Statenleden kunnen schriftelijk vragen stellen aan het college van GS. Deze vragen noemen we artikel 44-vragen. Binnen 30 dagen moeten GS deze vragen schriftelijk beantwoorden.

Overzicht vragen en antwoorden

In de Statenvergadering kunnen de vragen en antwoorden mondeling toegelicht worden. Tijdens de vergadering krijgen de leden van PS ook de gelegenheid om vragen te stellen aan GS over de uitvoering van het beleid. De vragen en antwoorden zijn na de vergadering altijd terug te vinden in het vergaderoverzicht van Provinciale Staten. Hieronder vindt u een overzicht van de gestelde vragen van de laatste vier maanden, omdat deze nog niet allemaal beantwoord zijn.

April 2021

Vraag: GL; Stop bouw toeristische accommodatie aan de Zeeuwse kust
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: FvD; Opiniestuk Wat is het waard om de tunnel tolvrij te maken?
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: PvdA; Tolvrij krijgen Westerscheldetunnel
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: PvZ; Project Waterdunen
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag:  PvdA; Onttrekking grondwater
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: CDA; Zeeland dé fietsprovincie
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: FvD; Nieuwsbericht van Omroep Zeeland nav onderzoek ministerie tolvrije tunnel goed voor Zeeland
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Maart 2021

Vraag: PvdA; Provinciale Impuls Wonen
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: FvD; Stempeltje duurzaam voor aardgas
Antwoord: FvD; 177 Stempeltje duurzaam voor aardgas

Vraag: PvdA. GL en D66; Onderwaternatuur in het Veerse Meer
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: SGP; Ligplaatsen binnenvaart
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: GL; Kitesurfers en natuur
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: FvD; Het steken laten vallen van de Provincie Zeeland op het gebied van vergunningverlening toezicht en handhving (VTH)
Antwoord: FvD; 175 Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)

Vraag: FvD; Innovatieve ontwikkelingen op het gebied van kernenergie
Antwoord: FvD; 173 Innovatieve ontwikkelingen op het gebied van kernenergie

Vraag: PvZ; Opkoopregeling van boerenbedrijven in Zeeland in de buurt natuurgebieden
Antwoord: PvZ; 172 Regeling gerichte opkoop veehouderijen

Februari 2021

Vraag: CDA; Toekomstbestendigheid wegeninfrastructuur West Zeeuws-Vlaanderen
Antwoord: CDA; 176 Toekomstbestendigheid wegeninfrastructuur West Zeeuws-Vlaanderen

Vraag: PvdA; Vispluis
Antwoord: PvdA; 168 Vispluis

Vraag: 50PLUS; Mogelijke vervuiling omgeving nieuwe zeedijk Perkpolder door gebruik thermisch gereinigde grond (TGG)
Antwoord: 50PLUS; 171-A Gebruikte TGG grond in nieuwe zeedijk bij Perkpolder

Vraag: PvdA; Biologische landbouwbedrijven
Antwoord: PvdA; 174 Biologische landbouwbedrijven

Vraag: CU; Beschikbaar stellen van informatie over de gang van zaken rond het TTC
Antwoord: CU; 167 Beschikbaar stellen van informatie over de gang van zaken rond het TTC

Vraag: PvdA; Besteding cultuurgelden
Antwoord: PvdA; 170 Besteding cultuurmiddelen

Vraag: FvD; Schrappen tolvrije zaterdag Westerscheldetunnel van 27 februari 2021
Antwoord: FvD; 166 Schrappen tolvrije zaterdag Westerscheldetunnel van 27 februari 2021

Vraag: ProZeeland; Horeca-, evenementen en toeristische sector
Antwoord: ProZeeland; 161 Horeca-, evenementen en toeristische sector

Vraag: ProZeeland; Onteigening Zanddijk
Antwoord: ProZeeland; 169 Zanddijk-Molendijk

Vraag: CU, PvdA en GL; Herontwikkelingsplannen Marina Beach Braakman
Antwoord: GL, PvdA en CU; 160 herontwikkelingsplannen Marina Beach Braakman

Januari 2021

Vraag: PvdA; Onderwaternatuur in de Oosterschelde
Antwoord: PvdA; 163 Onderwaternatuur in de Oosterschelde

Vraag: PvZ; Sleper beschermt windmolens op zee tegen schepen
Antwoord: PvZ; 164 Sleper beschermt windmolens op zee tegen schepen

Vraag: PvZ; Waterdunen
Anwoord: PvZ; 157 Project Waterdunen

Vraag: PvdA; Prijsstijging openbaar vervoer
Antwoord: PvdA; 153 Prijsstijging openbaar vervoer

Vraag: SGP; Flink omzetverlies voor Zeeuwse vissers door Brexit-deal
Antwoord: SGP; 154 Flink omzetverlies voor Zeeuwse vissers door Brexit-deal

