Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
  1. Agenda commissie Bestuur 13 oktober 2017 - 17021232
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Vast terugkerend agendapunt: IPO
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Statenvoorstel Aandeelhoudersstrategie PZEM N.V. - DIO-159
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Aandeelhoudersstrategie PZEM NV (DIO-159) - 17021504
  2. Statenvoorstel Aandeelhoudersstrategie PZEM N.V. - DIO-159
 6. Brief Rekenkamer Zeeland van 5 september 2017 met Rapport onderzoek financieel toezicht - 17018984
  1. Overige: oplegnotitie bij Rapport Rekenkamer Zeeland; Onderzoek financieel toezicht en Statenvoorstel Aanbevelingen uit Rekenkamerrapport (SGR-38) -
  2. Brief Rekenkamer Zeeland van 5 september 2017 met Rapport onderzoek financieel toezicht - 17018984
  3. Statenvoorstel (concept) Rapport Rekenkamer over financieel toezicht - SGR-38
  1. Brief GS van 19 september 2017 over Advies Commissie onderzoek sanering Thermphos - 17019546
   1. Brief GS (oplegnotitie) Advies Commissie onderzoek sanering Thermphos - 17020402
   2. Brief GS van 19 september 2017 over Advies Commissie onderzoek sanering Thermphos - 17019546
  2. Brief GS van 23 augustus 2017 met advies commissie Samsom - 17017796
  3. E-mail van Dorpsraad 's-Gravenpolder van 7 september 2017 over Thermphos - 17019112
 7. Concept besluitenlijst van vergadering van 15 september 2017 - 17020984
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Bestuur 15 september 2017 - 17020984
 8. Toezeggingenlijst
  1. Toezeggingenlijst, bijgewerkt na vergadering 15 september - 17021799.pdf
 9. Volgende vergadering: 27 oktober 2017, 9.00 uur.
 10. Sluiting
 11. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie
 12. Brief GS van 26 september 2017 over opnieuw aanbesteden verbouwing de Librije gebouw G - 17020520
  1. Brief GS van 26 september 2017 over opnieuw aanbesteden verbouwing de Librije gebouw G - 17020520
 13. Brief GS van 26 september 2017 over Provinciale beschouwing miljoenennota 2018 - 17020546
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 3 oktober 2017 over gevolgen miljoenennota voor Zeeland (17020546) - 17021552
  2. Brief GS van 26 september 2017 over Provinciale beschouwing miljoenennota 2018 - 17020546
  1. Brief GS van 3 oktober 2017 met informatie over gevolgen van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) voor de provincie Zeeland - 17020577
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 3 oktober 2017 met informatie over gevolgen van de Wnra voor provincie Zeeland (17020577) - 17021617
   2. Brief GS van 3 oktober 2017 met informatie over gevolgen van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) voor de provincie Zeeland - 17020577

Laatste wijziging 20-05-2020 08:54:12