Vergadering Commissie Bestuur 3 juni 2022

Datum: 3 juni 2022
Starttijd: 09:00
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Vast terugkerend agendapunt: IPO
   1. Brief GS van 17 mei 2022 over Kaderbrief 2023 IPO-BIJ12 - 154970
    1. Brief GS van 17 mei 2022 over Kaderbrief 2023 IPO-BIJ12 - 154970
    2. Brief GS (bijlage-Kaderbrief) van 17 mei 2022 over Kaderbrief 2023 IPO-BIJ12 - 154970
    3. Vragen GL en antwoorden over Brief GS van 17 mei 2022 over Kaderbrief 2023 IPO-BIJ12 - 155202
    4. Vragen CU en antwoorden over Brief GS van 17 mei 2022 over Kaderbrief 2023 IPO-BIJ12 - 155202
   2. Jaarrekening IPO 2021 en Voorjaarsnota IPO 2022
    1. Bijlage 0 Oplegnotitie jaarstukken 2021 Algemene Vergadering
    2. Bijlage 1 Jaarrekening 2021 vereniging IPO 2021
    3. Bijlage 2 Jaarverslag IPO Den Haag 2021
    4. Bijlage 3 Jaarverslag BIJ12 2021
    5. Bijlage 4 Besluit jaarstukken 2021
    6. Bijlage 5 Controleverklaring accountant
    7. Voorjaarsnota (oplegnotitie/toelichting IPO) IPO 2022
    8. Voorjaarsnota 2022 IPO Den Haag
    9. Voorjaarsnota 2022 BIJ12
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Statenvoorstel Wijzigen Legesverordening provincie Zeeland 2018 - 155202
  1. Statenvoorstel Wijzigen legesverordening Provincie Zeeland 2018- 155202
  2. Statenvoorstel (bijlage) Rapportage evaluatie) wijziging legesverordening en grondwaterverordening - 155202
  3. Brief GS van 17 mei 2022 over Legesverordening Zeeland - 155202
  4. Vragen CU en antwoorden over Statenvoorstel Wijzigen Legesverordening provincie Zeeland 2018 - 155202
  5. Vragen PvdD en antwoorden over Statenvoorstel Wijzigen Legesverordening provincie Zeeland 2018 - 155202
 6. Brief GS van 17 mei 2022 over Voortgangsrapportages grote projecten - 154645
  1. Brief GS van 17 mei 2022 over Voortgangsrapportages grote projecten - 154645
  2. Brief GS (bijlage - Risicoparagraaf) van 17 mei 2022 over Voortgangsrapportages grote projecten - 154645
  3. Brief GS (bijlage - Voortgangsrapportage Zanddijk) van 17 mei 2022 over Voortgangsrapportages grote projecten - 154645 -
  4. Brief GS (bijlage - Voortgangsrapportage Waterdunen) van 17 mei 2022 over Voortgangsrapportages grote projecten - 154645
  5. Brief GS (bijlage - Voortgangsrapportage Traverse Kapellebrug) van 17 mei 2022 over Voortgangsrapportages grote projecten - 154645 - AVG-AP.pdf
  6. Brief GS (bijlage - Voortgangsrapportage Natuurpakket Westerschelde) van 17 mei 2022 over Voortgangsrapportages grote projecten - 154645
 7. Brief GS van 9 november 2021 over eindrapport Berenschot inzake verkenning naar samenwerking tussen GGD, VRZ en RUD - 104878
  1. Brief GS van 9 november 2021 over Eindrapport verkenning naar samenwerking GGD, RUD en VRZ - 104878
  2. Brief GS (bijlage brief van GGD, RUD, VRZ) van 9 november 2021 met eindrapport verkenning samenwerking GGD, RUD en VRZ - 104878
  3. Brief GS (bijlage - verkenning) van 9 november 2021 - Eindrapport verkenning samenwerking GGD, RUD en VRZ - 104878
  4. Vragen CDA en antwoorden over Brief GS van 9 november 2021 over eindrapport Berenschot
  5. Vragen SGP en antwoorden over Brief GS van 9 november 2021 over eindrapport Berenschot inzake verkenning naar samenwerking tussen GGD, VRZ en RUD - 104878
 8. Concept besluitenlijst van vergadering van 11 maart 2022
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Bestuur 11 maart 2022
 9. Toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 14 april 2022 over motie Sanctiebeleid havens voor Russische schepen - 143322
   1. Brief GS van 14 april 2022 motie Sanctiebeleid havens voor Russische schepen - 143322
   2. Brief GS (bijlage 1) van 14 april 2022 aan minister Harbers mbt motie Sanctiebeleid havens voor Russische schepen - 143322
   3. Brief GS (bijlage 2) van 14 april 2022 aan het Bestuur van North Sea Port mbt motie Sanctiebeleid havens voor Russische schepen - 143322
   4. Brief GS (bijlage 3) van 14 april 2022 aan mede aandeelhouders North Sea Port mbt motie Sanctiebeleid havens voor Russische schepen - 143322
   5. Brief GS (bijlage 4) van 14 april 2022 aan honorair consul Oekraine mbt motie Sanctiebeleid havens voor Russische schepen - 143322
