Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Vast terugkerend agendapunt: IPO
   1. Verslag (openbaar) van bestuursvergadering IPO 24 mei 2018 - 18017195
   2. Verslag (concept) AV 24 mei 2018 - 18017194
   3. Verslag (openbaar) van bestuursvergadering IPO 28 juni 2018 - 18021729
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
  1. Publicatie - Flyer Tafel van 15 - juli 2018 - 18019340
  2. Publicatie - Eindnotitie Proeftuin Maak het verschil Zeeland - 18019342
 4. Gelegenheid om in te spreken
  1. Brief GS van 5 juni 2018 over vervolg strategietraject PZEM NV - 18014768
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 5 juni 2018 over strategietraject PZEM NV (18014768) - 18922119
   2. Brief GS van 5 juni 2018 over vervolg strategietraject PZEM NV - 18014768
  2. Brief GS van 5 juni 2018 over jaarbericht 2017 PZEM NV, met bijlage - 18014772
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 5 juni 2018 over Jaarbericht 2017 PZEM NV (18014772) - 18922117
   2. Brief GS van 5 juni 2018 over jaarbericht 2017 PZEM NV, met bijlage - 18014772
 5. Brief GS van 6 juli 2018 over samenwerking met Fryslan - 18017573
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 6 juli 2018 over samenwerking met Fryslan (18017573) - 18922110
  2. Brief GS van 6 juli 2018 over samenwerking met Fryslan - 18017573
 6. Brief GS van 14 augustus 2018 over oprichten Coöperatieve Vereniging NDOV/DOVA - 18020853
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 14 augustus 2018 over Coöperatieve Vereniging NDOV DOVA (18020853) - 18922172
  2. Brief GS van 14 augustus 2018 over oprichten Coöperatieve Vereniging NDOV-DOVA - 18020853
 7. Brief GS van 11 juli 2018 met Statenvoorstel wijziging Reglement Waterschap Scheldestromen - 18017592
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 11 juli 2018 over wijziging Reglement Waterschap Scheldestromen (18017592) - 18021907
  2. Brief GS van 11 juli 2018 met Statenvoorstel wijziging Reglement Waterschap Scheldestromen - 18017592
 8. Brief GS van 10 juli 2018 over voortgangsrapportages grote projecten 2e kwartaal 2018, projecten MKZ, Thermphos, Waterdunen en NPW, met bijlagen - 18017595
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 10 juli 2018 over voortgang grote projecten 2e kwartaal 2018 (18017595) - 18021920
  2. Brief GS van 10 juli 2018 over voortgangsrapportages grote projecten 2e kwartaal 2018, projecten MKZ, Thermphos, Waterdunen en NPW, met bijlagen - 18017595
 9. Brief GS van 3 juli 2018 met jaarverslag N.V. Westerscheldetunnel - 18017515
  1. Brief GS (gewijzigde oplegnotitie) van 3 juli 2018 met jaarverslag N.V. Westerscheldetunnel (18017515) - 18018905
  2. Brief GS van 3 juli 2018 met jaarverslag N.V. Westerscheldetunnel - 18017515
 10. Brief GS van 21 augustus 2018 met Jaarverslag 2017 Haagse lobbyist
  1. Brief GS van 21 augustus 2018 met Jaarverslag 2017 Haagse lobbyist - 18022122
 11. Concept besluitenlijst van vergadering van 25 mei 2018
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Bestuur 25 mei 2018 - 18015503
  2. Besluitenlijst Commissie Bestuur 25 mei 2018, met kleine aanpassing - 18015503
  1. Toezeggingenlijst
  2. Brief GS van 29 juni 2018 met Voortgangsrapportage eerste kwartaal 2018 Thermphos - 18017507
   1. Brief GS van 21 augustus 2018 met voorstel Regiobureau Samenwerkingskracht Zeeland - 18022121
 12. Volgende vergadering: DONDERDAG 4 oktober 2018, 9.00 uur
 13. Sluiting
 14. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie Indien een commissielid dat wenst kunnen de stukken ter kennisneming al in deze vergadering worden behandeld. Dat moet dan wel een week van tevoren worden gemeld bij de commissiegriffier
 15. Brief Rekenkamer Zeeland van 15 mei 2018 over stopzetten onderzoek Robuustheid - 18013764
  1. Brief Rekenkamer Zeeland van 15 mei 2018 over stopzetten onderzoek Robuustheid - 18013764
 16. Brief voorzitter commissie beroep, bezwaar en klachten provincie Zeeland van 4 juni 2018 met jaarverslag 2017 - 18015311
  1. Brief voorzitter commissie beroep, bezwaar en klachten provincie Zeeland van 4 juni 2018 met jaarverslag 2017 - 18015311
 17. E-mail CvdK aan voorzitters politieke partijen over leeswijzer voor verkiezingen PS 2019 - 18015669
  1. E-mail CvdK aan vzrs politieke partijen over leeswijzer voor verkiezingen PS 2019 - 18015669
 18. Brief Prodemos van 2 juli 2018 over deelname aan Dag van de Democratie op 15 september 2018 - 18021734
  1. Brief (oplegnotitie) Prodemos van 2 juli 2018 over deelname aan Dag van de Democratie (18021734) - 18921905
  2. Brief Prodemos van 2 juli 2018 over deelname aan Dag van de Democratie op 15 september 2018 - 18021734

Laatste wijziging 18-04-2020 10:30:45