Locatie: 
digitaal via Teams
Aanvang: 
14:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Statenvoorstel resultaten subsidiebeschikking SPV -21155
  1. Brief GS van 9 februari 2021 Beschikking I&W subsidie SPV - 21155
  2. Statenvoorstel resultaten subsidiebeschikking SPV - 21155
  3. Vragen en beantwoording GroenLinks Brief GS van 9 februari 2021 Beschikking IW subsidie SPV - 21155 -agendapunt 5
  4. Vragen en beantwoording VVD Brief GS van 9 februari 2021 Beschikking IW subsidie SPV - 21155 - agendapunt 5
  5. Vragen en beantwoording50PLUS Brief GS van 9 februari 2021 Beschikking IW subsidie SPV - 21155 - agendapunt 5
  6. Vragen met beantwoording SP Brief GS van 9 februari 2021 Beschikking IW subsidie SPV - 21155 - agendapunt 5
 6. Brief GS van 2 februari 2021 met Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf (nov-dec-jan 2020/2021)
  1. Brief GS van 2 februari 2021 Voortgangsrapportages grote projecten over november, december, januari 2020-2021 en risicoparagraaf - 17860
  2. Brief GS van 2 februari 2021 (bijlage) over Voortgangsrapportage grote projecten 2020 - Zanddijk - 17860
  3. Brief GS van 2 februari 2021 (bijlage) over Voortgangsrapportages grote projecten 2020 - risicoparagraaf - 17860
  4. Brief GS van 2 februari 2021 (bijlage) over Voortgangsrapportage grote projecten 2020 - Thermphos - 17860
  5. Brief GS van 2 februari 2021 (bijlage) over Voortgangsrapportage grote projecten 2020 - Zeeuws Deltaplan Zoet Water - 17860
  6. Brief GS van 2 februari 2021 (bijlage) over Voortgangsrapportage grote projecten 2020 - Natuurpakket Westerschelde - 17860
  7. Brief GS van 2 februari 2021 (bijlage) over Voortgangsrapportage grote projecten 2020 - Waterdunen - 17860
 7. Brief GS 19 januari 2021 Deltaweg A256 - 255 initiatieffase 2021 -2022
  1. Brief GS 19 januari 2021 Deltaweg A256 - 255 initiatieffase 2021 -2022 - zaak 10933
  2. Vragen (worden mondeling beantwoord door de gedeputeerde) SP Brief GS 19 januari 2021 Deltaweg A256 - 255 initiatieffase 2021 -2022 - zaak 10933
 8. Brief GS van 6 januari 2021 over Tarieven busvervoer
  1. Brief GS 6 januari 2021 Tarieven busvervoer
  2. Vragen met beantwoording PvdD Brief GS van 6 januari 2021 over Tarieven busvervoer - agenda punt 8
  3. Vragen met beantwoording VVD Brief GS van 6 januari 2021 over Tarieven busvervoer - agenda punt 8
  4. Vragen met beantwoording SP Brief GS van 6 januari 2021 over Tarieven busvervoer - agenda punt 8
  5. Vragen met beantwoording 50PLUS Brief GS 6 januari 2021 Tarieven busvervoer - agendapunt 8
 9. Brief GS van 4 februari 2021 over ontwikkelagenda cultuurveld 2022-2024 en impact COVID-19 - 18419
  1. Brief GS van 4 februari 2021 over ontwikkelagenda cultuurveld 2022-2024 en impact COVID-19 - 18419
  2. Brief GS (bijlage) van 4 februari 2021 over ontwikkelagenda cultuurveld 2022-2024 en impact COVID-19 - 18419
 10. Toezeggingenlijst commissie Economie te behandelen in commissie Economie 26 februari 2021
  1. Brief GS van 19 januari 2021 afdoen toezegging motie 66 beeldbepalende kerkgebouwen - 12542
  2. Brief GS 19 januari 2021 ontwikkelingen mbt kernenergie - 12345
   1. Brief GS 19 januari 2021 ontwikkelingen mbt kernenergie - 12345 AP.pdf
   2. Brief GS 19 januari 2021 (bijlage) afschrift aan TEN Energy met reactie op ontwikkelingen kernenergie - 12345 AP.pdf
  3. Brief GS van 9 februari 2021 over Toezeggingen Commissies Economie en Bestuur moties februari 2021 - 21189
  1. Toezeggingenlijst commissie Economie te behandelen in commissie Economie 26 februari 2021
 11. Besluitenlijst (concept) commissie Economie 15 januari 2021
  1. Besluitenlijst (concept) commissie Economie 15 januari 2021
 12. Volgende vergadering: 26 maart 2021
 13. Sluiting om 17:30 uur
 14. Ingekomen stukken ter kennisneming
 15. Brief GS van 12 januari 2021 over Beleidsplan Westerschelde Ferry 2021
  1. Brief GS van 12 januari 2021 over Beleidsplan Westerschelde Ferry 2021
  2. Brief GS van 12 januari 2021 (bijlage) Beleidsplan Westerschelde Ferry BV 2021
 16. Brief GS van 19 januari 2021 over Jaarboek Jouw Zeeland 2020-2021 - 11356
  1. Brief GS van 19 januari 2021 over Jaarboek Jouw Zeeland 2020-2021 - 11356
  2. Vragen en antwoorden PvdA Brief GS van 19 januari 2021 over Jaarboek Jouw Zeeland 2020-2021 – 11356 - agendapunt 102
 17. E-mail burger van 25 januari 2021 over vernietiging van de moedertaal - 16601
  1. E-mail burger 10 februari 2021 over vernietiging van de moedertaal - Deel 2 - 22049
  1. E-mail burger van 25 januari 2021 over vernietiging van de moedertaal - 16601

Laatste wijziging 12-03-2021 23:24:12