Statenleden kunnen schriftelijk vragen stellen aan het college van GS. Deze vragen noemen we artikel 44-vragen. Binnen 30 dagen moeten GS deze vragen schriftelijk beantwoorden.

Overzicht vragen en antwoorden

In de Statenvergadering kunnen de vragen en antwoorden mondeling toegelicht worden. Tijdens de vergadering krijgen de leden van PS ook de gelegenheid om vragen te stellen aan GS over de uitvoering van het beleid. De vragen en antwoorden zijn na de vergadering altijd terug te vinden in het vergaderoverzicht van Provinciale Staten. Hieronder vindt u een overzicht van de gestelde vragen van de laatste vier maanden, omdat deze nog niet allemaal beantwoord zijn.

Januari 2020

Vraag: PvdD; Het toestaan van permanente bewoning recreatiewoningen
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: PvdA; Zorg in Zeeland
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: FvD; Project Yerseke Zanddijk-Molendijk A58
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: FvD; Namens Zeeland ondertekenen van het Schone Lucht Akkoord
Antwoord: FvD; 040 over ondertekenen van het Schone Lucht Akkoord

Vraag: FvD; Positie van Vlissingen binnen North Sea Port (aangepast)
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: PvdA; Pijplijnprojecten Veerse Meer​
Antwoord: Nog niet beschikbaar

December

Vraag: FvD; Stookalert van het RIVM
Antwoord: Verdaging beantwoording artikel 44-vragen FvD over stookalert van het RIVM

Vraag: FvD Laadpalen
Antwoord: FvD; 039 over laadpalen elektrische auto's

Vraag: PvdA en CDA; Uitvoering VN-verdrag over rechten van personen met handicap
Antwoord: PvdA en CDA; 037 over Uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

November

Vraag: PvdA en SGP; Openstelling Zeeuwse musea
​Antwoord: PvdA en SGP; 038 over Openstelling Zeeuwse musea

Vraag: CDA; Minder blauw op straat door bewakingswerk
Antwoord: CDA; 036 over Minder blauw op straat door bewakingswerk

Vraag: FvD; Toename cruiseschepen zorgt voor meer risico op het water
Antwoord: FvD; 035 over toename cruiseschepen zorgt voor meer risico op het water

Vraag: GL; Uitbreiding camping De Betteld Cadzand
Antwoord: GL; 034 over uitbreiding van Camping De Betteld te Cadzand

Vraag: PvdA; Taal- en digivaardigheid
​Antwoord: PvdA; 033 overTaal- en digivaardigheid

Oktober

Vraag: 50PLUS; Gebruik zwavelhexafluoride
Antwoord: 50PLUS; 031 over gebruik zwavelhexafluoride

Vraag: FvD; Deelname aan Black Achievement Month
​Antwoord: FvD; 032 over Black Achievement Month

Vraag: PvdA; Calamiteiten Westerscheldetunnel​
​Antwoord: PvdA; 029 over Calamiteiten in de Westerscheldetunnel

Vraag: PvZ; Westerscheldetunnel
​Antwoord: PvZ; 030 over Westerscheldetunnel

Vraag: PvZ en CDA; Verzilting Volkerak Zoommeer
Antwoord: CDA en PvZ; 026 over verzilting Volkerak Zoommeer

Vraag: PvZ; Opstellen van een deltaplan zoet water
Antwoord: PvZ; 025 over Deltaplan Zoetwater

Vraag: PvZ; GGD, RUD en Veiligheidsregio willen krachten bundelen
​Antwoord: PvZ; 028 over GGD, RUD en Veiligheidsregio willen krachten bundelen

Vraag: VVD; Ongevallen Oud-Vossemeersedijk
​Antwoord: VVD; 024 Ongevallen Oudvossemeersedijk (N656) Tholen

September

Vraag: CDA; Financiële zorgen gemeenten
​Antwoord: CDA; 021 over financiele zorgen gemeenten

Vraag: 50PLUS; Zorgen over Volkerak-Zoommeer
Antwoord: 50PLUS; 027 over Volkerak Zoommeer

Vraag: SGP; Kwetsbaarheid regionale meldkamer
Antwoord: SGP; 020 over kwetsbaarheid regionale meldkamer

Vraag: CDA; Pontje bij Sluiskil
Antwoord: CDA; 016 over Pontje bij Sluiskil

Vraag: PvZ; Getijdenduiker Waterdunen
Antwoord: PvZ; 022 over Waterdunen

Vraag: PvZ; Fietsvoetveer Breskens-Vlissingen
Antwoord: PvZ; 018 Het fietsvoetveer

Vraag: CDA; Veiligheid N256 (Deltaweg)
Antwoord: CDA; 019 over veiligheid N256 (Deltaweg)

Augustus

Vraag: GL; Zeeland gedoogzone varend ontgassen
​Antwoord: GL; 017 over Zeeland gedoogzone varend ontgassen

Vraag: PvZ; project Waterdunen
Antwoord: PvZ; 013 Waterdunen

Vraag: 50PLUS; Westerschelde Ferry Vlissingen-Breskens voor langere tijd uit de vaart
​Antwoord: 50PLUS; 011 Westerschelde Ferry Vlissinge-Breskens voor langere tijd uit de vaart

Vraag: PvdA; Zorgen over de Grevelingen
​Antwoord: PvdA; 015 over Grevelingen

Vraag: PvZ; Aangaande renteswaps
Antwoord: PvZ; 012 Renteswaps

Vraag: PvZ; Aantal damherten op Haringvreter
​Antwoord: PvZ; 014 over Damherten op de Haringvreter

