Overzicht Statenvragen en antwoorden

Statenleden kunnen schriftelijk vragen stellen aan het college van GS. Deze vragen noemen we artikel 44-vragen. Binnen 30 dagen moeten GS deze vragen schriftelijk beantwoorden. 

Statenzaal met Statenleden. Willem Willemse, Bettie Steur, François Babijn, Peter van Dijk

Overzicht (artikel 44) vragen en antwoorden

In de Statenvergadering kunnen de vragen en antwoorden mondeling toegelicht worden. Tijdens de vergadering krijgen de leden van PS ook de gelegenheid om vragen te stellen aan GS over de uitvoering van het beleid. De vragen en antwoorden zijn na de vergadering altijd terug te vinden in het vergaderoverzicht van Provinciale Staten. Hieronder vindt u een overzicht van de gestelde vragen in de laatste vier maanden, omdat deze nog niet allemaal beantwoord zijn.

September

Vraag: GL en PvdA; Bomenkap N668 Nieuwendijk
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: SP; Samenstelling wegdek
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: PvdA en GL; Overwinst EPZ/PZEM
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: PvZ; Voedselbank luidt noodklok
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag FvD; Food Innovation Hubs en het World Economic Fund (WEF)
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: CDA; Zorgen toekomst zeegroentensnijders – aanvullende vragen
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: 50PLUS; Lozen PFAS door Belgische bedrijven gaat gewoon door
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Augustus

Vraag: FvD; Uitbannen contant geld
Antwoord: FVD en Fractie Koevoets; 314 Betaling in contant geld

Vraag: PvdA en SGP; Afsluiting afloopsteigers Hansweert
Antwoord: PvdA en SGP; 309 Afsluiting afloopsteigers Hansweert

Vraag: CDA; Sluiting toeristisch fietspad in hoogseizoen
Antwoord: CDA; 311 Sluiting toeristisch fietspad in hoogseizoen

Juli

Vraag: FvD; Behandeling en invoering van Omgevingswet per 1 januari 2023
Antwoord: FvD; 308 Behandeling en invoering van Omgevingswet per 1 januari 2023

Vraag: SP; SEES-expeditie
Antwoord: SP; 313 SEES-expeditie

Vraag: PvdA; Loonkloof
Antwoord: PvdA; 312 Loonkloof

Vraag: CDA; Zorgen toekomst zeegroentesnijders
Antwoord: CDA; 306 Zorgen toekomst zeegroentesnijders

Vraag: PvZ; Regionale waterkering Zanddijk
Antwoord: PvZ; 310 Regionale waterkering Zanddijk

Vraag: FvD; Project Zanddijk-Molendijk
Antwoord: FvD; 301 Project Zanddijk-Molendijk

Vraag: PvdA; Bouwen aan de Valkreek in Colijnsplaat
Antwoord: PvdA; 307 Bouwen aan de Valkreek in Colijnsplaat

Vraag: PvdA; Mandaat PZEM kerncentrale
Antwoord: PvdA; 304 Mandaat PZEM kerncentrale

Juni

Vraag: FvD en Koevoets; Onteigenen boeren
Antwoord: FvD en FK; 305 Onteigenen boeren

Vraag: SGP; Restauratie Zeeuwse kerken
Antwoord: SGP; 302 Restauratie Zeeuwse kerken

Vraag: PvdA; PFAS verwijderen met biologische systemen
Antwoord: PvdA; 303 Biologische verwijdering van PFAS

Vraag: SGP; Dubbelgebruik landbouwgrond en zonnepanelen
Antwoord: SGP; 298 Dubbelgebruik landbouwgrond en zonnepanelen

Vraag: PvZ; Stikstofbeleid
Antwoord: PvZ; 299 Stikstofbeleid

Mei

Vraag: PvdD; Verduurzaming Zeeuwse Industrie naar aanleiding van Brief Kerngroep Tij
Antwoord: PvdD; 295 Verduurzaming Zeeuwse Industrie n.a.v. Brief Kerngroep Tij

Vraag: FvD; Gevolgen van de beoogde dan wel mogelijke samenwerking van RUD, GGD en VRZ Zeeland
Antwoord: FvD; 300 Samenwerking van RUD, GGD en VRZ

Vraag: PvdA en GL; Energiebesparende maatregelen in de eigen organisatie en bij het uitoefenen van de kerntaken
Antwoord: PvdA en GL; 296 Energiebesparing in de eigen organisatie

Vraag: PvZ; Hedwigepolder
Antwoord: PvZ; 293 Hedwigeproject

Vraag: GL; Bomenmotie van november 2019 en zoeken naar grond
Antwoord; GL; 297 Bomenmotie van november 2019 en zoeken naar grond

April 2022

Vraag: FvD; Totaal mislukte project voor elektrische deelauto's
Antwoord: FvD; 294 Totaal mislukte project voor elektrische deelauto's

Vraag: SP; Ambulances Zeeland
Antwoord: SP; 290 Ambulances Zeeland

Vraag: PvdA; Adopteren Oekraïens dorp
Antwoord: PvdA; 285 Adopteren Oekraïens dorp