Overzicht Statenvragen en antwoorden

Statenleden kunnen schriftelijk vragen stellen aan het college van GS. Deze vragen noemen we artikel 44-vragen. Binnen 30 dagen moeten GS deze vragen schriftelijk beantwoorden. In de praktijk is het laatste gangbaar.

Statenzaal met Statenleden. Willem Willemse, Bettie Steur, François Babijn, Peter van Dijk

Overzicht (artikel 44) vragen en antwoorden

In de Statenvergadering kunnen de vragen en antwoorden mondeling toegelicht worden. Tijdens de vergadering krijgen de leden van PS ook de gelegenheid om vragen te stellen aan GS over de uitvoering van het beleid. De vragen en antwoorden zijn na de vergadering altijd terug te vinden in het vergaderoverzicht van Provinciale Staten. Hieronder vindt u een overzicht van de gestelde vragen in de laatste vier maanden, omdat deze nog niet allemaal beantwoord zijn.

Mei

Vraag: PvdA en GL; Energiebesparende maatregelen in de eigen organisatie en bij het uitoefenen van de kerntaken
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: PvZ; Hedwigepolder
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: GL; Bomenmotie van november 2019 en zoeken naar grond
Antwoord; Nog niet beschikbaar

April 2022

Vraag: FvD; Totaal mislukte project voor elektrische deelauto's
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: SP; Ambulances Zeeland
Antwoord: SP; 290 Ambulances Zeeland

Vraag: PvdA; Adopteren Oekraïens dorp
Antwoord: PvdA; 285 Adopteren Oekraïens dorp

Maart 2022

Vraag: FvD en Fractie Koevoets; Voedselproductie weer centraal stellen binnen het landbouwbeleid
Antwoord: FVD en Fractie Koevoets; 281 Voedselproductie weer centraal stellen binnen het landbouwbeleid

Vraag: ProZeeland; Thoriumcentrale in Zeeland
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: D66; Dijkversterking bij Hansweert
Antwoord: D66; 287 Dijkversterking bij Hansweert

Vraag: VVD; Westerscheldevisie
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: PvZ; Zorgautoriteit geeft advies dat de Zeeuwse zorg gaat raken. Linksom of rechtsom
Antwoord: PvZ; 284 Zorgautoriteit geeft een advies dat de Zeeuwse zorg gaat raken. Linksom of rechtsom

Vraag: PvdA; Neergang en opkomst van de Geelgors
Antwoord: PvdA; 281 Neergang en opkomst van de Geelgors

Vraag: GL; Geen overeenstemming snijden zeegroenten
Antwoord: GL; 282 Geen overeenstemming snijden zeegroenten

Vraag: PvdA; De Deltaweg
Antwoord: PvdA; 283 Deltaweg

Vraag: PvdD; Uitstoot gevaarlijke stoffen
Antwoord: PvdD; 279 Uitstoot gevaarlijke stoffen

Februari 2022

Vraag: SP; Bootabonnement voor leerlingen uit West Zeeuws-Vlaanderen
Antwoord: SP; 276 Bootabonnement voor leerlingen uit West Zeeuws-Vlaanderen

Vraag: 50PLUS; Wateroverlast Sluiskil
Antwoord: 50PLUS; 280 Wateroverlast Sluiskil

Vraag: PvZ; Managementsamenvatting Deltares rapport
Antwoord: PvZ; 275 Managementsamenvatting van 14 september 2010 over het Deltares

Vraag: VVD; Digitale veiligheid
Antwoord: VVD; 278 Digitale veiligheid

Vraag: FvD; Sustainable Development Goals
Antwoord: FvD; 266 Sustainable Development Goals (SDG's) en relatie met het WEF

Vraag: PvZ; Onterechte staatssteun door overheden aan Terrein Beherende Organisaties (TBOs)
Antwoord: PvZ; 272 Onterechte staatssteun door overheden aan Terrein Beherende Organisaties (TBO’s)

Vraag: PvZ; Hedwigepolder; Natuurpakket Westerschelde; NPW 
Antwoord: 50PLUS, CDA en PvZ; 269, 270 en 271 Hedwige- Prosperproject en PFAS

Vraag: SGP; Garnalenvisserij in de Westerschelde
Antwoord: SGP; 274 Garnalenvisserij Westerschelde

Januari 2022

Vraag: 50PLUS; Hedwigepolder veel eerder onder water
Antwoord: 50PLUS, CDA en PvZ; 269, 270 en 271 Hedwige- Prosperproject en PFAS

Vraag: CDA: Vervroegde Ontpoldering Hedwigepolder
Antwoord: 50PLUS, CDA en PvZ; 269, 270 en 271 Hedwige- Prosperproject en PFAS

