Vergadering Commissie Economie 11 maart 2022

Datum: 11 maart 2022
Starttijd: 14:00
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Statenvoorstel over Uitkomsten marktconsultatie Westerschelde Ferry - 117320
  1. Statenvoorstel over Uitkomsten marktconsultatie Westerschelde Ferry - 117320
  2. Brief GS van 8 februari 2022 Statenvoorstel Uitkomsten marktconsultatie Westerschelde Ferry - 117320
  3. Statenvoorstel (bijlage - verslag marktconsultatie) over Uitkomsten marktconsultatie Westerschelde Ferry - 117320
  4. Statenvoorstel (bijlage - adviesrapport marktconsultatie) over Uitkomsten marktconsultatie Westerschelde Ferry - 117320
  5. Vragen en antwoorden (VVD, CU )Statenvoorstel over Uitkomsten marktconsultatie Westerschelde Ferry - 117320
 6. Brief GS van 15 februari 2022 over Onderzoek Royal Haskoning DHV naar inpasbaarheid fietstunnel in Kapellebrug - 119696
  1. Brief GS van 15 februari 2022 over Onderzoek Royal Haskoning DHV naar inpasbaarheid fietstunnel in Kapellebrug - 119696
  2. Brief GS (bijlage - rapport) van 15 februari 2022 over Onderzoek Royal Haskoning DHV naar inpasbaarheid fietstunnel in Kapellebrug - 119696
  3. Vragen en antwoorden (50Plus) Brief GS van 15 februari 2022 over Onderzoek Royal Haskoning DHV naar inpasbaarheid fietstunnel in Kapellebrug - SKI
 7. Brief GS van 15 februari 2022 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf over november, december en januari 2021-2022 - 120981
  1. Brief GS van 15 februari 2022 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf over november, december en januari 2021-2022 - 120981
  2. Brief GS (bijlage - memo beoordeling) van 15 februari 2022 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf over november, december en januari 2021-2022 - 120981
  3. Brief GS (bijlage - risicoparagraaf) van 15 februari 2022 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf over november, december en januari 2021-2022 - 120981
  4. Brief GS (bijlage - Traverse Kapellebrug) van 15 februari 2022 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf over november, december en januari 2021-2022 - 120981
  5. Brief GS (bijlage - Zanddijk) van 15 februari 2022 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf over november, december en januari 2021-2022 - 120981
  6. Brief GS (bijlage - Waterdunen) van 15 februari 2022 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf over november, december en januari 2021-2022 - 120981
  7. Brief GS (bijlage - NPW) over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf -120.pdf
  8. Vragen en antwoorden (SP, VVD )Brief GS van 15 februari 2022 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf - SKI
 8. Brief GS van 14 december 2021 Evaluatie Jongerenparlement 2021 - 110239
  1. Brief GS van 14 december 2021 Evaluatie Jongerenparlement 2021 - 110239
  2. Vragen en antwoorden (SP)Brief GS van 14 december 2021 Evaluatie Jongerenparlement 2021 - 110239
 9. Brief GS van 26 november 2021 Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer zuid (Programma Regionale bereikbaarheid) - 107312
  1. Brief GS van 26 november 2021 Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer zuid (Programma Regionale bereikbaarheid) - 107312
  2. Brief GS (bijlage) van 26 november 2021 Eindrapport Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer zuid - 107312
  3. Vragen en Antwoord(PvdA) Brief GS van 26 november 2021 Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer zuid (Programma Regionale bereikbaarheid) - 107312
 10. Brief GS van 30 november 2021 Zeeland 700 jaar - 107851
  1. Brief GS van 30 november 2021 Zeeland 700 jaar - 107851
  2. Vragen en Antwoorden (PvdA) Brief GS van 30 november 2021 Zeeland 700 jaar - 107851
 11. Bijgewerkte toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 15 februari 2022 over afdoening en voortgang toezeggingen en moties - 119693
   1. Brief GS van 15 februari 2022 over afdoening en voortgang toezeggingen en moties - 119693
   2. Brief GS (bijlage - startnotitie) van 15 februari 2022 over afdoening en voortgang toezeggingen en moties - 119693
   3. Brief GS (bijlage - Cie. Economie) van 15 februari 2022 over afdoening en voortgang toezeggingen en moties - 119693
   4. Brief GS (bijlage - Provinciale Staten) van 15 februari 2022 over afdoening en voortgang toezeggingen en moties - 119693.pdf
  1. Toezeggingenlijst commissie Economie 11 maart 2022
 12. Concept besluitenlijst commissie Economie van 21 januari 2022
  1. Besluitenlijst (concept) Economie 21 januari 2022.pdf
 13. Volgende vergadering: 22 april 2022
 14. Sluiting
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
 16. Brief GS van 18 januari Jaarboek Jouw Zeeland 2021-2022 - 114314
  1. Brief GS van 18 januari Jaarboek Jouw Zeeland 2021-2022 - 114314
 17. Brief GS van 25 januari 2022 over begroting 2022 IFZ en Impuls - 114983
  1. Brief GS van 25 januari 2022 over begroting 2022 IFZ en Impuls - 114983
  2. Brief GS (bijlage l) van 25 januari 2022 over begroting 2022 IFZ en Impuls - 114983
  3. Brief GS (bijlage 2) van 25 januari 2022 over begroting 2022 IFZ en Impuls - 114983
  4. Brief GS (bijlage 3) van 25 januari 2022 over begroting 2022 IFZ en Impuls - 114983
  5. Brief GS (bijlage 4) van 25 januari 2022 over begroting 2022 IFZ en Impuls - 114983
 18. Brief GS van 25 januar1 2022 over aanbieden antwoord op mail 'Brandbrief' over Zanddijk - 115068
  1. Brief GS van 25 januari 2022 over aanbieden antwoord op mail 'Brandbrief' over Zanddijk - 115068
  2. Brief GS (bijlage - email) van 25 januari 2022 over aanbieden antwoord op mail 'Brandbrief' over Zanddijk - 115068
  3. Brief GS (bijlage - Nieuwsbrief 6) van 25 januari 2022 over aanbieden antwoord op mail 'Brandbrief' over Zanddijk - 115068
 19. Brief GS van 26 januari 2022 over G1000Zorg Zeeland - 115173
  1. Brief GS van 26 januari 2022 over G1000Zorg Zeeland - 115173
 20. Brief GS van 1 februari 2022 over monitoringrapportage Europese subsidies peildatum 1 september 2021 - 115806
  1. Brief GS van 1 februari 2022 over monitoringrapportage Europese subsidies peildatum 1 september 2021 - 115806
  2. Brief GS (bijlage - Inventarisatie) van 1 februari 2022 over monitoringrapportage Europese subsidies peildatum 1 september 2021 - 115806
 21. Brief van PSP'92 Zienswijze Nationaal Strategisch Plan (NSP) - 117161
  1. Brief van PSP'92 Zienswijze Nationaal Strategisch Plan (NSP) - 117161
 22. Brief Wise van februari 2022 over opslag van kernafval in uw provincie - 117159
  1. Brief Wise van februari 2022 over opslag van kernafval in uw provincie - 117159
  2. Brief Wise (bijlage - ondergrondse kernafvalopslag) van februari 2022 over opslag van kernafval in uw provincie - 117159
  3. Brief Wise (bijlage - rapportage onderzoek) van februari 2022 over opslag van kernafval in uw provincie - 117159
  4. Brief Wise (bijlage - voorbeeld motie) van februari 2022 over opslag van kernafval in uw provincie - 117159

Laatste wijziging 25-03-2022 23:01:09