Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
13:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. Informatie-uitwisseling
  1. Mededelingen van de gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 5. Brief Gedeputeerde Staten van 11 februari 2016 over toezegging nr. 21 Hotspot Breskens - 16002472
  1. Brief Gedeputeerde Staten van 11 februari 2016 over toezegging nr. 21 Hotspot Breskens - 16002472
 6. Brief Gedeputeerde Staten van 16 februari 2016 over toezegging nr. 26 evaluatie Tour de France - 16002736
  1. Brief Gedeputeerde Staten van 16 februari 2016 over toezegging nr. 26 evaluatie Tour de France - 16002736
 7. Brief Gedeputeerde Staten van 2 februari 2016 over voortgang project N62 Tractaatweg - 16001635
  1. Brief Gedeputeerde Staten van 2 februari 2016 over voortgang project N62 Tractaatweg - 16001635
 8. Brief GS van 10 november 2015 over voortgang projecten N62 Sloeweg en Tractaatweg in het derde kwartaal 2015 - 15016262
  1. Brief GS van 10 november 2015 over voortgang projecten N62 Sloeweg en Tractaatweg in het derde kwartaal 2015 - 15016262
 9. Brief (afschrift) van Dorpsraad IJzendijke aan Minister Schultz van 26 januari 2016 - 16001778
  1. Brief (afschrift) van Dorpsraad IJzendijke aan Minister Schultz van 26 januari 2016 - 16001778
 10. Toezeggingenlijst commissie Economie 18 maart 2016 - 16003963
  1. Brief Gedeputeerde Staten toezegging PS nr. 26 en commissie nr. 25 - 16002692
  2. Brief Gedeputeerde Staten van 9 februari 2016 over toezegging evaluatie MIT Zuid - 16001689
  1. Toezeggingenlijst commissie Economie 18 maart 2016 - 16003963
 11. Verslag (concept) commissie Economie van 12 februari 2016 - 16002886
  1. Verslag (concept) commissie Economie van 12 februari 2016 - 16002886
 12. Volgende vergadering: 22 april 2016
 13. Sluiting
 14. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. Brief GS van 9 februari 2016 met notitie Jongerenparticipatie - 16001690
  2. Brief Gedeputeerde Staten van 16 februari 2016 over planning nieuwe Economische Agenda - 16002679
  3. Brief Gedeputeerde Staten van 8 maart 2016 over plan van aanpak Digitale Agenda - 16003698
  4. Brief van het Zeeuws Orkest van 8 februari 2016 over de nieuwe nota Cultuurbeleid - 16002441
  5. Verslag (concept) Overlegplatform Openbaar Vervoer van 23 februari 2016 - 16003499
  6. Statenvoorstel geheimhouding voortgang 4e kwartaal 2015 - UITV-046

Laatste wijziging 20-05-2020 08:53:01