Statenleden kunnen schriftelijk vragen stellen aan het college van GS. Deze vragen noemen we artikel 44-vragen. Binnen 30 dagen moeten GS deze vragen schriftelijk beantwoorden.

Overzicht vragen en antwoorden

In de Statenvergadering kunnen de vragen en antwoorden mondeling toegelicht worden. Tijdens de vergadering krijgen de leden van PS ook de gelegenheid om vragen te stellen aan GS over de uitvoering van het beleid. De vragen en antwoorden zijn na de vergadering altijd terug te vinden in het vergaderoverzicht van Provinciale Staten. Hieronder vindt u een overzicht van de gestelde vragen van de laatste vier maanden, omdat deze nog niet allemaal beantwoord zijn.

Juli 2020

Vraag: SGP; Ingetrokken bouwvergunning TTC
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: PvZ; Onderbezetting politie Zeeland
​Antwoord: Nog niet beschikbaar

Juni 2020

Vraag: FvD; Lobbyflyer OZO Zeeuwse Zaken - Voor de toekomst van Nederland
Antwoord: FvD; 080 Lobbyflyer OZO Zeeuwse Zaken - Voor de toekomst van Nederland

Mei 2020

Vraag: FvD; Uitspraak Raad van State over stikstof
​Antwoord: FvD; 078 Uitspraak Raad van State over stikstof

Vraag: FvD; Regionale Energiestrategie (RES). en biomassa
​Antwoord: FvD; 077 Regionale Energie Strategie en biomassa

Vraag: SP; Vrees voor overstroming en over asbest in aangevoerde grond
​Antwoord: SP; 079 Vrees voor overstroming en over asbest in aangevoerde grond

Vraag: FvD; Charter Diversiteit (aanvullende vragen)
​Antwoord: FvD; 075 Charter diversiteit

Vraag: PvdA; Charter Diversiteit
​Antwoord: PvdA; 076 Charter diversiteit

Vraag: CU; Sociaal ondernemen
​Antwoord: CU: 073; Sociaal ondernemen

Vraag: FvD en PvZ; Veerse meervisie
Antwoord: FvD en PvZ: 072 Gebiedsvisie Veerse Meer

April 2020

Vraag: FvD; Provinciale uitgaven in het kader van bestrijding gevolgen Coronavirus
​Antwoord: FvD: 069 Provinciale uitgaven in het kader van bestrijding gevolgen Coronavirus

Vraag: Fractie Koevoets/Prozeeland; Marinierskazerne
Antwoord: Fractie Koevoets/Prozeeland​; 065 Marinierskazerne

Vraag: PvdA en CDA; Ondersteunen van de cultuur- en sportsector in Zeeland
Antwoord: PvdA en CDA; 068 Ondersteunen van de cultuur- en sportsector in Zeeland

Vraag: FvD; Ondersteunen van het Zeeuwse bedrijfsleven in verband met de Coronacrisis
Antwoord: FvD: 070 Ondersteunen Zeeuwse bedrijfsleven in verband met Corona crisis

Vraag: FvD; Digitaal Vergaderen
Antwoord: FvD; 064 Selectieproces applicatie Digitaal Vergaderen

Vraag: PvdA; Participatie omgevingsvisie
Antwoord: PvdA; 071 Participatie Omgevingsvisie

Maart 2020

Vraag: CU; Opkopen veehouderijen door Noord-Brabant voor stikstofrechten
Antwoord: CU; 067 Inkoop veehouderij Kerkwerve door Noord-Brabant voor stikstofrechten

Vraag: CDA; Opkopen stikstofrechten door provincie Noord-Brabant
​Antwoord: CDA ; 066 Opkopen stikstofrechten door provincie Noord-Brabant

Vraag: 50PLUS; Nederlandse Ambulance met Corona patient geweigerd door Belgische Tolgaarder
​Antwoord; 50PLUS; 063 Weigering doortocht Nederlandse ambulance Liefkenshoektunnel

Vraag: 50PLUS; Coronacrisis in Zeeland
Antwoord: 50PLUS; 061 Coronacrisis in Zeeland

