Statenleden kunnen schriftelijk vragen stellen aan het college van GS. Deze vragen noemen we artikel 44-vragen. Binnen 30 dagen moeten GS deze vragen schriftelijk beantwoorden.

Overzicht vragen en antwoorden

In de Statenvergadering kunnen de vragen en antwoorden mondeling toegelicht worden. Tijdens de vergadering krijgen de leden van PS ook de gelegenheid om vragen te stellen aan GS over de uitvoering van het beleid. De vragen en antwoorden zijn na de vergadering altijd terug te vinden in het vergaderoverzicht van Provinciale Staten. Hieronder vindt u een overzicht van de gestelde vragen van de laatste vier maanden, omdat deze nog niet allemaal beantwoord zijn.

Juli

Vraag: GL: Gevolgen onvoldoende windmolens op land
​Antwoord: Nog niet beschikbaar

Juni

Vraag: FVD: Het niet uinodigen van de President van de Russische Federatie bij de start van de viering 75 jaar vrijheid in Terneuzen
Antwoord: FVD: 4 Het niet uitnodigen van de President van de Russische Federatie bij de start viering 75 jaar Vrijheid in Terneuzen

Vraag: GL: Forse toename aantal gastreinen
​Antwoord: GL; 5 Toename aantal gastreinen

Vraag: 50PLUS: Dodelijk ongeval Tractaatweg/Stekkerweg
Antwoord: 50PLUS; 3 Dodelijk ongeval Tractaatweg/Stekkerweg

Mei

Vraag: PVZ: Provinciale Grondtransactie Breskens
​Antwoord: PvZ; 6 Provinciale grondtransactie Breskens

Vraag: SGP en CDA: Voorgenomen besluit Raad van Bestuur van Ziekenhuis Bravis
Antwoord: CDA en SGP; 2 Voorgenomen besluit Raad van Bestuur van Ziekenhuis Bravis

Vraag: CDA: Bekostiging hoger onderwijs Zeeland
Antwoord: CDA; 1 Bekostiging hoger onderwijs in Zeeland

Vraag: GL: Mestvergister Rilland
Antwoord: GL; 313  Mestvergister Rilland

Vraag: SP: Asbest
​Antwoord: SP; 311 Asbest

Vraag: D66: Vernietiging bestemmingsplan Brouwerseiland
​Antwoord: D66; 312 Vernietiging bestemmingsplan Brouwerseiland

April

Vraag: FVD: Ecologische gevolgen van windmolens op zee
​Antwoord: FvD; 309 Ecologische gevolgen windmolens op zee

Vraag: PvZ:Blusvoertuigen
Antwoord: PvZ; 310 over Blusvoertuigen

Vraag: VVD: Verkeerschaos omgeving Terneuzen​
​Antwoord: VVD; 308 Chaos op wegen ten westen van Terneuzen

Maart

Vraag: PVV: Problemen met af te graven kleilaag in Hedwigepolder
Antwoord: PVV; 302 De Panoramaheuvel en hergebruik grond klasse industriegrond

Vraag: PvdA en SGP: Behoud cultureel erfgoed
​Antwoord: PvdA en SGP; 307 Behoud cultureel erfgoed in de provincie Zeeland

Vraag: 50PLUS; Lekken TNT munitie stortplaats voor de kust van Knokke
Antwoord: 50PLUS; 303 Lekken TNT munitie stortplaats voor de kust van Knokke

Vraag: PVV; Zeer groot tekort aan tandartsen en het tekort in Zeeland het hoogst
Antwoord: PVV; 304 Tandartsentekort

Februari

Vraag: CU; Statushouders en werk​
Antwoord: CU; 306 Statushouders en werk

Vraag: GL; Jeugdzorg in Zeeland
Antwoord: GL; 301 Jeugdzorg in Zeeland

Vraag: CDA; Gevolgen toekomstbeeld openbaar vervoer 2040 voor treinverbindingen
​Antwoord: CDA; 305 Toekomstbeeld openbaar vervoer 2040

Vraag: CDA; Langetermijnperspectief Natuur Schelde-estuarium
Antwoord: CDA; 298 Langetermijnperspectief Natuur Schelde-estuarium

Vraag: PvdA; Uitvoering van het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap
Antwoord: PvdA; 300 Uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Januari

Vraag: PvdA: Verkeersremmers Eede
Antwoord: PvdA; 295 Verkeersremmers Eede

Vraag: PvdA; Gebiedsontwikkeling oostelijk Veerse Meer
​Antwoord: PvdA; 293 Samenhangende gebiedsontwikkeling oostelijk Veerse Meer

