Statenleden kunnen schriftelijk vragen stellen aan het college van GS. Deze vragen noemen we artikel 44-vragen. Binnen 30 dagen moeten GS deze vragen schriftelijk beantwoorden.

Overzicht vragen en antwoorden

In de Statenvergadering kunnen de vragen en antwoorden mondeling toegelicht worden. Tijdens de vergadering krijgen de leden van PS ook de gelegenheid om vragen te stellen aan GS over de uitvoering van het beleid. De vragen en antwoorden zijn na de vergadering altijd terug te vinden in het vergaderoverzicht van Provinciale Staten. Hieronder vindt u een overzicht van de gestelde vragen van de laatste vier maanden, omdat deze nog niet allemaal beantwoord zijn.

September

Vraag: SGP; Kwetsbaarheid regionale meldkamer
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: CDA; Pontje bij Sluiskil
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: PvZ; Getijdenduiker Waterdunen
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: PvZ; Fietsvoetveer Breskens-Vlissingen
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: CDA; Veiligheid N256 (Deltaweg)
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Augustus

Vraag: GL; Zeeland gedoogzone varend ontgassen
​Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: PvZ; project Waterdunen
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: 50PLUS; Westerschelde Ferry Vlissingen-Breskens voor langere tijd uit de vaart
​Antwoord: 50PLUS; 011 Westerschelde Ferry Vlissinge-Breskens voor langere tijd uit de vaart

Vraag: PvdA; Zorgen over de Grevelingen
​Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: PvZ; Aangaande renteswaps
Antwoord: PvZ; 012 Renteswaps

Vraag: PvZ; Aantal damherten op Haringvreter
​Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: PvZ; Brandende kinderwagen met fosfor-stenen
​Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: CU: Zoetwatermachines en watertoets
​Antwoord: CU; 009 Ontziltingsopties zeewater

Juli

Vraag: VVD: inzake bericht PZC over driemaal hogere kans op dodelijk ongeval met de e-bike
Antwoord: VVD; 10 Ongevallen e-bikes

Vraag: FvD: (de kosten van) het onderzoek van KPMG naar mogelijke onregelmatigheden bij de aanwending van het fractiebudget door de PVV-fractie in de Provinciale Staten van Zeeland.
​Antwoord: FVD; 008 Kosten uitgevoerde onderzoek naar mogelijk onrechtmatig gebruik van middelen ter ondersteuning van fracties door leden van de PVV-fractie

Vraag: GL: Gevolgen onvoldoende windmolens op land
​Antwoord: GL; 007 Gevolgen onvoldoende windmolens op land

Juni

Vraag: FVD: Het niet uinodigen van de President van de Russische Federatie bij de start van de viering 75 jaar vrijheid in Terneuzen
Antwoord: FVD: 4 Het niet uitnodigen van de President van de Russische Federatie bij de start viering 75 jaar Vrijheid in Terneuzen

Vraag: GL: Forse toename aantal gastreinen
​Antwoord: GL; 5 Toename aantal gastreinen

Vraag: 50PLUS: Dodelijk ongeval Tractaatweg/Stekkerweg
Antwoord: 50PLUS; 3 Dodelijk ongeval Tractaatweg/Stekkerweg

Mei

Vraag: PVZ: Provinciale Grondtransactie Breskens
​Antwoord: PvZ; 6 Provinciale grondtransactie Breskens

Vraag: SGP en CDA: Voorgenomen besluit Raad van Bestuur van Ziekenhuis Bravis
Antwoord: CDA en SGP; 2 Voorgenomen besluit Raad van Bestuur van Ziekenhuis Bravis

Vraag: CDA: Bekostiging hoger onderwijs Zeeland
Antwoord: CDA; 1 Bekostiging hoger onderwijs in Zeeland

Vraag: GL: Mestvergister Rilland
Antwoord: GL; 313  Mestvergister Rilland

Vraag: SP: Asbest
​Antwoord: SP; 311 Asbest

Vraag: D66: Vernietiging bestemmingsplan Brouwerseiland
​Antwoord: D66; 312 Vernietiging bestemmingsplan Brouwerseiland

April

Vraag: FVD: Ecologische gevolgen van windmolens op zee
​Antwoord: FvD; 309 Ecologische gevolgen windmolens op zee

Vraag: PvZ:Blusvoertuigen
Antwoord: PvZ; 310 over Blusvoertuigen

Vraag: VVD: Verkeerschaos omgeving Terneuzen​
​Antwoord: VVD; 308 Chaos op wegen ten westen van Terneuzen

Maart

Vraag: PVV: Problemen met af te graven kleilaag in Hedwigepolder
Antwoord: PVV; 302 De Panoramaheuvel en hergebruik grond klasse industriegrond

Vraag: PvdA en SGP: Behoud cultureel erfgoed
​Antwoord: PvdA en SGP; 307 Behoud cultureel erfgoed in de provincie Zeeland

Vraag: 50PLUS; Lekken TNT munitie stortplaats voor de kust van Knokke
Antwoord: 50PLUS; 303 Lekken TNT munitie stortplaats voor de kust van Knokke

Vraag: PVV; Zeer groot tekort aan tandartsen en het tekort in Zeeland het hoogst
Antwoord: PVV; 304 Tandartsentekort

Februari

Vraag: CU; Statushouders en werk​
Antwoord: CU; 306 Statushouders en werk

Vraag: GL; Jeugdzorg in Zeeland
Antwoord: GL; 301 Jeugdzorg in Zeeland

Vraag: CDA; Gevolgen toekomstbeeld openbaar vervoer 2040 voor treinverbindingen
​Antwoord: CDA; 305 Toekomstbeeld openbaar vervoer 2040

Vraag: CDA; Langetermijnperspectief Natuur Schelde-estuarium
Antwoord: CDA; 298 Langetermijnperspectief Natuur Schelde-estuarium

Vraag: PvdA; Uitvoering van het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap
Antwoord: PvdA; 300 Uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Januari

Vraag: PvdA: Verkeersremmers Eede
Antwoord: PvdA; 295 Verkeersremmers Eede

Vraag: PvdA; Gebiedsontwikkeling oostelijk Veerse Meer
​Antwoord: PvdA; 293 Samenhangende gebiedsontwikkeling oostelijk Veerse Meer

Vraag: SP; Sluiting nachtapotheek in Goes en Terneuzen
Antwoord: SP; 296 Sluiting apotheken in Goes en Terneuzen

Vraag: 50PLUS; Uitspraken Vlaamse diplomaat Axel Buyse bij Omroep Zeeland
​Antwoord: 50PLUS; 299 Uitspraken Vlaamse diplomaat Axel Buyse bij Omroep Zeeland

Vraag: GL; Uitbreiding ecotanks Wemeldinge
Antwoord: GL; 291 Uitbreiding Ecotanks Wemeldinge

Vraag: 50PLUS; Huisartsentekort in Zeeland
Antwoord: 50PLUS; 292 Huisartsentekort in Zeeland

Vraag: CU; Bovenregionaal leefbaarheidsbeleid op het thema eenzaamheid ouderen
​Antwoord: CU; 289 Bovenregionaal leefbaarheidsbeleid op het thema eenzaamheid