Vraag: 50PLUS; Tol Westerscheldetunnel ten tijde van de coronacrisis
​Antwoord: 50PLUS; 059 Tol Westerscheldetunnel ten tijde van de coronacrisis

Vraag: CDA; Slimme mobiliteit
​Antwoord: CDA; 060 Slimme Mobiliteit

​Vraag: 50PLUS; Woningbouw Terneuzen
​Antwoord: 50PLUS; 062 Woningbouw Terneuzen

Februari 2020

Vraag: PvdD; Niet-subsidiabele kosten in Verordening POP3 in relatie tot voedseltransitie​
Antwoord: PvdD; 057 POP3 verordening

Vraag: CU; Historische ontwikkeling gebiedsprocessen Veerse Meer
Antwoord: CU; 074 Historische ontwikkeling gebiedsprocessen Veerse Meer

Vraag: CDA; Visserij versus windmolens
Antwoord: CDA; 056 Noordzeeakkoord

Vraag: PvZ; Onveilige Situatie Bushalte IJzendijke
Antwoord: PvZ; 054 Onveilige situatie bushalte IJzendijke

Vraag: PvZ; Verkeersproblematiek Boerenhol
Antwoord: PvZ; 049 Verkeersproblematiek Boerenhol

Vraag: PvdA en CDA; Faillissement Vervoersbedrijf TCR Group
​Antwoord: PvdA en CDA; 052 Faillissement Vervoersbedrijf TCR Group

Vraag: CU; Bedreigd Zeeuws cultureel erfgoed
Antwoord: CU; 53 Bedreigd Zeeuws cultureel erfgoed

Vraag: GL; Eventueel langer openhouden kerncentrale
Antwoord: GL; 055 Eventueel langer openhouden kerncentrale

Vraag: GL; Uitbreiding camping Paardekreek Veerse Meer
​Antwoord: GL; 050 Uitbreiding camping de Paardekreek

Vraag: FVD; Kosten Marinierskazerne
​Antwoord: FvD; 058 Kosten van de Marinierskazerne

Vraag: VVD en PvdA; Slimme signalering
​Antwoord: PvdA en VVD; 048 over Slimme signalering

Vraag: CDA; Blauwe energie kansen voor Zeeland met elektriciteit uit water
Antwoord: CDA; 045 over Blauwe energie kansen voor Zeeland met elektriciteit uit water

Vraag: VVD; Verkeerssituatie N675 te Boerenhol
Antwoord: VVD; 051 Verkeerssituatie Provincialeweg (N675) te Boerenhol

Januari 2020

Vraag: PvdD; Het toestaan van permanente bewoning recreatiewoningen
Antwoord: PvdD; 047 Het toestaan van permanente bewoning recreatiewoningen

Vraag: PvdA; Zorg in Zeeland
Antwoord: PvdA; 046 Zorg in Zeeland

Vraag: FvD; Project Yerseke Zanddijk-Molendijk A58
Antwoord: FvD; 043 Project Yerseke Zanddijk-Molendijk A58

Vraag: FvD; Namens Zeeland ondertekenen van het Schone Lucht Akkoord
Antwoord: FvD; 040 over ondertekenen van het Schone Lucht Akkoord

Vraag: FvD; Positie van Vlissingen binnen North Sea Port (aangepast)
Antwoord: FvD; 042 positie van vlissingen binnen North Sea Port SE

Vraag: PvdA; Pijplijnprojecten Veerse Meer​
Antwoord: PvdA; 041 over pijplijnprojecten

December

Vraag: FvD; Stookalert van het RIVM
Antwoord: FvD; 044 Stookalert van het RIVM

Vraag: FvD Laadpalen
Antwoord: FvD; 039 over laadpalen elektrische auto's

Vraag: PvdA en CDA; Uitvoering VN-verdrag over rechten van personen met handicap
Antwoord: PvdA en CDA; 037 over Uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

November

Vraag: PvdA en SGP; Openstelling Zeeuwse musea
​Antwoord: PvdA en SGP; 038 over Openstelling Zeeuwse musea

