Statenleden kunnen schriftelijk vragen stellen aan het college van GS. Deze vragen noemen we artikel 44-vragen. Binnen 30 dagen moeten GS deze vragen schriftelijk beantwoorden.

Overzicht vragen en antwoorden

In de Statenvergadering kunnen de vragen en antwoorden mondeling toegelicht worden. Tijdens de vergadering krijgen de leden van PS ook de gelegenheid om vragen te stellen aan GS over de uitvoering van het beleid. De vragen en antwoorden zijn na de vergadering altijd terug te vinden in het vergaderoverzicht van Provinciale Staten. Hieronder vindt u een overzicht van de gestelde vragen van de laatste vier maanden, omdat deze nog niet allemaal beantwoord zijn.

September 2020

Vraag: FvD; Wouw Agro in Kruiningen
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: GL; Jaar van de Wilde Eend, toch worden ze afgeschoten
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: FvD; Vragen over RUD
Antwoord: nog niet beschikbaar

Vraag: CU; Werkafspraken in en na coronatijd
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: FvD; Waardering van de aandelen NV Westerscheldetunnel (WST)
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: PvdA, SGP, CDA en VVD; Zeeuwse molens
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: FvD; Sponsoring NV Westerscheldetunnel
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: PvdA; Nationaal Groeifonds
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: PvZ; Project Waterdunen
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: FvD; Diverse aspecten van project Zanddijk-Molendijk
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: ProZeeland; Waarschuwing ondernemingsraden over plannen voor een CO2-taks
Antwoord: nog niet beschikbaar

Vraag: CU; Zeeland proeftuin voor tegengaan van vogel- en vleermuissterfte door windturbines
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Augustus 2020

Vraag: SGP; Ruimte oesterkwekers Oosterschelde voor Oesterkweek op tafel
Antwoord: SGP; 101 Ruimte oesterkwekers Oosterschelde voor Oesterkweek op tafel

Vraag: FvD; Zeeuwse grondwaterproblematiek
Antwoord: FvD; 100 Zeeuwse grondwaterproblematiek

Vraag: FvD; Propaganda Natuurgebied Grenspark Groot Saeftinghe
Antwoord: FvD; 97 Propaganda Natuurgebied Grenspark Groot Saeftinghe

Vraag: FvD; Aandelen in de N.V. Westerscheldetunnel (WST) zoals deze opgenomen zijn in de balans van de Provincie Zeeland
Antwoord: FvD; 90 Aandelen in de N.V. Westerscheldetunnel (WST) zoals deze opgenomen zijn in de balans van de Provincie Zeeland

Vraag: FvD; Project N673 Zanddijk-Molendijk Yerseke
Antwoord: FvD; 087 N673 Zanddijk-Molendijk

Vraag: SGP, PvdA en CDA; PFAS en bodemkwaliteitskaarten
Antwoord: SGP, PvdA en CDA; 96 PFAS en bodemkwaliteitskaarten

Vraag: FvD; Voorgenomen deelname van de Provincie Zeeland Geopark Schelde Delta UNESCO
Antwoord: FvD; 98 Voorgenomen deelname van de Provincie Zeeland Geopark Schelde Delta UNESCO

Vraag: CDA; Geopark Schelde Delta
Antwoord: CDA; 95 Geopark Schelde Delta

Vraag: FvD; Gebruik onderzoeksresultaten ZB Planbureau
Antwoord: FvD; 102 Gebruik onderzoeksresultaten ZB Planbureau

Vraag: FvD; Mogelijkheden om het referendum laagdrempeliger te maken
Antwoord: FvD; 91 Mogelijkheden om het referendum laagdrempelig te maken

Vraag: PvdA en CDA; Steun voor culturele sector in Zeeland
Antwoord: PvdA en CDA; 93 Steun voor culturele sector in Zeeland

Vraag: CDA; Heroverweging beleid eiwitnorm
Antwoord: CDA; 92 Heroverweging beleid eiwitnorm

