Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda - 17009334
  1. Agenda (gewijzigd) commissie Bestuur 19 mei 2017
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Vast terugkerend agendapunt: IPO
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief GS van 18 april 2017 over verkoop Netwerkgroep DNWG (PZEM NV) - 17007828
  1. Brief GS (oplegnotitie) verkoop Netwerkgroep DNWG - 17009887
  2. Brief GS van 18 april 2017 over verkoop Netwerkgroep DNWG (PZEM NV) - 17007828
  3. Overige: Bijlage 3 bestuurlijk traject herstructurering PZEM
  4. Overige: Verkoopdocumentatie DNWG
  5. Overige: Notitie RvB en RvC PZEM aan aandeelhouders over verkoop ZNH (INFRA en Enduris)
  6. Statenvoorstel bekrachtiging geheimhouding bijlagen GS-brief - DIO-132
  7. Overige: presentatie Informatiebijeenkomst aandeelhouders PZEM mei 2017 (openbare versie)
 6. Brief GS van 18 april 2017 over statutenwijziging PZEM NV - 17007827
  1. Brief GS (oplegnotitie) Statutenwijziging PZEM NV - 17009948
  2. Brief GS van 18 april 2017 over statutenwijziging PZEM NV - 17007827
 7. Statenvoorstel Investeringskrediet verbouw gebouw G ( De Librije) - DIO-128
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Investeringskrediet verbouwing gebouw G (DIO-128) - 17010045.pdf
  2. Statenvoorstel Investeringskrediet verbouw gebouw G ( De Librije) - DIO-128
 8. Brief GS van 11 april 2017 over aanvullend onderzoek spiegeling openbaar bestuur i.h.k.v. de proeftuin Maak Verschil - 17007776
  1. Brief GS (oplegnotitie) over aanvullend onderzoek 'spiegeling openbaar bestuur' (17007776) - 17009823
  2. Brief GS van 11 april 2017 over aanvullend onderzoek spiegeling openbaar bestuur i.h.k.v. de proeftuin Maak Verschil - 17007776
 9. Statenvoorstel 3e wijziging begroting 2017 provincie Zeeland - DIO-131
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) 3e begrotingswijziging 2017 (DIO-131) - 17010070
  2. Statenvoorstel 3e wijziging begroting 2017 provincie Zeeland - DIO-131
  1. Statenvoorstel Thermphos - DIP-137
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Thermphos DIP- 137 (17010207) - 17010486
   2. Statenvoorstel Thermphos - DIP-137
 10. Brief GS van 11 april 2017 met voortgangsrapportages grote projecten eerste kwartaal 2017 - 17007780
  1. Brief GS (oplegnotitie 17009695) voortgang grote projecten 1e kwartaal 2017- 17007780
  2. Brief GS van 11 april 2017 met voortgangsrapportages grote projecten eerste kwartaal 2017 - 17007780
 11. Brief bestuur Rekenkamer Zeeland van 31 maart 2017 met jaarverslag 2016 - 17007158
  1. Brief Rekenkamer Zeeland (oplegnotitie ) van 31 maart 2017 met verslag 2016 (17007158) - 17009825
  2. Brief bestuur Rekenkamer Zeeland van 31 maart 2017 met jaarverslag 2016 - 17007158
 12. Verslag (concept) van vergadering van 13 april 2017 - 17009332
  1. verslag (concept, aangepast) cie Bestuur van 13 april 2017 - 17009332
 13. Toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 18 april 2017 m.b.t. informeren over de voortgang van diverse toezeggingen - 17008478
  1. Toezeggingenlijst - Afgehandelde toezeggingen en moties
  2. Toezeggingenlijst
 14. Volgende vergadering: vrijdag 23 juni 2017, 9.00 uur
 15. Sluiting
 16. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie
 17. Brief GS (afschrift) aan inwoner Terneuzen met antwoord inzake Geul van de Walvischstaart (Hedwigepolder), zonder persoonsgegevens - 17007477
  1. Brief GS (afschrift) aan inwoner Terneuzen met antwoord inzake Geul van de Walvischstaart (Hedwigepolder), zonder persoonsgegevens - 17007477
 18. Verslag commissie Integriteit 14 november 2016 - 17009110
  1. Verslag commissie Integriteit 14 november 2016 - 17009110
 19. Rapportage over 2016 - commissie Integriteit - 17009111
  1. Overige: Rapportage over 2016 - commissie Integriteit - 17009111

Laatste wijziging 20-05-2020 08:53:54