Statenleden kunnen schriftelijk vragen stellen aan het college van GS. Deze vragen noemen we artikel 44-vragen. Binnen 30 dagen moeten GS deze vragen schriftelijk beantwoorden.

Overzicht vragen en antwoorden

In de Statenvergadering kunnen de vragen en antwoorden mondeling toegelicht worden. Tijdens de vergadering krijgen de leden van PS ook de gelegenheid om vragen te stellen aan GS over de uitvoering van het beleid. De vragen en antwoorden zijn na de vergadering altijd terug te vinden in het vergaderoverzicht van Provinciale Staten. Hieronder vindt u een overzicht van de gestelde vragen van de laatste vier maanden, omdat deze nog niet allemaal beantwoord zijn.

Juli 2021

Vraag: Pro; Vissen in windpark nu al kansloos
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: FvD; Uitbesteding van werk aan private bedrijven
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: CDA; Beheer Jacobskruiskruid
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: PvZ; Giftig Jacobskruiskruid
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: PvdA; Vlasteelt en -verwerking
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: PvZ; Project Zanddijk
Antwoord: PvZ; 211 Project Zanddijk

Vraag: PvdA; Milieuvervuiling
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: PvdA; Overstaptijd op station Roosendaal
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: CDA; Uitstel werkzaamheden Krabbendijke leidt mogelijk tot problemen
landbouwverkeer

Antwoord: CDA; 208 Uitstel werkzaamheden bij Krabbendijke

Vraag: GL; Wordt vliegveld Midden-Zeeland een nieuwe vluchtbasis voor Defensie?
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: CDA; Verzoeting Grevelingenmeer
Antwoord: CDA; 209 Verzoeting Grevelingenmeer

Vraag: FvD; Uitstel werkzaamheden Oude Rijksweg bij Krabbendijke
Antwoord: FvD; 207 Uitstel werkzaamheden bij Krabbendijke

Vraag: PvZ; Zeeuws-Vlaamse schooldirecteuren bezorgd over bibliotheekaanbod voor leerlingen
Antwoord: PvZ; 206 Zeeuws-Vlaamse schooldirecteuren bezorgd over bibliotheekaanbod

Vraag: PvZ; Waterdunen
Antwoord: PvZ; 205 Project Waterdunen

Juni 2021

Vraag: PvdA; Pesticiden
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: PvdD; Vastgelopen tanker bij Krammersluizen
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: 50PLUS; PFAS uitstoot 3M Zwijndrecht (België)
Antwoord: 50PLUS; 201 PFAS uitstoot 3M Zwijndrecht (België)

Vraag: GL; Vervuiling Westerschelde door lozing niet afbreekbare stoffen uit Antwerpse haven
Antwoord: GL; 202 Vervuiling Westerschelde door lozing niet afbreekbare stoffen uit Antwerpse haven

Vraag: PvZ; Artikel op website van STAF over stikstofproblematiek
Antwoord: PvZ; 203 Artikel op website van STAF over stikstofproblematiek

Vraag: ProZeeland; Opleiding huisartsen
Antwoord: ProZeeland; 198 Opleiding huisartsen

Vraag: FvD; Ontwikkelingen achter de schermen van het project Zanddijk
Antwoord: FvD; 199 Ontwikkelingen achter de schermen van het project Zanddijk

Mei 2021

Vraag: PVV Bosch; Bericht over een extra beveiligde rechtbank Groningen
Antwoord: PVV Bosch; 197 Bericht over een extra beveiligde rechtbank Groningen

Vraag: VVD; Verkeerssituatie Hulsterweg (N689) Kuitaart
Antwoord: VVD; 195 Verkeerssituatie Hulsterweg (N689) Kuitaart

Vraag: FvD; Afsluiting Westerscheldetunnel voor groot onderhoud in de avond en nacht van 1 op 2 juni 2021
Antwoord: FvD; 196 Afsluiting van de Westerscheldetunnel voor groot onderhoud in de avond en nacht van 1 op 2 juni 2021

Vraag: GL; Vervuiling Oosterschelde
Antwoord: GL; 194 Vervuiling Oosterschelde

Vraag: PvdD; Vergunningverlening luchtwassers in relatie tot emissiefactoren
Antwoord: PvdD; 200 Vergunningverlening luchtwassers in relatie tot emissiefactoren

Vraag: PvdA; Vervuiling van grondwater
Antwoord: PvdA; 192 Vervuiling van grondwater

April 2021

Vraag: PvdA; Kolos van Cadzand
Antwoord: PvdA; 187 Kolos van Cadzand

Vraag: PvdA; Parkinson en landbouwgiffen
Antwoord: PvdA; 189 Parkinson en landbouwgiffen

