Vergadering Commissie Bestuur 13 januari 2023

Datum: 13 januari 2023
Starttijd: 08:30
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Vast terugkerend agendapunt: IPO
   1. Brief IPO van 24 november 2022 over Conceptrapport 'Naar meer slagvaardigheid' - 240474
    1. Brief IPO van 24 november 2022 over Conceptrapport 'Naar meer slagvaardigheid - 240474
    2. Brief IPO (bijlage) Conceptrapport 'Naar meer slagvaardigheid' - 240474
    3. Vragen CU en antwoorden over Brief IPO over Conceptrapport 'Naar meer slagvaardigheid' - 240474
   2. Brief GS van 20 december 2022 over terugkoppeling IPO-aangelegenheden - 253112
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Statenvoorstel Visie op Participatie - 231431
  1. Statenvoorstel Visie op Participatie - 231431
  2. Statenvoorstel (bijlage) Visie op Participatie - 231431
  3. Brief GS van 11 november 2022 aanbiedingsbrief Statenvoorstel Visie op Participatie - 231431
  4. Vragen PvdA en antwoorden over Statenvoorstel Visie op Participatie - 231431
  5. Vragen PvdD en antwoorden over Statenvoorstel Visie op Participatie - 231431
  6. Vragen CU en antwoorden over Statenvoorstel Visie op Participatie - 231431
 6. Brief GS van 22 december 2022 over voortgangsrapportage Wind in de Zeilen - 253475
  1. Brief GS van 22 december 2022 over voortgangsrapportage Wind in de Zeilen - 253475
  2. Brief GS (bijlage 1) Voortgangsrapportage 1 december 2022 Wind in de Zeilen - 253475
  3. Brief GS (bijlage 2) brief Ministerie Justitie en Veiligheid over vertraging realisatie Justitieel Complex Vlissingen - 253475
  4. Brief GS (bijlage 3) Executive Summary plan voor oprichting van een Delta Climate Center - 253475
  5. Vragen CU en antwoorden over Brief GS over voortgangsrapportage Wind in de Zeilen - 253475
 7. Brief GS van 12 juli 2022 over Afdoening motie evaluatie kader grote projecten - 178149
  1. Brief GS van 12 juli 2022 over Afdoening motie evaluatie kader grote projecten - 178149
  2. Brief GS (bijlage - Rapportage evaluatie kader grote projecten) van 12 juli 2022 over Afdoening motie evaluatie kader grote projecten - 178149
  3. Vragen CU en antwoorden over Brief GS inzake Afdoening motie evaluatie kader grote projecten - 178149
 8. Brief GS van 27 september 2022 over problematiek WarmCO2 - 209421
  1. Brief GS van 27 september 2022 over problematiek WarmCO2 - 209421
  2. Vragen PvdA en GL en antwoorden (aangevuld) over brief GS over problematiek WarmCO2 - 209421
  3. Vragen D66 en antwoorden over brief GS over problematiek WarmCO2 - 209421
 9. Concept besluitenlijst van vergadering van 25 november 2022
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Bestuur 25 november 2022
 10. Toezeggingenlijst
  1. TOEZEGGINGENLIJST commissie Bestuur (bijgewerkt) 13 januari 2023
 11. Volgende vergadering: vrijdag 10 februari 2023, 9.00 uur
 12. Sluiting
 13. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie
 14. Brief GS van 29 november 2022 over Beleidsplan NV Westerscheldetunnel 2023 - 240705
  1. Brief GS van 29 november 2022 over Beleidsplan NV Westerscheldetunnel 2023 - 240705
  2. Brief GS (bijlage) van 29 november 2022 over Beleidsplan 2023 NV Westerscheldetunnel - 240705
 15. Brief GS van 13 december 2022 over aanbiedingsbrief rapportage Interbestuurlijk Toezicht 2020-2021 - 248428
  1. Brief GS van 13 december 2022 over aanbiedingsbrief rapportage Interbestuurlijk Toezicht 2020-2021 - 248428
  2. Brief GS (bijlage) over rapportage Interbestuurlijk Toezicht periode 2020-2021 - 248428
 16. Brief GS van 6 december 2022 over terugkoppeling AvA Evides en gewijzigde prognose GBE Aqua - 244876
  1. Brief GS van 6 december 2022 over terugkoppeling AvA Evides en gewijzigde prognose GBE Aqua - 244876
  2. Brief GS (bijlage 1) over ondernemingsplan Evides 2023 (samenvatting) - 244876
  3. Brief GS (bijlage 2) over GBEA begroting 2021-2027 - 244876
 17. Brief Rekenkamer Zeeland van 2 december 2022 over startnotitie onderzoek cyberveiligheid - 251749
  1. Brief Rekenkamer Zeeland van 2 december 2022 over aankondiging onderzoek cyberveiligheid - 251749
  2. Brief Rekenkamer Zeeland (bijlage) over startnotitie onderzoek cyberveiligheid - 251749
 18. Brief GS van 29 november 2022 over aandeelhouderschap Stedin - 240704
  1. Brief GS van 29 november 2022 over aandeelhouderschap Stedin - 240704
 19. Brief GS van 20 december 2022 over Financieel toezicht 2023 - 253079
  1. Brief GS van 20 december 2022 over Financieel toezicht 2023 - 253079
 20. Brief Rekenkamer Zeeland van 16 december 2022 over startnotitie rode draden - 256610
  1. Brief Rekenkamer Zeeland van 16 december 2022 over startnotitie rode draden - 256610
  2. Brief Rekenkamer Zeeland (bijlage) over startnotitie Rodedradenonderzoek - 256610
 21. Besluitenlijst Commissie Integriteit 17 juni 2022 - 257369
  1. Besluitenlijst Commissie Integriteit 17 juni 2022 - 257369
 22. Besluitenlijst Commissie Integriteit 24 november 2022 - 221267
  1. Besluitenlijst Commissie Integriteit 24 november 2022 - 221267
 23. Besluitenlijst Auditcommissie 9 december 2022 - 257370
  1. Besluitenlijst Auditcommissie 9 december 2022 - 257370

Laatste wijziging 27-01-2023 23:00:22