Overzicht Statenvragen en antwoorden

Statenleden kunnen schriftelijk vragen stellen aan het college van GS. Deze vragen noemen we artikel 44-vragen. Binnen 30 dagen moeten GS deze vragen schriftelijk beantwoorden. In de praktijk is het laatste gangbaar.

Statenzaal met Statenleden. Willem Willemse, Bettie Steur, François Babijn, Peter van Dijk

Overzicht (artikel 44) vragen en antwoorden

In de Statenvergadering kunnen de vragen en antwoorden mondeling toegelicht worden. Tijdens de vergadering krijgen de leden van PS ook de gelegenheid om vragen te stellen aan GS over de uitvoering van het beleid. De vragen en antwoorden zijn na de vergadering altijd terug te vinden in het vergaderoverzicht van Provinciale Staten. Hieronder vindt u een overzicht van de gestelde vragen in de laatste vier maanden, omdat deze nog niet allemaal beantwoord zijn.

Oktober 2021

Vraag: PvZ; Vervuiling Westerschelde en omgeving
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: ProZeeland; Uitblijven onderzoek PFAS door het RIVM betreft de volksgezondheid
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: 50PLUS; Justitieel complex Vlissingen
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: FvD; Koudekerke zet in op tweede zonnepark met 10.000 panelen
Antwoord: FvD; 230 Koudekerke zet in op tweede zonnepark met 10.000 panelen

Vraag: PvdA; Compensatie uitstoot broeikasgassen door de provincie Zeeland
Antwoord: Nog niet beschikbaar

September 2021

Vraag: FvD; Zeeuws Jongerenparlement
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: GroenLinks; Juridische stappen vervuiling Westerschelde
Antwoord: GroenLinks; 221 Juridische stappen vervuiling Westerschelde

Augustus 2021

Vraag: PvdA; PFAS en PFOS 3M
Antwoord: PvdA; 220 PFAS en PFOS 3M

Vraag: CDA; Kamernood onder studenten
Antwoord: CDA; 226 Kamernood onder studenten

Vraag: GL; Opvangplekken asielzoekers in Zeeland
Antwoord: GL; 215 Opvangplekken asielzoekers in Zeeland

Vraag: FvD; Bedieningstijden van de bruggen over het Kanaal door Walcheren
Antwoord: FvD; 222 Bedieningstijden over het Kanaal door Walcheren

Vraag: FvD; Cultuurbus
Antwoord: FvD; 224 Cultuurbus

Vraag: CU; Onorthodoxe maatregelen om de huidige druk op de huizenmarkt te verlichten
Antwoord: CU; 231 Onorthodoxe maatregelen om de huidige druk op de huizenmarkt te verlichten

Vraag: PvdA; Cultuurbus
Antwoord; PvdA; 225 Cultuurbus

Vraag: ProZeeland; Zanddijk hogere kosten tracé roze-zwart
Antwoord: ProZeeland; 223 Zanddijk hogere kosten tracé roze-zwart

Vraag: FvD; Zonnepark bij Oostburg
Antwoord: FvD; 217 Zonnepark bij Oostburg

Juli 2021

Vraag: Pro; Vissen in windpark nu al kansloos
Antwoord: Pro; 219 Vissen in windpark nu al kansloos

Vraag: FvD; Uitbesteding van werk aan private bedrijven
Antwoord: FvD; 229 Uitbesteden van werk aan private bedrijven

Vraag: CDA; Beheer Jacobskruiskruid
Antwoord: CDA; 227 Beheer Jacobskruiskruid

Vraag: PvZ; Giftig Jacobskruiskruid
Antwoord: PvZ; 228 Jacobskruiskruid

Vraag: PvdA; Vlasteelt en -verwerking
Antwoord: PvdA; 212 Vlasteelt en -verwerking

Vraag: PvZ; Project Zanddijk
Antwoord: PvZ; 211 Project Zanddijk

Vraag: PvdA; Milieuvervuiling
Antwoord: Nog niet beschikbaar

Vraag: PvdA; Overstaptijd op station Roosendaal
Antwoord: PvdA; 213 Overstaptijd op station Roosendaal

Vraag: CDA; Uitstel werkzaamheden Krabbendijke leidt mogelijk tot problemen
landbouwverkeer

Antwoord: CDA; 208 Uitstel werkzaamheden bij Krabbendijke

Vraag: GL; Wordt vliegveld Midden-Zeeland een nieuwe vluchtbasis voor Defensie?
Antwoord: GL; 214 Wordt vliegveld Midden-Zeeland een nieuwe vluchtbasis voor Defensie?

Vraag: CDA; Verzoeting Grevelingenmeer
Antwoord: CDA; 209 Verzoeting Grevelingenmeer

Vraag: FvD; Uitstel werkzaamheden Oude Rijksweg bij Krabbendijke
Antwoord: FvD; 207 Uitstel werkzaamheden bij Krabbendijke

Vraag: PvZ; Zeeuws-Vlaamse schooldirecteuren bezorgd over bibliotheekaanbod voor leerlingen
Antwoord: PvZ; 206 Zeeuws-Vlaamse schooldirecteuren bezorgd over bibliotheekaanbod

Vraag: PvZ; Waterdunen
Antwoord: PvZ; 205 Project Waterdunen

Juni 2021

Vraag: PvdA; Pesticiden
Antwoord: PvdA; 232 Pesticiden

Vraag: PvdD; Vastgelopen tanker bij Krammersluizen
Antwoord: PvdD; 216 Vastlopen tanker Krammersluizen

Vraag: 50PLUS; PFAS uitstoot 3M Zwijndrecht (België)
Antwoord: 50PLUS; 201 PFAS uitstoot 3M Zwijndrecht (België)

Vraag: GL; Vervuiling Westerschelde door lozing niet afbreekbare stoffen uit Antwerpse haven
Antwoord: GL; 202 Vervuiling Westerschelde door lozing niet afbreekbare stoffen uit Antwerpse haven

Vraag: PvZ; Artikel op website van STAF over stikstofproblematiek
Antwoord: PvZ; 203 Artikel op website van STAF over stikstofproblematiek

Vraag: ProZeeland; Opleiding huisartsen
Antwoord: ProZeeland; 198 Opleiding huisartsen

Vraag: FvD; Ontwikkelingen achter de schermen van het project Zanddijk
Antwoord: FvD; 199 Ontwikkelingen achter de schermen van het project Zanddijk

Mei 2021

Vraag: PVV Bosch; Bericht over een extra beveiligde rechtbank Groningen
Antwoord: PVV Bosch; 197 Bericht over een extra beveiligde rechtbank Groningen

Vraag: VVD; Verkeerssituatie Hulsterweg (N689) Kuitaart
Antwoord: VVD; 195 Verkeerssituatie Hulsterweg (N689) Kuitaart

Vraag: FvD; Afsluiting Westerscheldetunnel voor groot onderhoud in de avond en nacht van 1 op 2 juni 2021
Antwoord: FvD; 196 Afsluiting van de Westerscheldetunnel voor groot onderhoud in de avond en nacht van 1 op 2 juni 2021

Vraag: GL; Vervuiling Oosterschelde
Antwoord: GL; 194 Vervuiling Oosterschelde

Vraag: PvdD; Vergunningverlening luchtwassers in relatie tot emissiefactoren
Antwoord: PvdD; 200 Vergunningverlening luchtwassers in relatie tot emissiefactoren

Vraag: PvdA; Vervuiling van grondwater
Antwoord: PvdA; 192 Vervuiling van grondwater