Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Vast terugkerend agendapunt: IPO
   1. Verslag (openbaar) bestuur IPO
   2. Publicatie - AV IPO van 20 november 2018, begroting IPO 2019 - 18930172
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Statenvoorstel 3e ronde budgetbewaking 2018 - 18929345
  1. Statenvoorstel (Oplegnotitie) 3e ronde budgetbewaking 2018 (18929345)- 18930245
  2. Brief GS over Statenvoorstel 3e ronde budgetbewaking 2018 - 18927746
  3. Statenvoorstel 3e ronde budgetbewaking 2018 - 18929345
  4. Statenvoorstel (Bijlage A) - Recapitulatie 11e BWN 2018 - 18929346
  5. Statenvoorstel (Bijlage B) - Recapitulatie 3e BWN 2019 - 18929347
  6. Publicatie - Beantwoording technische vraag GL over Statenvoorstel 3e ronde budgetbewaking 2018 (18929345) - 18930034
 6. E-mail Gemeenteraad Borsele van 10 september 2018 met motie volgens art 34a RvO over vorming Overleg Zeeuwse Overheden - 18922548
  1. E-mail (oplegnotitie) gemeenteraad Borsele van 10 september 2018 met motie over vorming Overleg Zeeuwse Overheden (18923454) - 18923533.pdf
  2. E-mail Gemeenteraad Borsele van 10 september 2018 met motie volgens art 34a RvO over vorming Overleg Zeeuwse Overheden - 18922548
 7. Brief GS van 30 oktober 2018 over Voortgangsrapportages grote projecten - 18926287
  1. Brief GS (oplegnotitie) over voortgang grote projecten derde kwartaal 2018 - 1892833
  2. Brief GS van 30 oktober 2018 over Voortgangsrapportages grote projecten - 18926287
  3. Brief GS (bijlage) Risico's Grote projecten - 18927355
  4. Brief GS (bijlage) Voortgangsrapportge Q3 Thermphos - 18927356
  5. Brief GS (bijlage) Voortgangsrapportge Q3 Marinierskazerne - 18927351
  6. Brief GS (bijlage) Voortgangsrapportge Q3 NPW - 18927352
  7. Brief GS (bijlage) Voortgangsrapportge Q3 IPA rapportage voortgang projecten NPW - 18927353
  8. Brief GS (bijlage) Voortgangsrapportge Q3 Waterdunen - 18927354
 8. Brief GS van 6 november 2018 over Evaluatie Referendumverordening Zeeland - 18927689
  1. Brief GS (oplegnotitie na werkgroep duaal functioneren) over de Evaluatie referendumverordening Zeeland (18927689) - 18929831
  2. Brief GS van 6 november 2018 over Evaluatie Referendumverordening Zeeland - 18927689
 9. Concept besluitenlijst van vergadering van 7 september 2018
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Bestuur 7 september 2018 - 18926438
  1. Toezeggingenlijst
  2. Brief GS van 30 oktober 2018 over stand van zaken aanbevelingen QuickScan 'Informatiepositie en Bestuurlijke weerbaarheid provincie' - 18926312
   1. Brief GS van 21 november 2018 over afdoening PS-toezegging 118-119 inzake ontsporing LPG-wagons - 18929549
 10. Volgende vergadering: vrijdag 18 januari 2019, 9.00 uur
 11. Sluiting
 12. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie
 13. Het Zeeuwse lobbynieuws (september 2018) - 18924564
  1. Het Zeeuwse lobbynieuws (september 2018) - 18924564
 14. Brief GS van 9 oktober 2018 met Jaarrekening Zeeland Seaports 2017 - 18924084
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 9 oktober 2018 met Jaarrekening Zeeland Seaports 2017 (18924084) - 18929444
  2. Brief GS van 9 oktober 2018 met Jaarrekening Zeeland Seaports 2017 - 18924084
  3. Publicatie - Jaarverslag 2017 Zeeland Seaports - 18926116
 15. Verslag Auditcommissie 25 mei 2018 - 18017207
  1. Verslag Auditcommissie 25 mei 2018 - 18017207
  1. Verslag Auditcommissie 7 september 2018 - 18927223
  1. Publicatie: Uitkomsten uit Werksessie Auditcommissie van 6 juli 2018 - 18019874
  1. Brief GS van 20 november 2018 over Beleidsplan NV Westerscheldetunnel 2019 - 18929553

Laatste wijziging 18-04-2020 10:31:01