Vraag: PvZ; Brandende kinderwagen met fosfor-stenen
​Antwoord: PvZ; 023 over brandende kinderwagen met fosfor-stenen

Vraag: CU: Zoetwatermachines en watertoets
​Antwoord: CU; 009 Ontziltingsopties zeewater

Juli

Vraag: VVD: inzake bericht PZC over driemaal hogere kans op dodelijk ongeval met de e-bike
Antwoord: VVD; 10 Ongevallen e-bikes

Vraag: FvD: (de kosten van) het onderzoek van KPMG naar mogelijke onregelmatigheden bij de aanwending van het fractiebudget door de PVV-fractie in de Provinciale Staten van Zeeland.
​Antwoord: FVD; 008 Kosten uitgevoerde onderzoek naar mogelijk onrechtmatig gebruik van middelen ter ondersteuning van fracties door leden van de PVV-fractie

Vraag: GL: Gevolgen onvoldoende windmolens op land
​Antwoord: GL; 007 Gevolgen onvoldoende windmolens op land

Juni

Vraag: FVD: Het niet uinodigen van de President van de Russische Federatie bij de start van de viering 75 jaar vrijheid in Terneuzen
Antwoord: FVD: 4 Het niet uitnodigen van de President van de Russische Federatie bij de start viering 75 jaar Vrijheid in Terneuzen

Vraag: GL: Forse toename aantal gastreinen
​Antwoord: GL; 5 Toename aantal gastreinen

Vraag: 50PLUS: Dodelijk ongeval Tractaatweg/Stekkerweg
Antwoord: 50PLUS; 3 Dodelijk ongeval Tractaatweg/Stekkerweg

Mei

Vraag: PVZ: Provinciale Grondtransactie Breskens
​Antwoord: PvZ; 6 Provinciale grondtransactie Breskens

Vraag: SGP en CDA: Voorgenomen besluit Raad van Bestuur van Ziekenhuis Bravis
Antwoord: CDA en SGP; 2 Voorgenomen besluit Raad van Bestuur van Ziekenhuis Bravis

Vraag: CDA: Bekostiging hoger onderwijs Zeeland
Antwoord: CDA; 1 Bekostiging hoger onderwijs in Zeeland

Vraag: GL: Mestvergister Rilland
Antwoord: GL; 313  Mestvergister Rilland

Vraag: SP: Asbest
​Antwoord: SP; 311 Asbest

Vraag: D66: Vernietiging bestemmingsplan Brouwerseiland
​Antwoord: D66; 312 Vernietiging bestemmingsplan Brouwerseiland

April

Vraag: FVD: Ecologische gevolgen van windmolens op zee
​Antwoord: FvD; 309 Ecologische gevolgen windmolens op zee

Vraag: PvZ:Blusvoertuigen
Antwoord: PvZ; 310 over Blusvoertuigen

Vraag: VVD: Verkeerschaos omgeving Terneuzen​
​Antwoord: VVD; 308 Chaos op wegen ten westen van Terneuzen

Maart

Vraag: PVV: Problemen met af te graven kleilaag in Hedwigepolder
Antwoord: PVV; 302 De Panoramaheuvel en hergebruik grond klasse industriegrond

Vraag: PvdA en SGP: Behoud cultureel erfgoed
​Antwoord: PvdA en SGP; 307 Behoud cultureel erfgoed in de provincie Zeeland

Vraag: 50PLUS; Lekken TNT munitie stortplaats voor de kust van Knokke
Antwoord: 50PLUS; 303 Lekken TNT munitie stortplaats voor de kust van Knokke

Vraag: PVV; Zeer groot tekort aan tandartsen en het tekort in Zeeland het hoogst
Antwoord: PVV; 304 Tandartsentekort

Februari

Vraag: CU; Statushouders en werk​
Antwoord: CU; 306 Statushouders en werk

Vraag: GL; Jeugdzorg in Zeeland
Antwoord: GL; 301 Jeugdzorg in Zeeland

Vraag: CDA; Gevolgen toekomstbeeld openbaar vervoer 2040 voor treinverbindingen
​Antwoord: CDA; 305 Toekomstbeeld openbaar vervoer 2040

Vraag: CDA; Langetermijnperspectief Natuur Schelde-estuarium
Antwoord: CDA; 298 Langetermijnperspectief Natuur Schelde-estuarium

Vraag: PvdA; Uitvoering van het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap
Antwoord: PvdA; 300 Uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Januari

Vraag: PvdA: Verkeersremmers Eede
Antwoord: PvdA; 295 Verkeersremmers Eede

Vraag: PvdA; Gebiedsontwikkeling oostelijk Veerse Meer
​Antwoord: PvdA; 293 Samenhangende gebiedsontwikkeling oostelijk Veerse Meer

Vraag: SP; Sluiting nachtapotheek in Goes en Terneuzen
Antwoord: SP; 296 Sluiting apotheken in Goes en Terneuzen

Vraag: 50PLUS; Uitspraken Vlaamse diplomaat Axel Buyse bij Omroep Zeeland
​Antwoord: 50PLUS; 299 Uitspraken Vlaamse diplomaat Axel Buyse bij Omroep Zeeland

Vraag: GL; Uitbreiding ecotanks Wemeldinge
Antwoord: GL; 291 Uitbreiding Ecotanks Wemeldinge

Vraag: 50PLUS; Huisartsentekort in Zeeland
Antwoord: 50PLUS; 292 Huisartsentekort in Zeeland

Vraag: CU; Bovenregionaal leefbaarheidsbeleid op het thema eenzaamheid ouderen
​Antwoord: CU; 289 Bovenregionaal leefbaarheidsbeleid op het thema eenzaamheid