Vraag: SP; Sluiting nachtapotheek in Goes en Terneuzen
Antwoord: SP; 296 Sluiting apotheken in Goes en Terneuzen

Vraag: 50PLUS; Uitspraken Vlaamse diplomaat Axel Buyse bij Omroep Zeeland
​Antwoord: 50PLUS; 299 Uitspraken Vlaamse diplomaat Axel Buyse bij Omroep Zeeland

Vraag: GL; Uitbreiding ecotanks Wemeldinge
Antwoord: GL; 291 Uitbreiding Ecotanks Wemeldinge

Vraag: 50PLUS; Huisartsentekort in Zeeland
Antwoord: 50PLUS; 292 Huisartsentekort in Zeeland

Vraag: CU; Bovenregionaal leefbaarheidsbeleid op het thema eenzaamheid ouderen
​Antwoord: CU; 289 Bovenregionaal leefbaarheidsbeleid op het thema eenzaamheid

December

Vraag: CDA; Zeeuwse woningmarkt
​Antwoord: CDA; 297 Zeeuwse woningmarkt

Vraag: VVD; Onderzoek PZC naar onveilige fietspaden in Zeeland
Antwoord: VVD; 288 Onderzoek PZC naar onveilige fietspaden in Zeeland

Vraag: PvdA; Bonussen PZEM
Antwoord: PvdA; 287 Bonussen PZEM

Vraag: PVV;  Inzet van bevoegdheid GS c.q. CvdK als bedoeld in art. 273a Gemeentewet zijnde vernietigingsvoordracht
​Antwoord: PVV; 286 Inzet van bevoegdheid GS c.q. CvdK als bedoeld in art. 273a Gemeentewet zijnde vernietigingsvoordracht

Vraag: CDA; Economische schade door bezettings- en organisatorische problemen Rijkswaterstaat (Schelde Coördinatie Centrum)
​Antwoord: CDA; 294 Economische schade door bezettings- en organisitorische problemen bij het Schelde Coordinatie Centrum

Vraag: D66, PvdA en GL; Vervolg op uitspraak Hof van Justitie EU over de PAS
Antwoord: D66, PvdA en GL; 285 Vervolg op uitspraak Hof van Justitie EU over de PAS

Vraag: PVV; Kankerverwekkende stof Chroom-6 in diverse objecten in Zeeland
Antwoord: PVV; 283 Aanwezigheid Chroom-6 in diverse objecten in Zeeland

November

Vraag: GL; Provinciaal verbod varend ontgassen
Antwoord: GL; 284 Provinciaal verbod ontgassen

Vraag: PvdA; Bereikbaarheid voor hulpdiensten
Antwoord: PvdA; 282, Bereikbaarheid voor hulpdiensten

Vraag: CDA; Invoering rekeningrijden voor vrachtwagens
Antwoord: CDA; 280 Kilometerheffing vrachtverkeer

Vraag: VVD; Onderhoudswerkzaamheden Deltaweg en Zeelandbrug
Antwoord: VVD; 276 Onderhoudswerkzaamheden Deltaweg en Zeelandbrug

Vraag: CDA; Politieopleiding naar Zeeland
Antwoord: CDA; 279 Politieopleiding naar Zeeland

Oktober

Vraag: SP; Opleiding chauffeurs Connexxion
Antwoord: SP; 281 Opleiding chauffeurs Connexxion

Vraag: CDA; Vervanging windmolens Auvergne polder
​Antwoord: CDA; 277 Vervanging windmolens Auvergnepolder

September

Vraag: SGP; Subsidie dumpen chemisch (drugs)afval
Antwoord: SGP; 278 Subsidie dumpen chemisch (drugs)afval

Vraag: GL; Instandhouding diversiteit aanbod recreatieverblijven
Antwoord: GL; 275 Instandhouding diversiteit aanbod recreatieverblijven

Vraag: CU; Stationsbrug Middelburg
Antwoord: CU; 373 Stationsbrug Middelburg

Vraag: CDA; Proeftraject hyperloop naar Zeeland
​Antwoord: CDA; 274 Proefproject Hyperloop naar Zeeland

Vraag: VVD; Aanvullende vragen uitval van bussen door personeelstekort
Antwoord: VVD; 270 Aanvullende vragen Uitval van bussen door personeelstekort

Vraag: PvdA; Biovergisting bij Rilland
​Antwoord: PvdA; 269 Biovergisting bij Rilland

Vraag: PvdA; Uitval van bussen door personeelstekort
​Antwoord: PvdA; 271 Uitval van bussen door personeelstekort