Vraag: PvdA; Stageplaatsen
Antwoord: PvdA; 99 Stageplaatsen

Juli 2020

Vraag: PvdA; Gemeentelijke financiën
Antwoord: PvdA; 94 Gemeentelijke financiën

Vraag: GL; Capaciteit stroomnet Zeeland
Antwoord: GL; 086 Capaciteit stroomnet Zeeland

Vraag: SGP; Afbreken werkbezoek minister Schouten
Antwoord: SGP; 89 Afbreken werkbezoek minister Schouten

Vraag: FvD; Onderbouwing kosten Westerschelde tunnel Tolvrij
Antwoord: FvD; 083 over bedrag nodig voor tolvrije Westerscheldetunnel

Vraag: FvD; Tolvrije Westerschelde tunnel als onderdeel Compensatie Marinierskazerne
Antwoord: FvD; 084 over het inbrengen van de wens voor een tolvrije Westerscheldetunnel in compensatiepakket Marinierskazerne

Vraag: D66 en PvdA; Het faillissement van Recyclingbedrijf Demacq
​Antwoord: D66 en PvdA; 085 Faillissement van Recyclingbedrijf Demacq Recycling International

Vraag: SGP; Ingetrokken bouwvergunning TTC
Antwoord: SGP; 081 Tidal Technology Center Grevelingendam

Vraag: PvZ; Onderbezetting politie Zeeland
​Antwoord: PvZ; 88 Onderbezetting politie Zeeland

Juni 2020

Vraag: FvD; Lobbyflyer OZO Zeeuwse Zaken - Voor de toekomst van Nederland
Antwoord: FvD; 080 Lobbyflyer OZO Zeeuwse Zaken - Voor de toekomst van Nederland

Mei 2020

Vraag: FvD; Uitspraak Raad van State over stikstof
​Antwoord: FvD; 078 Uitspraak Raad van State over stikstof

Vraag: FvD; Regionale Energiestrategie (RES). en biomassa
​Antwoord: FvD; 077 Regionale Energie Strategie en biomassa

Vraag: SP; Vrees voor overstroming en over asbest in aangevoerde grond
​Antwoord: SP; 079 Vrees voor overstroming en over asbest in aangevoerde grond

Vraag: FvD; Charter Diversiteit (aanvullende vragen)
​Antwoord: FvD; 075 Charter diversiteit

Vraag: PvdA; Charter Diversiteit
​Antwoord: PvdA; 076 Charter diversiteit

Vraag: CU; Sociaal ondernemen
​Antwoord: CU: 073; Sociaal ondernemen

Vraag: FvD en PvZ; Veerse meervisie
Antwoord: FvD en PvZ: 072 Gebiedsvisie Veerse Meer

April 2020

Vraag: FvD; Provinciale uitgaven in het kader van bestrijding gevolgen Coronavirus
​Antwoord: FvD: 069 Provinciale uitgaven in het kader van bestrijding gevolgen Coronavirus

Vraag: Fractie Koevoets/Prozeeland; Marinierskazerne
Antwoord: Fractie Koevoets/Prozeeland​; 065 Marinierskazerne

Vraag: PvdA en CDA; Ondersteunen van de cultuur- en sportsector in Zeeland
Antwoord: PvdA en CDA; 068 Ondersteunen van de cultuur- en sportsector in Zeeland

Vraag: FvD; Ondersteunen van het Zeeuwse bedrijfsleven in verband met de Coronacrisis
Antwoord: FvD: 070 Ondersteunen Zeeuwse bedrijfsleven in verband met Corona crisis

Vraag: FvD; Digitaal Vergaderen
Antwoord: FvD; 064 Selectieproces applicatie Digitaal Vergaderen

Vraag: PvdA; Participatie omgevingsvisie
Antwoord: PvdA; 071 Participatie Omgevingsvisie