Vergadering Commissie Bestuur 16 juli 2021

16 juli 2021
09:00
Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. Statenvoorstel ontvlechting Evides – Fiche 1K ‘Wind in de Zeilen - 73668
  1. Brief GS van 8 juni 2021 over extra advies ontvlechting Evides - 54391
  2. Brief GS van 8 juni 2021 over jaarbericht PZEM 2020 - 65511
   1. Brief GS van 8 juni 2021 over jaarbericht PZEM 2020 - 65511
   2. Brief GS (bijlage - jaarbericht) van 8 juni 2021 over jaarbericht PZEM 2020 - 65511
  1. Statenvoorstel ontvlechting Evides - Fiche 1K 'wind in de zeilen' - 73668
  2. Statenvoorstel ontvlechting Evides (Bijlage 1) - Besluitennotitie Evides Stuurgroep-vergadering 'Wind in de Zeilen' - 73668
  3. Statenvoorstel ontvlechting Evides (Bijlage 2) - Memo Houthoff staatssteunrechtelijke randvoorwaarden ontvlechting Evides - 73668
  4. Statenvoorstel ontvlechting Evides (Bijlage 3) - Memo advies Justion Advocaten Staatssteun ontvlechting Evides - 73668
  5. Statenvoorstel ontvlechting Evides (Bijlage 4) - Memo Project Kappa - Aandeelhouders -73668
  6. Statenvoorstel ontvlechting Evides (Bijlage 5) - Toetsen beleidsnota verbonden partijen - 73668
  7. Statenvoorstel ontvlechting Evides (Bijlage 6) - Akte van oprichting GBE Aqua BV - 73668
  8. Statenvoorstel ontvlechting Evides (Bijlage 7) - Memorandum PwC inz. dividenduitkering PZEM NV - 73668
  9. Statenvoorstel ontvlechting Evides (Bijlage 8) - Memo Justion advocaten verkoopprijs - 73668
  10. Statenvoorstel ontvlechting Evides (Bijlage 9) - Q_A overdracht aandelen PZEM NV in GBE Aqua BV - 73668
  11. Brief GS van 6 juli 2021 met statenvoorstel ontvlechting Evides - Fiche 1K 'Wind in de zeilen' - 73668
  12. Vragen en antwoorden PvZ over Statenvoorstel ontvlechting Evides - Fiche 1K Wind in de Zeilen - 73668
  13. Vragen en antwoorden GL over Statenvoorstel ontvlechting Evides - Fiche 1K Wind in de Zeilen - 73668
  14. Vragen en antwoorden FVD over Statenvoorstel ontvlechting Evides – Fiche 1K ‘Wind in de Zeilen - 73668
 5. Volgende vergadering: vrijdag 24 september 2021, 9.00 uur
 6. Sluiting

Laatste wijziging 30-07-2021 23:24:31