Vraag: SGP; Zonnepanelen tussen windmolens versus visserij tussen windmolens
Antwoord: SGP; 183 Zonnepanelen tussen windmolens versus visserij tussen windmolens

Vraag: GL; Stop bouw toeristische accommodatie aan de Zeeuwse kust
Antwoord: GL; 185 Stop bouw Toeristische accommodatie aan de Zeeuwse kust 

Vraag: FvD; Opiniestuk Wat is het waard om de tunnel tolvrij te maken?
Antwoord: FvD; 186 FvD; Opiniestuk Wat is het waard om de tunnel tolvrij te maken?

Vraag: PvdA; Tolvrij krijgen Westerscheldetunnel
Antwoord: PvdA; 190 Tolvrij krijgen Westerscheldetunnel

Vraag: PvZ; Project Waterdunen
Antwoord: PvZ; 184 Waterdunen

Vraag:  PvdA; Onttrekking grondwater
Antwoord: PvdA; 191 Onttrekkingen grondwater

Vraag: CDA; Zeeland dé fietsprovincie
Antwoord: CDA; 182 Zeeland de fietsprovincie

Vraag: FvD; Nieuwsbericht van Omroep Zeeland nav onderzoek ministerie tolvrije tunnel goed voor Zeeland
Antwoord: FvD; 181 Onderzoek ministerie Tolvrije tunnel goed voor Zeeland

Maart 2021

Vraag: PvdA; Provinciale Impuls Wonen
Antwoord: PvdA; 179 Provinciale Impuls Wonen

Vraag: FvD; Stempeltje duurzaam voor aardgas
Antwoord: FvD; 177 Stempeltje duurzaam voor aardgas

Vraag: PvdA. GL en D66; Onderwaternatuur in het Veerse Meer
Antwoord: PvdA, GL en D66; 180 Onderwaternatuur Veerse Meer

Vraag: SGP; Ligplaatsen binnenvaart
Antwoord: SGP; 193 Ligplaatsen binnenvaart

Vraag: GL; Kitesurfers en natuur
Antwoord: GL; 178 Kitesurfers en natuur

Vraag: FvD; Het steken laten vallen van de Provincie Zeeland op het gebied van vergunningverlening toezicht en handhving (VTH)
Antwoord: FvD; 175 Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)

Vraag: FvD; Innovatieve ontwikkelingen op het gebied van kernenergie
Antwoord: FvD; 173 Innovatieve ontwikkelingen op het gebied van kernenergie

Vraag: PvZ; Opkoopregeling van boerenbedrijven in Zeeland in de buurt natuurgebieden
Antwoord: PvZ; 172 Regeling gerichte opkoop veehouderijen

Februari 2021

Vraag: CDA; Toekomstbestendigheid wegeninfrastructuur West Zeeuws-Vlaanderen
Antwoord: CDA; 176 Toekomstbestendigheid wegeninfrastructuur West Zeeuws-Vlaanderen

Vraag: PvdA; Vispluis
Antwoord: PvdA; 168 Vispluis

Vraag: 50PLUS; Mogelijke vervuiling omgeving nieuwe zeedijk Perkpolder door gebruik thermisch gereinigde grond (TGG)
Antwoord: 50PLUS; 171-A Gebruikte TGG grond in nieuwe zeedijk bij Perkpolder

Vraag: PvdA; Biologische landbouwbedrijven
Antwoord: PvdA; 174 Biologische landbouwbedrijven

Vraag: CU; Beschikbaar stellen van informatie over de gang van zaken rond het TTC
Antwoord: CU; 167 Beschikbaar stellen van informatie over de gang van zaken rond het TTC

Vraag: PvdA; Besteding cultuurgelden
Antwoord: PvdA; 170 Besteding cultuurmiddelen

Vraag: FvD; Schrappen tolvrije zaterdag Westerscheldetunnel van 27 februari 2021
Antwoord: FvD; 166 Schrappen tolvrije zaterdag Westerscheldetunnel van 27 februari 2021

Vraag: ProZeeland; Horeca-, evenementen en toeristische sector
Antwoord: ProZeeland; 161 Horeca-, evenementen en toeristische sector

Vraag: ProZeeland; Onteigening Zanddijk
Antwoord: ProZeeland; 169 Zanddijk-Molendijk

Vraag: CU, PvdA en GL; Herontwikkelingsplannen Marina Beach Braakman
Antwoord: GL, PvdA en CU; 160 herontwikkelingsplannen Marina Beach Braakman