Vergadering Commissie Bestuur 3 juni 2022

Datum: 3 juni 2022
Starttijd: 09:00
Locatie: Statenzaal

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Vast terugkerend agendapunt: IPO
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Concept besluitenlijst van vergadering van 11 maart 2022
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Bestuur 11 maart 2022
 6. Toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 14 april 2022 motie Sanctiebeleid havens voor Russische schepen - 143322
   1. Brief GS van 14 april 2022 motie Sanctiebeleid havens voor Russische schepen - 143322
   2. Brief GS (bijlage 1) van 14 april 2022 aan minister Harbers mbt motie Sanctiebeleid havens voor Russische schepen - 143322
   3. Brief GS (bijlage 2) van 14 april 2022 aan het Bestuur van North Sea Port mbt motie Sanctiebeleid havens voor Russische schepen - 143322
   4. Brief GS (bijlage 3) van 14 april 2022 aan mede aandeelhouders North Sea Port mbt motie Sanctiebeleid havens voor Russische schepen - 143322
   5. Brief GS (bijlage 4) van 14 april 2022 aan honorair consul Oekraine mbt motie Sanctiebeleid havens voor Russische schepen - 143322
   6. Brief GS (origineel) van 14 april 2022 motie Sanctiebeleid havens voor Russische schepen - 143322
   7. Brief GS (bijlage 1 - origineel) van 14 april 2022 aan minister Harbers mbt motie Sanctiebeleid havens voor Russische schepen - 143322
   8. Brief GS (bijlage 2 - origineel) van 14 april 2022 aan het Bestuur van North Sea Port mbt motie Sanctiebeleid havens voor Russische schepen - 143322
   9. Brief GS (bijlage 3 - origineel) van 14 april 2022 aan mede aandeelhouders North Sea Port mbt motie Sanctiebeleid havens voor Russische schepen - 143322
   10. Brief GS (bijlage 4 - origineel) van 14 april 2022 aan honorair consul Oekraine mbt motie Sanctiebeleid havens voor Russische schepen - 143322
 7. Volgende vergadering: vrijdag 1 juli 2022, 9.00 uur
 8. Sluiting
 9. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie
 10. Brief GS van 22 maart 2022 over rapportage garantstelling North Sea Port 2021 - 132567
  1. Brief GS van 22 maart 2022 over rapportage garantstelling North Sea Port 2021 - 132567
  2. Brief GS (bijlage - rapportage) van 22 maart 2022 over rapportage garantstelling North Sea Port 2021 - 132567
 11. Brief GS van 22 maart 2022 over opclassificatie Sluis - 132761
  1. Brief GS van 22 maart 2022 over opclassificatie Sluis - 132761
  2. Brief GS (bijlage - brief aan Sluis) van 22 maart 2022 over opclassificatie Sluis - 132761
 12. Brief GS van 22 maart 2022 over opclassificatie Noord-Beveland - 133190
  1. Brief GS van 22 maart 2022 over opclassificatie Noord-Beveland - 133190
  2. Brief GS (bijlage - brief aan Noord-Beveland) van 22 maart 2022 over opclassificatie Noord-Beveland - 133190
 13. Brief Rekenkamer van 24 maart 2022 over Jaarverslag 2021 - 133367
  1. Brief Rekenkamer van 24 maart 2022 over Jaarverslag 2021 - 133367
  2. Brief Rekenkamer (bijlage - Jaarverslag) van 24 maart 2022 over Jaarverslag 2021 - 133367
 14. Brief GS van 12 april 2022 over Kerncentrale Doel. KB herstructurering vergunningen -142296
  1. Brief GS van 12 april 2022 over Kerncentrale Doel. KB herstructurering vergunningen -142296
  2. Brief GS (bijlage - KB vergunning) van 12 april 2022 over Kerncentrale Doel. KB herstructurering vergunningen -142296
  3. Brief GS (bijlage - begeleidingsnota) van 12 april 2022 over Kerncentrale Doel. KB herstructurering vergunningen -142296
  4. Brief GS (bijlage - brief FANC) van 12 april 2022 over Kerncentrale Doel. KB herstructurering vergunningen -142296
 15. Brief GS van 19 april 2022 over Vaststellen gemeenschappelijk financieel toezichtkader (GTK) gemeenschappelijke regelingen - 144080
  1. Brief GS van 19 april 2022 over Vaststellen gemeenschappelijk financieel toezichtkader (GTK) gemeenschappelijke regelingen - 144080
  2. Brief GS (bijlage - Toezichtskader) van 19 april 2022 over Vaststellen gemeenschappelijk financieel toezichtkader (GTK) gemeenschappelijke regelingen - 144080
 16. Brief GS van 20 april 2022 Onderzoeksrapport Wet Bibob en toepassing in gemeenten van de provincies Noord-Brabant en Zeeland - 145466
  1. Brief GS van 20 april 2022 Onderzoeksrapport Wet Bibob en toepassing in gemeenten van de provincies Noord-Brabant en Zeeland - 145466

Laatste wijziging 17-05-2022 02:01:09