Vraag: 50PLUS; Verhuizing Huisartsenpost Tholen
Antwoord: 50PLUS; 152 Verhuizing huisartsenpost Bergen op Zoom

Vraag: GL; Subsidiegeld zonneparken naar buitenland
Antwoord: GL; 151 Subsidiegeld zonneparken

Vraag: SGP; Duitse inreisregels binnenvaart
Antwoord: SGP; 150 Duitse inreisregels binnenvaart

Vraag: CDA; Bevolkingsgroei Zeeland
Antwoord: CDA; 156 Bevolkingsgroei Zeeland

Vraag: CDA; Huisartsen niet naar Zeeland
Antwoord: CDA; 171 Huisartsen niet naar Zeeland

Vraag: 50PLUS; Waterdunen mag op gas stoken
Antwoord: 50PLUS; 155 Waterdunen mag op gas stoken

December 2020

Vraag: PvdA; Subsidie groene daken
Antwoord: PvdA; 141 Subsidie groene daken

Vraag: PvZ; Europese klimaatdoelen en CO2 heffing
Antwoord: PvZ; 148 Effecten van 15% extra CO2 reductie opgelegd door EU aan industrie in de Provincie Zeeland

Vraag: PvZ; Project Waterdunen
Antwoord: PvZ; 144 Project Waterdunen

Vraag: D66 en GL; Perkpolder Inspectie Leefomgeving en Transport
Antwoord: D66 en GL; 162 Perkpolder Inspectie Leefomgeving en Transport

Vraag: FvD; Niet doorgaan van de tolvrije zaterdag van de Westerscheldetunnel
Antwoord: FvD; 137 Niet doorgaan tolvrije zaterdag Westerscheldetunnel

Vraag: Statenleden; Voortgang structurele subsidie voor in de vaart houden van pontje Sluiskil
Antwoord: FvD; 159 Subsidie pont Sluiskil

Vraag: D66; RUD; uitvoering gemeentelijke basistaken
Antwoord: D66; 142 RUD; uitvoering gemeentelijke basistaken

Vraag: 50PLUS; Fusie havens North Sea Ports - merger of equals
Antwoord: 50PLUS; 158 Fusie havens North Sea Ports - merger of equals

Vraag: PvdD en D66; Varkenshouderij Geersdijk
Antwoord: PvdD en D66; 149 Varkenshouderij Geersdijk

Vraag: PvdA; Toltarieven Westerscheldetunnel
Antwoord: PvdA; 138 Toltarieven voor de Westerscheldetunnel

Vraag: PvdD; Monitoring van natuurcompensatie
Antwoord: PvdD; 165 Monitoring van natuurcompensatie

Vraag: PvdD; Damherten op Schouwen
Antwoord: PvdD; 147 Lokken en afschieten van damherten op Schouwen

Vraag: PvdA; Faunabeheerplan ganzen 2021-2026
Antwoord: PvdA; 146 Faunabeheerplan ganzen 2021-2026

Vraag: SP; Zorg om jeugdzorg
Antwoord: SP; 139 Zorg om jeugdzorg

Vraag: 50PLUS; Overdracht vrijgekomen grond Marinierskazerne
Antwoord: 50PLUS; 140 Overdracht vrijgekomen grond Marinierskazerne

November 2020

Vraag: PvZ; Verkenning samenwerking GGD, VRZ en RUD
Antwoord: PvZ; 133 Verkenning samenwerking tussen GGD Zeeland, VRZ en RUD Zeeland

Vraag: PvdD; Verlening ontheffing Wet natuurbescherming voor doden van vossen in de gebieden Schouwen-Duiveland en Yerseke Moer
Antwoord: PvdD; 145 Doden van vossen Schouwen-Duiveland en Yerseke Moer

Vraag: SGP; Toelaten van schepen met grotere diepgang op de Westerschelde in relatie tot de natuurlijke staat van instandhouding
Antwoord: SGP; 143 Relatie tussen toegang diepstekende schepen op Westerschelde en natuurlijke staat van instandhouding

Vraag: PvdA; Verborgen lijnen
Antwoord: PvdA; 136 Verborgen lijnen

Vraag: SP; Minister blijft doof voor roep om een Tolvrije tunnel
Antwoord: SP; 135 Minister blijft doof voor roep op een tolvrije tunnel

Vraag: CDA; Bijplussen Stikstof
Antwoord: CDA; 134 Bijplussen Stikstof

Vraag: PvZ; Project Waterdunen
Antwoord: PvZ; 125 Molecaten

Vraag: GL; Letters of support groene waterstof in Zeeland
Antwoord: GL; 128 Letters of Support voor waterstoffabriek

Vraag: FVD; Mogelijke verhoging toltarieven Westerscheldetunnel
Antwoord: FVD; 130 Mogelijke verhoging toltarieven Westerscheldetunnel