Vraag: CDA; Minder blauw op straat door bewakingswerk
Antwoord: CDA; 036 over Minder blauw op straat door bewakingswerk

Vraag: FvD; Toename cruiseschepen zorgt voor meer risico op het water
Antwoord: FvD; 035 over toename cruiseschepen zorgt voor meer risico op het water

Vraag: GL; Uitbreiding camping De Betteld Cadzand
Antwoord: GL; 034 over uitbreiding van Camping De Betteld te Cadzand

Vraag: PvdA; Taal- en digivaardigheid
​Antwoord: PvdA; 033 overTaal- en digivaardigheid

Oktober

Vraag: 50PLUS; Gebruik zwavelhexafluoride
Antwoord: 50PLUS; 031 over gebruik zwavelhexafluoride

Vraag: FvD; Deelname aan Black Achievement Month
​Antwoord: FvD; 032 over Black Achievement Month

Vraag: PvdA; Calamiteiten Westerscheldetunnel​
​Antwoord: PvdA; 029 over Calamiteiten in de Westerscheldetunnel

Vraag: PvZ; Westerscheldetunnel
​Antwoord: PvZ; 030 over Westerscheldetunnel

Vraag: PvZ en CDA; Verzilting Volkerak Zoommeer
Antwoord: CDA en PvZ; 026 over verzilting Volkerak Zoommeer

Vraag: PvZ; Opstellen van een deltaplan zoet water
Antwoord: PvZ; 025 over Deltaplan Zoetwater

Vraag: PvZ; GGD, RUD en Veiligheidsregio willen krachten bundelen
​Antwoord: PvZ; 028 over GGD, RUD en Veiligheidsregio willen krachten bundelen

Vraag: VVD; Ongevallen Oud-Vossemeersedijk
​Antwoord: VVD; 024 Ongevallen Oudvossemeersedijk (N656) Tholen

September

Vraag: CDA; Financiële zorgen gemeenten
​Antwoord: CDA; 021 over financiele zorgen gemeenten

Vraag: 50PLUS; Zorgen over Volkerak-Zoommeer
Antwoord: 50PLUS; 027 over Volkerak Zoommeer

Vraag: SGP; Kwetsbaarheid regionale meldkamer
Antwoord: SGP; 020 over kwetsbaarheid regionale meldkamer

Vraag: CDA; Pontje bij Sluiskil
Antwoord: CDA; 016 over Pontje bij Sluiskil

Vraag: PvZ; Getijdenduiker Waterdunen
Antwoord: PvZ; 022 over Waterdunen

Vraag: PvZ; Fietsvoetveer Breskens-Vlissingen
Antwoord: PvZ; 018 Het fietsvoetveer

Vraag: CDA; Veiligheid N256 (Deltaweg)
Antwoord: CDA; 019 over veiligheid N256 (Deltaweg)

Augustus

Vraag: GL; Zeeland gedoogzone varend ontgassen
​Antwoord: GL; 017 over Zeeland gedoogzone varend ontgassen

Vraag: PvZ; project Waterdunen
Antwoord: PvZ; 013 Waterdunen

Vraag: 50PLUS; Westerschelde Ferry Vlissingen-Breskens voor langere tijd uit de vaart
​Antwoord: 50PLUS; 011 Westerschelde Ferry Vlissingen-Breskens voor langere tijd uit de vaart

Vraag: PvdA; Zorgen over de Grevelingen
​Antwoord: PvdA; 015 over Grevelingen

Vraag: PvZ; Aangaande renteswaps
Antwoord: PvZ; 012 Renteswaps

Vraag: PvZ; Aantal damherten op Haringvreter
​Antwoord: PvZ; 014 over Damherten op de Haringvreter

Vraag: PvZ; Brandende kinderwagen met fosfor-stenen
​Antwoord: PvZ; 023 over brandende kinderwagen met fosfor-stenen

Vraag: CU: Zoetwatermachines en watertoets
​Antwoord: CU; 009 Ontziltingsopties zeewater