   6. Brief GS (origineel) van 14 april 2022 motie Sanctiebeleid havens voor Russische schepen - 143322
   7. Brief GS (bijlage 1 - origineel) van 14 april 2022 aan minister Harbers mbt motie Sanctiebeleid havens voor Russische schepen - 143322
   8. Brief GS (bijlage 2 - origineel) van 14 april 2022 aan het Bestuur van North Sea Port mbt motie Sanctiebeleid havens voor Russische schepen - 143322
   9. Brief GS (bijlage 3 - origineel) van 14 april 2022 aan mede aandeelhouders North Sea Port mbt motie Sanctiebeleid havens voor Russische schepen - 143322
   10. Brief GS (bijlage 4 - origineel) van 14 april 2022 aan honorair consul Oekraine mbt motie Sanctiebeleid havens voor Russische schepen - 143322
  2. Brief GS van 17 mei 2022 over IPO Governance - 155135
  3. Brief GS van 17 mei 2022 over Nota Visie op Participatie - 135103
  1. TOEZEGGINGENLIJST commissie Bestuur 3 juni 2022
 10. Volgende vergadering: vrijdag 1 juli 2022, 9.00 uur
 11. Sluiting
 12. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie
 13. Brief GS van 22 maart 2022 over rapportage garantstelling North Sea Port 2021 - 132567
  1. Brief GS van 22 maart 2022 over rapportage garantstelling North Sea Port 2021 - 132567
  2. Brief GS (bijlage - rapportage) van 22 maart 2022 over rapportage garantstelling North Sea Port 2021 - 132567
 14. Brief GS van 22 maart 2022 over opclassificatie Sluis - 132761
  1. Brief GS van 22 maart 2022 over opclassificatie Sluis - 132761
  2. Brief GS (bijlage - brief aan Sluis) van 22 maart 2022 over opclassificatie Sluis - 132761
 15. Brief GS van 22 maart 2022 over opclassificatie Noord-Beveland - 133190
  1. Brief GS van 22 maart 2022 over opclassificatie Noord-Beveland - 133190
  2. Brief GS (bijlage - brief aan Noord-Beveland) van 22 maart 2022 over opclassificatie Noord-Beveland - 133190
 16. Brief Rekenkamer van 24 maart 2022 over Jaarverslag 2021 - 133367
  1. Brief Rekenkamer van 24 maart 2022 over Jaarverslag 2021 - 133367
  2. Brief Rekenkamer (bijlage - Jaarverslag) van 24 maart 2022 over Jaarverslag 2021 - 133367
 17. Brief GS van 12 april 2022 over Kerncentrale Doel. KB herstructurering vergunningen -142296
  1. Brief GS van 12 april 2022 over Kerncentrale Doel. KB herstructurering vergunningen -142296
  2. Brief GS (bijlage - KB vergunning) van 12 april 2022 over Kerncentrale Doel. KB herstructurering vergunningen -142296
  3. Brief GS (bijlage - begeleidingsnota) van 12 april 2022 over Kerncentrale Doel. KB herstructurering vergunningen -142296
  4. Brief GS (bijlage - brief FANC) van 12 april 2022 over Kerncentrale Doel. KB herstructurering vergunningen -142296
 18. Brief GS van 19 april 2022 over Vaststellen gemeenschappelijk financieel toezichtkader (GTK) gemeenschappelijke regelingen - 144080
  1. Brief GS van 19 april 2022 over Vaststellen gemeenschappelijk financieel toezichtkader (GTK) gemeenschappelijke regelingen - 144080
  2. Brief GS (bijlage - Toezichtskader) van 19 april 2022 over Vaststellen gemeenschappelijk financieel toezichtkader (GTK) gemeenschappelijke regelingen - 144080
 19. Brief GS van 20 april 2022 over Onderzoeksrapport Wet Bibob en toepassing in gemeenten van de provincies Noord-Brabant en Zeeland - 145466
  1. Brief GS van 20 april 2022 Onderzoeksrapport Wet Bibob en toepassing in gemeenten van de provincies Noord-Brabant en Zeeland - 145466
  2. Vragen CDA en antwoorden over Brief GS van 20 april 2022 over Onderzoeksrapport Wet Bibob en toepassing in gemeenten van de provincies Noord-Brabant en Zeeland – 145466
 20. Verslag Auditcommissie van 11 maart 2022
  1. Besluitenlijst Auditcommissie 11 maart 2022 -113361
 21. Brief GS van 24 mei 2022 over Financieringssystematiek en herijking provinciefonds - 157049
  1. Brief GS van 24 mei 2022 over Financieringssystematiek en herijking provinciefonds - 157049
  2. Brief GS (bijlage - contourennota minster BZK) van 24 mei 2022 over Financieringssystematiek en herijking provinciefonds - 157049
 22. Brief van 23 mei 2022 van Rekenkamer Zeeland over Aanvullend onderzoeksprogramma 2022 - 156257
  1. Brief van 23 mei 2022 van Rekenkamer Zeeland over Aanvullend onderzoeksprogramma 2022 - 156257

Laatste wijziging 17-06-2022 23:41:19