Vraag: SGP; Specifieke tandheelkundige zorg in Zeeland
Antwoord: SGP; 277 Specifieke tandheelkundige zorg in Zeeland

Vraag: VVD; Berichtgeving wegdek Knooppunt Drie Klauwen
Antwoord: VVD; 268 Berichtgeving wegdek Knooppunt Drie Klauwen

Vraag: SP; Bevolkingsonderzoek PFAS
Antwoord: SP; 255 Bevolkingsonderzoek PFAS

Vraag: CDA; Invoering Zeeland Voordeel - Buslijn 436
Antwoord: CDA; 264 Invoering Zeeland Voordeel

Vraag: ProZeeland; PFAS onderzoek - PFAS blijft uit België naar Zeeland stromen
Antwoord: ProZeeland; 254 PFAS blijft uit België naar Zeeland stromen

Vraag: 50PLUS; Bevolkingsonderzoek en maatregelen ter voorkoming van verspreiding PFAS
Antwoord: 50PLUS; 253 Bevolkingsonderzoek en maatregelen ter voorkoming van verspreiding PFAS

Vraag: PvdA; Bouwen en wonen in Zeeland
Antwoord: PvdA; 273 Bouwen en wonen in Zeeland

Vraag: PvZ; Gang van zaken bij ZorgSaam
Antwoord: PvZ; 267 Gang van zaken bij ZorgSaam

Vraag : CDA; Tonnen erfenis VVV Zeeland
Antwoord: CDA; 260 Tonnen erfenis VVV Zeeland

Vraag: PvdA; Landspiegeldaling
Antwoord: PvdA; 262 Landspiegeldaling

Vraag: FvD; Gebruik van de Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen) en relatie met het World Economic Forum (Wereld Economisch Forum)
Antwoord: FvD; 263 Sustainable Development Goals (SDG's) en relatie met het WEF

Vraag: FvD; Bredabus en electrische bus
Antwoord: FvD; 265 Bredabus en elektrische bus

Vraag: PvdA; Overeind houden van Zeeuwse musea
Antwoord: PvdA; 257 Overeind houden van Zeeuwse musea

Vraag: PvZ; Toekomstbestendigheid van het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen
Antwoord: PvZ; 251 Toekomstbestendigheid van het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen

Vraag: PvdA; Provinciaal fietsplan
Antwoord: PvdA; 261 Provinciaal Fietsplan

December 2021

Vraag: FvD; Zogenaamde stikstofproblemen
Antwoord: FvD; 252 Zogenaamde stikstofprobleem

Vraag: VVD; Rapport Staat van de Infra RWS Bermen
Antwoord: VVD; 259 Rapport Staat van de Infra RWS Bermen

Vraag: PvdA; Overstaptijd station Roosendaal
Antwoord: PvdA; 256 Overstaptijd station Roosendaal

Vraag: ProZeeland; Justitieel Complex Vlissingen
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: 50PLUS; Maatregelen ter voorkoming verspreiding PFAS
Antwoord: 50PLUS: 246 Maatregelen ter voorkoming verspreiding PFAS

Vraag: PvdD-GL-SP-PvdA; Brief Stichting Euregiotuinen 30 september 2021
Antwoord: PvdD, GL, SP en PvdA; 249 Brief Stichting Euregiotuinen

Vraag: D66; Grond rondom de 3M fabriek en de Oosterweel verbinding - baggerwerkzaamheden voor de Scheldetunnel en mogelijke vervuiling PFAS-PFOS
Antwoord: D66: 248 Grond rondom de 3M fabriek en de Oosterweel verbinding/baggerwerkzaamheden voor de Scheldetunnel en mogelijke vervuiling PFAS/PFOS

Vraag: GL; Voorzorgsprincipe toepassen op voedselveiligheid a.g.v. hoge concentratie PFAS
Antwoord: GL: 247 Voorzorgsprincipe toepassen op voedselveiligheid a.g.v. hoge concentratie PFAS

November 2021

Vraag: FVD; Verdwijnen van permanente aanwezigheid van militairen in Zeeland en instroom asielzoekers in Zeeland
Antwoord: FvD: 242 Aanwezigheid militairen en instroom asielzoekers

Vraag: D66; Storten baggerspecie
Antwoord: D66: 243 Storten van baggerspecie

Vraag: PvZ; Gang van zaken m.b.t. de reactie van college van GS inzake kernenergie
Antwoord: PvZ: 244 Kernenergie

Vraag: D66; Het elektriciteitsnet in Zeeland
Antwoord: D66; 241 Het elektriciteitsnet in Zeeland

Vraag: GL; Bebouwing langs Banjaardkust
Antwoord: GL: 245 Bebouwing langs Banjaardkust