Statenleden kunnen schriftelijk vragen stellen aan het college van GS. Deze vragen noemen we artikel 44-vragen. Binnen 30 dagen moeten GS deze vragen schriftelijk beantwoorden.

Overzicht vragen en antwoorden

In de Statenvergadering kunnen de vragen en antwoorden mondeling toegelicht worden. Tijdens de vergadering krijgen de leden van PS ook de gelegenheid om vragen te stellen aan GS over de uitvoering van het beleid. De vragen en antwoorden zijn na de vergadering altijd terug te vinden in het vergaderoverzicht van Provinciale Staten. Hieronder vindt u een overzicht van de gestelde vragen van de laatste vier maanden, omdat deze nog niet allemaal beantwoord zijn.

Januari 2021

Vraag: 50PLUS; Waterdunen mag op gas stoken
Antwoord: Nog niet beschikbaar

December 2020

Vraag: PvdA; Subsidie groene daken
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: PvZ; Europese klimaatdoelen en CO2 heffing
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: PvZ; Project Waterdunen
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: D66 en GL; Perkpolder Inspectie Leefomgeving en Transport
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: FvD; Niet doorgaan van de tolvrije zaterdag van de Westerscheldetunnel
Antwoord: FvD; 137 Niet doorgaan tolvrije zaterdag Westerscheldetunnel

Vraag: Statenleden; Voortgang structurele subsidie voor in de vaart houden van pontje Sluiskil
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: D66; RUD; uitvoering gemeentelijke basistaken
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: 50PLUS; Fusie havens North Sea Ports - merger of equals
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: PvdD en D66; Varkenshouderij Geersdijk
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: PvdA; Toltarieven Westerscheldetunnel
Antwoord: PvdA; 138 Toltarieven voor de Westerscheldetunnel

Vraag: PvdD; Monitoring van natuurcompensatie
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: PvdD; Damherten op Schouwen
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: PvdA; Faunabeheerplan ganzen 2021-2026
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: SP; Zorg om jeugdzorg
Antwoord: SP; 139 Zorg om jeugdzorg

Vraag: 50PLUS; Overdracht vrijgekomen grond Marinierskazerne
Antwoord: 50PLUS; 140 Overdracht vrijgekomen grond Marinierskazerne

November 2020

Vraag: PvZ; Verkenning samenwerking GGD, VRZ en RUD
Antwoord: PvZ; 133 Verkenning samenwerking tussen GGD Zeeland, VRZ en RUD Zeeland

Vraag: PvdD; Verlening ontheffing Wet natuurbescherming voor doden van vossen in de gebieden Schouwen-Duiveland en Yerseke Moer
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: SGP; Toelaten van schepen met grotere diepgang op de Westerschelde in relatie tot de natuurlijke staat van instandhouding
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: PvdA; Verborgen lijnen
Antwoord: PvdA; 136 Verborgen lijnen

Vraag: SP; Minister blijft doof voor roep om een Tolvrije tunnel
Antwoord: SP; 135 Minister blijft doof voor roep op een tolvrije tunnel

Vraag: CDA; Bijplussen Stikstof
Antwoord: CDA; 134 Bijplussen Stikstof

Vraag: PvZ; Project Waterdunen
Antwoord: PvZ; 125 Molecaten

Vraag: GL; Letters of support groene waterstof in Zeeland
Antwoord: GL; 128 Letters of Support voor waterstoffabriek

Vraag: FVD; Mogelijke verhoging toltarieven Westerscheldetunnel
Antwoord: FVD; 130 Mogelijke verhoging toltarieven Westerscheldetunnel

Oktober 2020

Vraag: CDA; Aanvullende vragen over Groeipijn op elektriciteitsnet van Schouwen-Duiveland en Tholen
Antwoord: CDA; 120 Aanvullende vragen groeipijn op elektriciteitsnet van Schouwen-Duiveland en Tholen

