Vergadering Commissie Economie 21 januari 2022

21 januari 2022
09:00
Statenzaal

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  1. mededelingen Gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Bijgewerkte toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 16 november 2021 Uitvoeren motie Grass2Grit en duurzame gladheidbestrijding - 106263
 6. Concept besluitenlijst commissie Economie van [datum]
 7. Volgende vergadering:
 8. Sluiting
 9. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. Brief University College Roosevelt van 18 oktober 2021 over Zeekraal QuickScan Participatie in de RES - 100619
  2. Brief GS van 26 november 2021 Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer zuid (Programma Regionale bereikbaarheid) - 107312
   1. Brief GS van 26 november 2021 Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer zuid (Programma Regionale bereikbaarheid) - 107312
   2. Brief GS (bijlage) van 26 november 2021 Eindrapport Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer zuid - 107312

Laatste wijziging 27-11-2021 21:37:09