Overzicht Statenvragen en antwoorden

Statenleden kunnen schriftelijk vragen stellen aan het college van GS. Deze vragen noemen we artikel 44-vragen. Binnen 30 dagen moeten GS deze vragen schriftelijk beantwoorden.

Statenzaal met Statenleden. Willem Willemse, Bettie Steur, François Babijn, Peter van Dijk

Overzicht (artikel 44) vragen en antwoorden

In de Statenvergadering kunnen de vragen en antwoorden mondeling toegelicht worden. Tijdens de vergadering krijgen de leden van PS de gelegenheid om vragen te stellen aan GS over de uitvoering van het beleid. De vragen en antwoorden zijn na de vergadering altijd terug te vinden in het vergaderoverzicht van Provinciale Staten. Hieronder vindt u een overzicht van de gestelde vragen in de laatste vier maanden. Dit is omdat deze nog niet allemaal beantwoord zijn.

Februari 2023

Vraag: Lijst Bosch; Beroepsprocedure EPZ
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: VVD, PvdA en GL; Bereikbaarheid Zeeland zomer 2023
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Januari 2023

Vraag: SP; SAR-helikopters
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: CDA; Sluiting buurtsupers
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: PvdA en GL; Subsidie aan Thorizon vanuit het compensatiepakket Wind in de Zeilen
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: CDA; Ingrijpende wijziging Habitatrichtlijn
Antwoord: CDA; 332 Ingrijpende wijziging habitatrichtlijn

Vraag: SP; Aanvraag Varkenshouderij aan de andere kant van de Slaakbrug
Antwoord: SP; 333 Varkenshouderij andere kant van de Slaakbrug

December

Vraag: FvD en FK; Bezoeken vanuit de Provincie aan bedrijven in het gebied Kruiningen-Yerseke i.r.t. Zanddijk
Antwoord: FvD en FK; 329 Bezoeken vanuit de Provincie aan bedrijven in het gebied Kruiningen-Yerseke i.r.t. Zanddijk

Vraag: FvD en FK; Het proces tot de besluitvorming binnen GS en PS inzake het project Zanddijk
Antwoord: FvD en FK; 328 Proces tot de besluitvorming binnen GS en PS inzake het project Zanddijk

Vraag: CDA; Berichtgeving justitieel complex Vlissingen
Antwoord: CDA; 330 Justitieel Complex Vlissingen

November

Vraag: PvdA, PvZ, 50PLUS en GroenLinks over Gifgasdump
Antwoord: PvZ, PvdA, 50PLUS en GL; 331 Gifgasdump

Vraag: PvdA, GL en SGP; Vrachtwagens Zeelandbrug
Antwoord: PvdA, SGP en GL; 327 Vrachtwagens Zeelandbrug

Oktober

Vraag: ProZeeland; Opleiding huisarts-light
Antwoord: ProZeeland; 326 Opleiding huisarts-light

Vraag: ProZeeland; Delta Kennis Centrum (WidZ)
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: PvZ; Kernenergiebeleid
Antwoord: PvZ; 322 Kernenergiebeleid

Vraag: PvZ; Verkeersveiligheid Boerenhol
Antwoord: PvZ; 323 Verkeersveiligheid Boerenhol

Vraag: VVD; Verkeerssituatie Kuitaart en Boerenhol
Antwoord: VVD; 324 Verkeerssituatie Kuitaart en Boerenhol

Vraag: PvZ; Verkoop aandelen PZEM
Antwoord: PvZ; 318 Aangekondigde verkoop onderdelen PZEM

September

Vraag: GL en PvdA; Bomenkap N668 Nieuwendijk
Antwoord: PvdA en GroenLinks; 325 Bomenkap N668 Nieuwedijk

Vraag: SP; Samenstelling wegdek
Antwoord: SP; 319 Samenstelling wegdek

Vraag: PvdA en GL; Overwinst EPZ/PZEM
Antwoord: PvdA en GL; 317 Overwinsten EPZ/PZEM

Vraag: PvZ; Voedselbank luidt noodklok
Antwoord: PvZ; 320 Voedselbank luidt noodklok

Vraag FvD; Food Innovation Hubs en het World Economic Fund (WEF)
Antwoord: FVD; 315 Food Innovation Hubs en World Economic Fund

Vraag: CDA; Zorgen toekomst zeegroentensnijders – aanvullende vragen
Antwoord: CDA; 321 Zorgen toekomst zeegroentensnijders – aanvullende vragen

Vraag: 50PLUS; Lozen PFAS door Belgische bedrijven gaat gewoon door
Antwoord: 50PLUS; 316 Lozingen PFAS door Belgische bedrijven gaat gewoon door

Augustus

Vraag: FvD; Uitbannen contant geld
Antwoord: FVD en Fractie Koevoets; 314 Betaling in contant geld

Vraag: PvdA en SGP; Afsluiting afloopsteigers Hansweert
Antwoord: PvdA en SGP; 309 Afsluiting afloopsteigers Hansweert

Vraag: CDA; Sluiting toeristisch fietspad in hoogseizoen
Antwoord: CDA; 311 Sluiting toeristisch fietspad in hoogseizoen