Vraag: ProZeeland; Norh Sea Port
Antwoord: ProZeeland; 127 Financieren noodzakelijke investeringen in infrastructuur, energietransitie en tegengaan klimaatverandering door North Sea Port

Vraag: FvD; Juridisch kader ontvlechting PZEM-Evides
Antwoord: FvD; 129 Juridisch kader ontvlechting PZEM-Evides

Vraag: CDA; Groeipijn op elektriciteitsnet van Schouwen-Duiveland en Tholen
Antwoord: CDA; 119 Groeipijn op elektriciteitsnet van Schouwen-Duiveland en Tholen

Vraag: D66; Staat van de natuur in Zeeland
Antwoord: D66; 131 De staat van de natuur in Zeeland

Vraag: FvD; Gezondheidschade van windturbines
Antwoord: FvD; 116 Gezondheidsschade van windturbines

Vraag: PvZ: Faunabeheerplan Damhert
Antwoord: PvZ; 126 Faunabeheerplan Damhert

Vraag: D66; Algoritmes bij de Provincie Zeeland
Antwoord: D66; 132 Gebruik van algoritmes

Vraag: FvD; Kernenergie - Ja graag
Antwoord: FvD; 118 Kernenergie

Vraag: ProZeeland; Horeca-, Evenementen en Toeristische Sector
Antwoord: ProZeeland; 114 Horeca-, evenementen en Toeristische Sector

Vraag: FvD; Besluitvorming in het kader van de Regionale Energie Strategie en toetsing daarvan aan richtlijnen op het gebied van leefmilieu van de Europese Unie
Antwoord: FvD; 121 Toetsing besluitvorming RES aan richtlijnen EU

Vraag: GL: Graafwerkzaamheden rond Zwarte Polder
Antwoord: GL; 122 Graafwerkzaamheden Zwarte Polder

Vraag: GL: Waterkwaliteit Veerse Meer
Antwoord: GL; 123 Waterkwaliteit Grevelingen (Veerse Meer)

Vraag: PvdA; Mondkapjes
Antwoord: PvdA; 115 over mondkapjes

Vraag: Niet beschikbaar
Antwoord: PvZ; 113 Perkpolder

September 2020

Vraag: FvD; Wouw Agro in Kruiningen
Antwoord: FvD; 106 Wouw Agro in Kruiningen

Vraag: GL; Jaar van de Wilde Eend, toch worden ze afgeschoten
Antwoord: GL; 124 Jaar van de Wilde Eend

Vraag: GL; Vragen over RUD
Antwoord: GL; 111 Toezicht en bedrijfsvoering RUD Zeeland

Vraag: CU; Werkafspraken in en na coronatijd
Antwoord: CU; 112 Werkafspraken in en na coronatijd

Vraag: FvD; Waardering van de aandelen NV Westerscheldetunnel (WST)
Antwoord: FvD; 109 Waardering van de aandelen NV Westerscheldetunnel (WST)

Vraag: PvdA, SGP, CDA en VVD; Zeeuwse molens
Antwoord: PvdA, SGP, CDA en VVD; 117 Zeeuwse molens

Vraag: FvD; Sponsoring NV Westerscheldetunnel
Antwoord: FvD; 107 Sponsoring NV Westerscheldetunnel

Vraag: PvdA; Nationaal Groeifonds
Antwoord: PvdA; 110 Nationaal Groeifonds

Vraag: PvZ; Project Waterdunen
Antwoord: PvZ; 104 over Waterdunen

Vraag: FvD; Diverse aspecten van project Zanddijk-Molendijk
Antwoord: FvD; 103 Project Zanddijk-Molendijk (N673)

Vraag: ProZeeland; Waarschuwing ondernemingsraden over plannen voor een CO2-taks
Antwoord: ProZeeland; 108  Waarschuwing ondernemingsraden over plannen voor een CO2-taks

Vraag: CU; Zeeland proeftuin voor tegengaan van vogel- en vleermuissterfte door windturbines
Antwoord: CU; 105 Zeeland proeftuin voor tegengaan van vogel- en vleermuissterfte door windturbines