Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Openstelling subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling

De subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling gaat open op 6 september en sluit op 8 november 2019. De regeling vloeit voort uit het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling en is tot stand gekomen in samenwerking met en met een bijdrage vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Zeeuwse gemeenten.

Openstelling subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling: Human Capital Agenda

De subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling: Human Capital Agenda is sinds afgelopen vrijdag 30 augustus geopend en sluit op 8 november 2019. Er kan subsidie aangevraagd worden voor projecten gericht op het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt door middel van sociale innovatie op een aantal specifieke thema's. De regeling is ontwikkeld in aansluiting op de acties, plannen en ontwikkelingen van het aanvalsplan arbeidsmarkt en ondersteunt zowel bestaande als nieuwe consortia. De regeling vloeit voort uit het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling dat tot stand gekomen is in samenwerking met en met bijdrage vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Zeeuwse gemeenten. Meer informatie op: https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/subsidie-economischestructuurversterking-zeeland​

Subsidie voor innovatieve projecten uit Zeeland in Stroomversnelling

De resultaten van de eerste openstelling van de nieuwe subsidieregeling zijn bekend. Vanaf 15 maart tot en met 10 mei 2019 was het mogelijk om subsidieaanvragen voor innovatieve haalbaarheids- en demonstratieprojecten in te dienen. In totaal zijn er zeven projecten ingediend voor een bedrag van circa € 700.000 euro. De deskundigencommissie heeft alle projecten beoordeeld en voorzien van advies aan GS. De volgende projecten komen in aanmerking voor een subsidiebijdrage:

Haalbaarheidsprojecten:

  • Verkenning 1 GW Elektrolyse Waterstof Plant
  • Slimme ketensamenwerking in food-meerwaarde van blockchaintechnologie
  • EUREKA (European Research and Knowledge Association)

Demonstratieprojecten:

  • E-Trailer
  • Biobased Protein - Duurzame eiwitten uit Zeeuwse veldbonen

Voorronde jongerendebat Op Weg naar Het Lagerhuis 27 januari 2020

Op weg naar Het Lagerhuis is de grootste debatwedstrijd van Nederland. In de periode van januari - maart 2020 vindt er in alle provincies een Lagerhuis dag plaats waar zo'n 2500 jongeren aan meedoen. De landelijke finale wordt uitgezonden op televisie. Op 27 januari 2020 vindt de voorronde in Zeeland plaats in het provinciehuis in Middelburg. Zeeuwse jongeren maken dan kennis met de Provincie en worden betrokken bij de provinciale politiek. Ze leren bovendien technieken om te spreken in het openbaar en om een constructieve dialoog te voeren. De activiteit past binnen het jongerenparticipatie beleid van de Provincie Zeeland. Daarom maakt de Provincie het jongerendebat mede mogelijk met een subsidie.

Samenwerking Fryslân – Zeeland

Zeeland en Fryslân hebben veel overeenkomsten. De provincies hebben elk een sterke identiteit, liggen aan de rand van Nederland en hebben een plattelandskarakter. Op verschillende vlakken zien de beide gebieden zich voor dezelfde uitdagingen geplaatst. Daarom werken de Provincies Zeeland en Fryslân sinds 2018 op bepaalde thema’s samen, zoals aanpassingen van de woningvoorraad, onderwijsvoorzieningen, de vorming van klimaatland-schappen en jongerenparticipatie. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is nauw betrokken bij deze samenwerking.

Monitor BRZO inspecties 2018

Provinciale Staten worden geïnformeerd over Toezicht en Handhaving Brzo-bedrijven in 2018. De Provincie is bij deze bedrijven het Wabo-bevoegd gezag voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. De DCMR voert namens de Provincie deze taken uit.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 10 september 2019.

Een greep uit de agenda: 

3 september 219

Han Polman verricht de openingshandeling van het vernieuwde woonzorgcentrum Antonius in Kloosterzande

4 september 2019

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de Zwintriathlon in Knokke.

5 september 2019       

Harry van der Maas bezoekt in het kader van de Maand van de Verkeersveiligheid de spoorkruising in Goes. Ook opent hij de tentoonstelling ‘Message in a bottle – Slag om de Schelde’ in het ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland.

Anita Pijpelink bezoekt de bijeenkomst Meer Muziek in de Klas in Den Haag.

Anita Pijpelink en Dick van der Velde zijn aanwezig bij de Informatieavond getijde Grevelingen in Ouddorp.

6 september 2019

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de opening van de Roompot Group in Goes.

7 september 2019

Jo-Annes de Bat geeft het startschot bij de Kustloop in Vrouwenpolder.

Anita Pijpelink opent de Oosterscheldeweek aan boord van de Frisia 2.

8 september 2019

Han Polman is aanwezig bij de Herdenkingsplechtigheid op de Canadese begraafplaats in Maldegem en woont de Plechtigheid 75-jaar bevrijding van Antwerpen bij in aanwezigheid van hunne Majesteiten Koning Filip en Koningin Mathilde.

9 september 2019 

Anita Pijpelink is te gast in radioprogramma De Zeeuwse Kamer.