: we houden de kwaliteit van het water in de gaten. Ook letten we op de veiligheid van de zwemplaats. 

Controle garandeert zwemwaterkwaliteit

In open zwemwater kunnen bacteriën of algen voorkomen waar mensen ziek van worden. Daarom is het belangrijk dat het water gecontroleerd wordt. Bij de officiële zwemlocaties die wij toewijzen is ten minste twee jaar lang het water gecontroleerd op kwaliteit. Die controles gebeuren door Rijkswaterstaat en het waterschap Scheldestromen van 1 mei tot 1 oktober. Op basis van de gegevens die zij aanleveren bepalen we op welke plekken veilig gezwommen kan worden. We zorgen er dan voor dat de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) elk jaar onderzoek doet naar de veiligheid van de plek. Ook plaatst de RUD op officiële zwemplaatsen borden met kaartjes waar de voorzieningen op staan aangegeven, bijvoorbeeld EHBO-posten en toiletten.

Zwemmen mag bijna overal

Er zijn talloze plekken langs de 650 kilometer lange Zeeuwse kust waar het heerlijk zwemmen is. In de mooie baaitjes, in de machtige Noordzee of bij een dorp waar langs de zeedijk een strandje is gemaakt. Buiten zwemmen mag in Nederland overal, behalve als staat aangegeven dat het verboden is. Dat gebeurt bijvoorbeeld als zwemmen gevaarlijk is vanwege scheepvaartverkeer op kanalen of bij bruggen en sluizen. U kunt dus op heel veel plaatsen zwemmen, maar van een officiële locatie weet u zeker dat het er schoon en veilig is. We adviseren u dan ook om altijd op een officiële zwemlocatie te gaat zwemmen.

Gevaren en risico's zwemmen bij bruggen

Weet u waar u in springt?

Bij warm weer is het verleidelijk om in water te springen. Veel jongeren en volwassenen nemen in de zomer een verkoelende duik; ook in het Kanaal door Walcheren. Er worden zelfs af en toe zwemwedstrijden gehouden.
U mag zwemmen in het Kanaal, maar niet overal. Als u dicht bij de brug in het water springt, heeft dat onveilige situaties tot gevolg. Wist u dat springen vanaf een brug zelfs verboden is? Het levert een boete op van 140 euro.

Maar weet u ook waarom het verboden is?

  • De brug gaat open en u springt. U kunt tussen de bewegende delen van de brug komen. Dit kan levensgevaarlijk zijn.
  • Er komt een schip aan, maar u ziet het niet en springt. De gevolgen zijn niet te overzien.
  • Een brug is vaak hoger dan het lijkt. Springt u van de brug, dan kunt u door de klap op het water botbreuken of een klaplong oplopen.
  • Door het troebele water ziet u niet wat er onder water ligt. Fietsen en winkelwagentjes kunnen nare verwondingen veroorzaken.

Het is dus verstandig om van te voren na te denken waar u het beste veilig kunt zwemmen zodat de zwempret blijft. Wilt u weten waar dat kan? Kijk dan op www.zwemwater.nl of download de gratis zwemwater-app.

Officiële zwemlocaties wisselen

De plaatsen die wij aanwijzen als officiële zwemlocaties komen elk jaar in maart ter inzage te liggen. Iedereen mag hier dan op reageren. Elk jaar kan de lijst met officiële zwemwaterlocaties  wijzigen. Dat hangt vaak samen met hoe populair zwemplekken zijn. Nieuwe locaties bespreken we met gemeenten en terreinbeheerders. 

Toezicht zwembaden en zwemplaatsen

De RUD is een samenwerkingsverband van alle Zeeuwse gemeenten, het waterschap en de Provincie. Deze organisatie inspecteert de zwembaden en zwemplaatsen op veiligheid en hygiëne. Inspecteurs kijken naar bijvoorbeeld de manier waarop er toezicht gehouden wordt, wat er gedaan wordt aan legionellapreventie en of de waterzuiveringsinstallatie goed werkt. Als een zwembad of zwemplaats niet aan de wettelijke eisen voldoet, treden ze handhavend op. Dat betekent dat ze voorschrijven welke maatregelen er genomen moeten worden. De inspecteurs kunnen in het uiterste geval een sanctie opleggen.

Actuele gegevens zwemwater

Geniet onbezorgd op de tientallen officiële zwemplaatsen langs de eindeloze Zeeuwse kust. Alle actuele gegevens over zwemlocaties en de voorzieningen vindt u op de website zwemwater.nl. Hier leest u ook wat u moet doen als u gezondheidsklachten krijgt na het zwemmen. 

Contact

Voor vragen of klachten over het zwemwater is er de zwemwatertelefoon:
+31 118 631700

Een melding of klacht over zwemwater kunt u ook indienen via een digitaal formulier van RUD Zeeland: Melding / klacht zwemwater