Statenleden kunnen schriftelijk vragen stellen aan het college van GS. Deze vragen noemen we artikel 44-vragen. Binnen 30 dagen moeten GS deze vragen schriftelijk beantwoorden.

Overzicht vragen en antwoorden

In de Statenvergadering kunnen de vragen en antwoorden mondeling toegelicht worden. Tijdens de vergadering krijgen de leden van PS ook de gelegenheid om vragen te stellen aan GS over de uitvoering van het beleid. De vragen en antwoorden zijn na de vergadering altijd terug te vinden in het vergaderoverzicht van Provinciale Staten. Hieronder vindt u een overzicht van de gestelde vragen van de laatste vier maanden, omdat deze nog niet allemaal beantwoord zijn.

December

Vfraag: VVD; Onderzoek PZC naar onveilige fietspaden in Zeeland
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: PvdA; Bonussen PZEM
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: PVV;  Inzet van bevoegdheid GS c.q. CvdK als bedoeld in art. 273a Gemeentewet zijnde vernietigingsvoordracht
​Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: CDA; Economische schade door bezettings- en organisatorische problemen Rijkswaterstaat (Schelde Coördinatie Centrum)
​Antwoord: Nog nioet beschikbaar

Vraag: D66, PvdA en GL; Vervolg op uitspraak Hof van Justitie EU over de PAS
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: PVV; Kankerverwekkende stof Chroom-6 in diverse objecten in Zeeland
Antwoord: Nog niet beschikbaar

November

Vraag: GL; Provinciaal verbod varend ontgassen
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: PvdA; Bereikbaarheid voor hulpdiensten
Antwoord: PvdA; 282, Bereikbaarheid voor hulpdiensten

Vraag: CDA; Invoering rekeningrijden voor vrachtwagens
Antwoord: CDA; 280 Kilometerheffing vrachtverkeer

Vraag: VVD; Onderhoudswerkzaamheden Deltaweg en Zeelandbrug
Antwoord: VVD; 276 Onderhoudswerkzaamheden Deltaweg en Zeelandbrug

Vraag: CDA; Politieopleiding naar Zeeland
Antwoord: CDA; 279 Politieopleiding naar Zeeland

Oktober

Vraag: SP; Opleiding chauffeurs Connexxion
Antwoord: SP; 281 Opleiding chauffeurs Connexxion

Vraag: CDA; Vervanging windmolens Auvergne polder
​Antwoord: CDA; 277 Vervanging windmolens Auvergnepolder

September

Vraag: SGP; Subsidie dumpen chemisch (drugs)afval
Antwoord: SGP; 278 Subsidie dumpen chemisch (drugs)afval

Vraag: GL; Instandhouding diversiteit aanbod recreatieverblijven
Antwoord: GL; 275 Instandhouding diversiteit aanbod recreatieverblijven

Vraag: CU; Stationsbrug Middelburg
Antwoord: CU; 373 Stationsbrug Middelburg

Vraag: CDA; Proeftraject hyperloop naar Zeeland
​Antwoord: CDA; 274 Proefproject Hyperloop naar Zeeland

Vraag: VVD; Aanvullende vragen uitval van bussen door personeelstekort
Antwoord: VVD; 270 Aanvullende vragen Uitval van bussen door personeelstekort

Vraag: PvdA; Biovergisting bij Rilland
​Antwoord: PvdA; 269 Biovergisting bij Rilland

Vraag: PvdA; Uitval van bussen door personeelstekort
​Antwoord: PvdA; 271 Uitval van bussen door personeelstekort

Augustus

Vraag: ZL; Vrijwilligerswerk gefrustreerd door regelgeving
Antwoord: ZL; 272 Vrijwilligerswerk gefrusteerd door regelgeving

Vraag: ZL; Afschieten 'verwilderde' katten
​Antwoord: ZL; 268 Afschieten 'verwilderde' katten

Juli

Vraag: PVV; Mogelijke komst nieuwe Teslafabriek naar Nederland
​Antwoord: PVV; 265 Mogelijke komst van een nieuwe Teslafabriek naar Nederland

Vraag: CDA; Kilometerheffing voor personenauto’s in Vlaanderen
Antwoord: CDA; 264 Kilometerheffing voor personenauto's in Vlaanderen

Vraag: ZL; Kilometerheffing personenauto’s België
​Antwoord: ZL; 266 Kilometerheffing personenauto's België

Vraag: GL; Meetpunten radioactiviteit in Zeeland
Antwoord: GL; 267 Meetpunten radioactiviteit in Zeeland

Juni

Vraag: CDA; Handhaving borden
Antwoord: CDA; 262 Handhaving borden

Vraag: CU; Bermmonumenten
Antwoord: CU; 261 Bermmonumenten

Vraag: D66; Rem op aanleg fietspaden door het Waterschap Scheldestromen
Antwoord: D66; Rem op aanleg fietspaden door het Waterschap Scheldestromen