Overzicht Statenvragen en antwoorden

Statenleden kunnen schriftelijk vragen stellen aan het college van GS. Deze vragen noemen we artikel 44-vragen. Binnen 30 dagen moeten GS deze vragen schriftelijk beantwoorden.

Vergadering Provinciale Staten (2023)

Overzicht (artikel 44) vragen en antwoorden

In de Statenvergadering kunnen de vragen en antwoorden mondeling toegelicht worden. Tijdens de vergadering krijgen de leden van PS de gelegenheid om vragen te stellen aan GS over de uitvoering van het beleid. De vragen en antwoorden zijn na de vergadering altijd terug te vinden in het vergaderoverzicht van Provinciale Staten. Hieronder vindt u een overzicht van de gestelde vragen in de laatste vier maanden. Dit is omdat deze nog niet allemaal beantwoord zijn.

September

Vraag: PvZ; Aanvullende vraag Terugverdienen investering in zonnepanelen
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: PvdA-GL en PvZ; Vervolgvragen werkzaamheden NS en vervangend vervoer
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: PvdA-GL en PvZ; Werkzaamheden NS en vervangend vervoer
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: PvdA-GL, D66, CU; Financiële steun voor Libië en Marokko
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: PvZ; Terugverdienen investering in zonnepanelen
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: PvdA-GL, PvdD en SP; Geitenhouderij
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: PvZ en PvdA-GL; Westerscheldetunnel
Antwoord: PvdA-GL en PvZ; 017 Scheur/breuk Westerscheldetunnel

Vraag: PvdA-GL, PvdD en SP; Haaienvangwedstrijd
Antwoord: PvdA-GL, PvdD en SP; 023 Haaien- en roggenvissen

Augustus

Vraag: PvdA-GL en D66: Expression of Principles van Yara en Dow Chemical
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: PvZ: Veiligheid Westerscheldetunnel
Antwoord: PvZ; 022 Veiligheid Westerscheldetunnel

Vraag FvD: Dreigend faillissement University College Roosevelt
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag FvD: Plan voor een Zonnepark van 45 Hectare in de Weihoek bij Poortvliet
Antwoord: FvD; 011 Plan zonnepark van 45 hectare in de Weihoek bij Poortvliet

Vraag: PvdA-GL, CDA, VVD, D66, PvdD, Ja21, BBB en SP; Bevrijdingsfestival
Antwoord: PvdA-GL, CDA, VVD, D66, PvdD, Ja21, BBB en SP; 014 Behoud Bevrijdingsfestival Zeeland

Vraag: PvdA-GL; Subsidie landbouwgrond
Antwoord: PvdA-GL; 021 Landbouwsubsidie

Vraag: BBB; Tandartsassistente vijfdaagse opleiding
Antwoord: BBB; 018 Voorgenomen 5-daagse tandartsassistente-opleiding

Juli

Vraag: PvdA-GL en SGP; Vervolgvragen staalslakken
Antwoord: PvdA-GL en SGP; 016 Vervolgvragen staalslakken

Vraag: D66; Stikstof vanuit Vlaanderen in Zeeland
Antwoord: D66; 013 Stikstof vanuit Vlaanderen in Zeeland

Vraag: PvZ; Vervanging huidige Westerschelde Ferry
Antwoord: PvZ; 010 Vier elektrische boten moeten huidige Westerschelde Ferry vervangen

Vraag: D66 en PvdA-GL; Veiligheid LHBTI+ gemeenschap in Zeeland
Antwoord: D66 en PvdA-GL; 009 Veiligheid LHBTI+

Vraag: PvdA-GL, PvZ en CU;  vervolgvragen Openbaar Vervoer
Antwoord: PvdA-GL, PvZ, en CU; 015 Vervolgvragen Openbaar Vervoer

Vraag: VVD; Berichtgeving stremming sluizencomplex Hansweert
Antwoord: VVD; 019 Stremming sluizencomplex Hansweert

Vraag: PvdA-GL, BBB, JA21, D66 en PvZ; Aanvullende vragen uitbreiding Roompot Kamperland
Antwoord:  PvdA-GL, BBB, JA21, D66 en PvZ; 012 extra vragen uitbreiding Roompot Kamperland

Vraag: PvdA-GL; Zeeland Culturele Hoofdstad
Antwoord: PvdA-GL; 008 Zeeland Culturele Hoofdstad

Juni

Vraag: PvdA-GL, PvZ, CU, D66 en SP Interliner Zierikzee-Rotterdam
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: PvdA-GL en PvZ; Vervangend vervoer NS
Antwoord: PvdA-GL en PvZ; 005 Vervangend vervoer

Vraag: PvdA-GL en SGP; Staalslakken
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: BBB; Ddos aanval legde websie havenbedrijf North Sea Port plat 
Antwoord: BBB; 001 Ddos-aanval die havenbedrijf North Sea Port platlegde

Vraag: SP; Kosten extra Gedeputeerde voor vier jaar 
Antwoord: SP; 364 Kosten extra Gedeputeerde voor vier jaar

Vraag: VVD; Uitstoot (gele wolk) van schepen op de Westerschelde 
Antwoord: VVD; 366 Uitstoot (gele wolken) schepen op de Westerschelde

Vraag: PvdA-GL, PvZ en CU; Openbaar vervoer
Antwoord: CU, PvZ en PvdA-GL; 003 OV Zeeland

Mei

Vraag: PVV: Stikstof
Antwoord: PVV; 363 Stikstof

Vraag: PvdA-GL, BBB, JA21, D66 en PvZ; Uitbreiding Roompot Kamperland
Antwoord: PvdA-GL, BBB, JA21, D66 en PvZ; 007 Uitbreiding Roompot Kamperland

Vraag: SGP; Nieuwe naam Hedwigepolder
Antwoord: SGP: 352 Nieuwe naam Hedwigepolder

Vraag: PvZ; Kandidatuur Landschapspark Zwinstreek
Antwoord: PvZ: 355 Kandidatuur Landschapspark Zwinstreek

Vraag: SGP; Landbouwverkeer tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland
Antwoord: SGP: 357 Landbouwverkeer tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland

Vraag: PvdA-GL: Mobiele Urgentie Groep (MUG) en grensoverstijgend samenwerken
Antwoord: PvdA-GL: 360 Mobiele Urgentie Groep (MUG) en grensoverschrijdend samenwerken

Vraag: PVV; N682 Nederland
Antwoord: PVV: 361 N682 Nederland

Vraag: CDA; Vertraging energietransitie
Antwoord: CDA: 356 Vertraging energietransitie

Vraag: Ja21; Criminaliteit Vlissingen het hoogste van Nederland
Antwoord: Ja21: 359 Criminaliteit in Vlissingen