Vergadering Commissie Economie 21 januari 2022

Datum: 21 januari 2022
Starttijd: 13:30
Locatie: Digitaal via Teams

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  1. Mededelingen gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief GS van 21 december 2021 ontwikkelagenda cultuurveld 2022-2024 - 110555
  1. Brief GS van 21 december 2021 Ontwikkelagenda cultuurveld 2022-2024 - 110555
  2. Brief GS (bijlage) van 21 december 2022 Ontwikkelagenda Cultuurveld 2022-2024 - 110555
  3. Brief GS (bijlage) van 21 december 2021 Financieel overzicht cultuur 2022 - 110555
  4. Vragen en antwoorden (VVD PvdA GL CU) Brief GS van 21 december 2021 ontwikkelagenda cultuurveld 2022-2024 - 110555
  5. Vragen en antwoorden (D66) Brief GS van 21 december 2021 ontwikkelagenda cultuurveld 2022-2024 - 110555
 6. Brief GS van 9 november 2021 Economisch Uitvoeringsprogramma 2022-2027 (Regionale Economie) - 104753
  1. Brief GS van 9 november 2021 Economisch Uitvoeringsprogramma 2022-2027 (Regionale Economie) - 104753
  2. Brief GS (bijlage) van 9 november 2021 Economisch Uitvoeringsprogramma 2022-2027 - 104753
  3. Brief GS (bijlage) van 9 november 2021 Programma Ondernemend Zeeland - 104753
  4. Vragen en antwoorden (PvdA) Brief GS van 9 november 2021 Economisch Uitvoeringsprogramma 2022-2027 (Regionale Economie) - 104753
 7. Brief University College Roosevelt van 18 oktober 2021 over Zeekraal QuickScan Participatie in de RES - 100619
  1. Brief University College Roosevelt van 18 oktober 2021 Zeekraal QuickScan Participatie in de RES - 100619
  2. Vragen en antwoorden (PvdA D66 PvdD) Brief UCR van 18-10-2021 over Zeekraal QuickScan Participatie in de RES - 100619
 8. Brief GS van 19 oktober 2021 Gemeenschappelijk landbouwbeleid Nationaal Strategisch Plan - 101118
  1. Brief GS van 7 december 2021 over Stand van Zaken Gemeenschappelijk Landbouwbeleid - Nationaal Strategisch Plan - 108706
  2. Brief GS van 22 december 2021 Consultatieronde Gemeenschappelijk Landbouwbeleid - Nationaal Strategisch Plan - 110785
  1. Brief GS van 19 oktober 2021 Gemeenschappelijk landbouwbeleid Nationaal Strategisch Plan - 101118
  2. Brief GS (bijlage) van 19 oktober 2021 Potientiele ecoregelingen - 101118
  3. Brief GS (bijlage) van 19 oktober 2021 Analyse van de landbouw en het landelijk gebied - 101118
  4. Brief GS (bijlage) van 19 oktober 2021 Kamerbrief Ministerie LNV voortgang Nationaal Strategisch Plan d.d. 24 september 2021 - 101118
  5. Brief GS (bijlage) van 19 oktober 2021 Praktijktoets Nationaal Strategisch Plan - 101118
  6. Brief GS (bijlage) van 19 oktober 2021 Notitie - Positie provincies Gemeenschappelijk Landbouw Beleid en Nationaal Strategisch Plan - 101118
  7. Vragen en antwoorden (PvdD) Brief GS van 19 oktober 2021 Gemeenschappelijk landbouwbeleid Nationaal Strategisch Plan - 10111
 9. Concept besluitenlijst commissie Economie 26 november 2021
  1. Besluitenlijst (concept) commissie Economie 26 november 2021
 10. Toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 16 november 2021 Uitvoeren motie Grass2Grit en duurzame gladheidbestrijding - 106263
  1. Toezeggingenlijst commissie Economie te behandelen in commissie Economie 21 januari 2022
  2. Vragen en antwoorden (PvdD) Brief GS van 16 november 2021 Uitvoeren motie Grass2Grit en duurzame gladheidbestrijding - 106263
 11. Volgende vergadering:
 12. Sluiting
 13. Ingekomen stukken ter kennisneming
 14. Brief GS van 26 november 2021 Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer zuid (Programma Regionale bereikbaarheid) - 107312
  1. Brief GS van 26 november 2021 Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer zuid (Programma Regionale bereikbaarheid) - 107312
  2. Brief GS (bijlage) van 26 november 2021 Eindrapport Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer zuid - 107312
  3. Vragen en Antwoord(PvdA) Brief GS van 26 november 2021 Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer zuid (Programma Regionale bereikbaarheid) - 107312
 15. Brief GS van 30 november 2021 Zeeland 700 jaar - 107851
  1. Brief GS van 30 november 2021 Zeeland 700 jaar - 107851
  2. Vragen en Antwoorden (PvdA) Brief GS van 30 november 2021 Zeeland 700 jaar - 107851
 16. Brief GS van 7 december 2021 over Regiomarketing / Zichtbaar Zeeland in 2022 - 108705
  1. Brief GS van 7 december 2021 over Regiomarketing - Zichtbaar Zeeland in 2022- 108705
  2. Vragen en Antwoorden (SGP) Brief GS van 7 december 2021 over Regiomarketing Zichtbaar Zeeland in 2022 - 108705
  3. Vragen en Antwoorden (VVD) Brief GS van 7 december 2021 over Regiomarketing Zichtbaar Zeeland in 2022 - 108705
 17. Brief GS van 7 december 2021 over Beleidsplan Westerschelde Ferry BV 2022 - 108976
  1. Brief GS van 7 december 2021 over Beleidsplan Westerschelde Ferry BV 2022 - 108976
  2. Brief GS (bijlage - beleidsplan 2022) van 7 december 2021 over Beleidsplan Westerschelde Ferry BV 2022 - 108976
 18. Brief Rekenkamer van 17 december 2021 Start onderzoek Stroomversnelling - 109993
  1. Brief Rekenkamer van 17 december 2021 Start onderzoek Stroomversnelling - 109993
  2. Startnotitie van Rekenkamer Zeeland over Stroomversnelling - onderzoek naar de uitkomsten van de adviezen van de commissie Balkenende - 109993
 19. Brief GS van 14 december 2021 Evaluatie Jongerenparlement 2021 - 110239
  1. Brief GS van 14 december 2021 Evaluatie Jongerenparlement 2021 - 110239
 20. Brief GS van 21 december 2021 Routebureau Zeeland 2022 - 110541
  1. Brief GS van 21 december 2021 Routebureau Zeeland 2022 - 110541
 21. Brief GS van 10 januari 2022 Uitkomsten tussentijdse evaluatie Zeeland Voordeel - 112896
  1. Brief GS van 10 januari 2022 Uitkomsten tussentijdse evaluatie Zeeland Voordeel - 112896

Laatste wijziging 17-02-2022 17:42:28