Vergadering Commissie Bestuur 28 januari 2022

28 januari 2022
09:00
Statenzaal

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Vast terugkerend agendapunt: IPO
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief GS van 9 november 2021 over Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf augustus, september en oktober 2021 - 104880
  1. Brief GS van 9 november 2021 Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf augustus, september en oktober 2021 - 104880
  2. Brief GS (bijlage) van 9 november 2021 Risicoparagraaf augustus-september-oktober 2021 - 104880
  3. Brief GS (bijlage) van 9 november 2021 Voortgangsrapportage Programma Natuurpakket Westerschelde - 104880
  4. Brief GS (bijlage) van 9 november 2021 Voortgangsrapportage Project N290 Traverse Kapellebrug - 104880
  5. Brief GS (bijlage) van 9 november 2021 Voortgangsrapportage Project N673 Zanddijk - 104880
  6. Brief GS (bijlage) van 9 november 2021 Voortgangsrapportage Project Waterdunen - 104880
  7. Brief GS (bijlage) van 9 november 2021 Voortgangsrapportage Project Zeeuws Deltaplan Zoet Water - 104880
 6. Concept besluitenlijst van vergadering van 14 oktober 2021
 7. Toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 2 november 2021 Afdoen toezegging agendapunt 3.4 vragen in commissie Ruimte 16 september 2021 inzake uithalers en drugslabs Zeeland - 103428
 8. Volgende vergadering: vrijdag 18 maart 2022, 9.00 uur
 9. Sluiting
 10. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie
 11. Brief GS van 1 oktober 2021 aan voorzitter PS over advies CBB inzake klacht burger tegen ambtenaren - 98068
  1. Brief GS van 1 oktober 2021 aan voorzitter PS over advies CBB inzake klacht burger tegen ambtenaren - 98068
  2. Brief GS van 28 september 2021 aan burger over advies CBB inzake klacht ambtenaren - 98068
  3. Brief GS (bijlage - advies CBB) van 5 oktober 2021 over klacht burger - 98068
  4. Brief GS (bijlage - verslag CBB) van 5 oktober 2021 over klacht burger - 98068
  5. Brief GS (bijlage - uitspraak rechtbank) van 5 oktober 2021 over klacht burger - 98068
  6. Brief GS (bijlage - uitspraak rechtbank - brief aan ambtenaar) van 5 oktober 2021 over klacht burger - 98068
 12. Brief GS van 22 oktober 2021 over Protocol geheimhouding - 101478
  1. Brief GS van 22 oktober 2021 Protocol geheimhouding - 101478
 13. Brief GS van 15 oktober 2021 met Draaiboek tolvrije Westerscheldetunnel - 99728
  1. Brief GS van 15 oktober 2021 met Draaiboek tolvrije Westerscheldetunnel - 99728
  2. Brief GS (bijlage) van 15 oktober 2021 Draaiboek tolvrije Westerscheldetunnel - 99728
 14. Brief Stichting Zeeland Tolvrij van 25 oktober 2021 Afschrift van brief met bemerkingen en reactie inzake Draaiboek tolvrije Westerscheldetunnel - 101791
  1. Brief Stichting Zeeland Tolvrij van 25 oktober 2021 Afschrift van brief met bemerkingen en reactie inzake Draaiboek tolvrije Westerscheldetunnel - 101791
 15. Brief GS van 2 november 2021 aan PS over Wob-verzoek en beroepschrift PwC rapport - 103164
  1. Brief GS van 2 november 2021 aan PS over Wob-verzoek en beroepschrift PwC rapport - 103164
  2. Brief GS van 2 november 2021 (Bijlage 1 - brief aan burger) - beroepschrift WOB rapport PwC - 103164
  3. Brief GS van 2 november 2021 (Bijlage 2 - brief aan burger (22 juni 2021)) afwijzen WOB-verzoek inzake ontvlechting Evides, PwC-rapportage - 103164
 16. Brief GS van 9 november 2021 over eindrapport Berenschot inzake verkenning naar samenwerking tussen GGD, VRZ en RUD
  1. Brief GS van 9 november 2021 -Eindrapport verkenning naar samenwerking GGD, RUD en VRZ - 104878
  2. Brief GS (bijlage brief GGD, RUD, VRZ) van 9 november 2021 - eindrapport verkenning samenwerking GGD, RUD en VRZ - 104878
  3. Brief GS (bijlage -verkenning) van 9 november 2021 - Eindrapport verkenning samenwerking GGD, RUD en VRZ - 104878
 17. Brief GS van 16 november 2021 - subsidieregeling opruiming drugsafval - 105902
  1. Brief GS van 16 november 2021 - subsidieregeling opruiming drugsafval - 105902
 18. Brief GS van 16 november 2021 Advies artikel 12-rapport Vlissingen 2020 - 105906
  1. Brief GS van 16 november 2021 Advies artikel 12-rapport Vlissingen 2020 - 105906
  2. Brief GS van 16 november 2021 aan minister BZK over Advies artikel 12-rapport Vlissingen 2020 - 105906
  3. Brief GS (bijlage) van 16 november Artikel 12-rapport Vlissingen 2020 - 105906
 19. Brief GS van 30 november 2021 Reactie op e-mail van journalist van 23 november 2021 over een Wob-verzoek - 107285
  1. Brief GS van 30 november 2021 Reactie op e-mail van journalist van 23 november 2021 over een Wob-verzoek - 107285

Laatste wijziging 27-11-2021 21:37:13