Vergadering Commissie Economie 26 mei 2023

Datum: 26 mei 2023
Starttijd: 13:30
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Beëdigen van burger-commissieleden
 3. Vaststellen agenda
 4. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
   1. 343 - Statenfractie PvdA-GL - Stichting Wensambulance - 298421
   2. 350 - Statenfractie PvdA-GL, CU - Zeeuwse muzikanten - 317660
 5. Gelegenheid om in te spreken
 6. Brief GS van 14 februari 2023 over voortgangsrapportages Grote projecten en risico paragraaf over november, december en januari 2022-2023 - 282284
  1. Brief GS van 9 mei 2023 over Voortgangsrapportages Grote Projecten en risicoparagraaf over februari, maart en april 2023 - 327431
   1. Brief GS van 9 mei 2023 over Voortgangsrapportages Grote Projecten en risicoparagraaf over februari, maart en april 2023 - 327431
   2. Brief GS (bijlage 1) over risicoparagraaf februari, maart en april 2023 - 327431
   3. Brief GS (bijlage 2) over Waterdunen - 327431
   4. Brief GS (bijlage 3) over Zanddijk -327431
   5. brief GS (bijlage 4) over Natuurpakket Westerschelde - 327431
   6. Brief GS (bijlage 5) over Traverse Kapellebrug - 327431
   7. Vragen (aanvullend) en antwoord BBB over Voortgangsrapportages grote projecten, agendapunt 6 en 6.1
   8. Vragen en antwoorden VVD over Voortgangsrapportages grote projecten, agendapunt 6 en 6.1
   9. Vragen en antwoorden BBB over Voortgangsrapportages grote projecten, agendapunt 6 en 6.1
  1. Brief GS van 14 februari 2023 over voortgangsrapportages Grote projecten en risico paragraaf over november, december en januari 2022-2023 - 282284
  2. Brief GS (bijlage 1) over risicoparagraaf nov.-dec. 2022 en jan. -2023 - 282284
  3. Brief GS (bijlage 2) over Natuurpakket Westerschelde - 282284
  4. Brief GS (bijlage 3) over Traverse Kapellebrug - 282284
  5. Brief GS (bijlage 4) over Waterdunen - 282284
  6. Brief GS (bijlage 5) over Zanddijk - 282284
 7. Brief GS van 14 maart 2023 over Voortgangsrapportage Campus Zeeland - 297698
  1. Brief GS van 14 maart 2023 over Voortgangsrapportage Campus Zeeland - 297698
  2. Brief GS (bijlage - Voortgangsrapportage) van 14 maart 2023 over Voortgangsrapportage Campus Zeeland - 297698
  3. Brief GS (bijlage - Appendix voortgangsrapportage) van 14 maart 2023 over Voortgangsrapportage Campus Zeeland - 297698
  4. Vragen en antwoorden VVD over Brief GS van 14 maart 2023 over Voortgangsrapportage Campus Zeeland - 297698, agendapunt 7
 8. Brief GS van 9 mei 2023 over Regionale mobiliteitsstrategie en concessie grote bus - 327263
  1. Brief GS van 9 mei 2023 over Regionale mobiliteitsstrategie en concessie grote bus - 327263
  2. Brief GS (bijlage 1 - Informatiesheet) van 9 mei 2023 over Regionale mobiliteitsstrategie en concessie grote bus - 327263
  3. Brief GS (bijlage 2 - Planning RMS) van 9 mei 2023 over Regionale mobiliteitsstrategie en concessie grote bus - 327263
  4. Vragen en antwoorden VVD over Brief GS van 9 mei 2023 over Regionale mobiliteitsstrategie en concessie grote bus - 327263, agendapunt 8
  5. Vragen en antwoorden PvdA-GL over Brief GS van 9 mei 2023 over Regionale mobiliteitsstrategie en concessie grote bus - 327263, agendapunt 8
 9. Brief GS van 31 maart 2023 met afschrift reactie Brief Bewonersgroep Borssele over Bezwaar tegen de ontwikkeling van Central Gate - 307430
  1. Brief GS van 31 maart 2023 met afschrift reactie Brief Bewonersgroep Borssele over Bezwaar tegen de ontwikkeling van Central Gate - 307430
  2. Brief GS (afschrift) van 31 maart 2023 aan Bewonersgroep Borssele over Bezwaar tegen de ontwikkeling van Central Gate - 307430
  3. Vragen en antwoorden PvdA-GL over Brief GS met afschrift brief Bewonersgroep Borssele over Bezwaar tegen de ontwikkeling van Central Gate – 307430
 10. Concept besluitenlijst commissie Economie van 10 februari 2023
  1. Besluitenlijst (concept) commissie Economie 10 februari 2023
 11. Toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 9 maart 2023 over Rapportage kwartiermaker Cultuur - 294560
   1. Brief GS van 9 maart 2023 over Rapportage kwartiermaker Cultuur - 294560
   2. Brief GS (bijlage - Rapportage Zeeuwse Stroom) van 9 maart 2023 over Rapportage kwartiermaker Cultuur - 294560
  2. Brief GS van 14 maart 2023 over Brief inzake motie garnalenvisserij - 297700
   1. Brief GS van 14 maart 2023 over Brief inzake motie garnalenvisserij - 297700
   2. Brief GS (bijlage 1) Brief aan minister LNV inzake motie garnalenvisserij - 297700
   3. Brief GS (bijlage 2) Brief gericht aan voorzitter Tweede Kamer inzake motie garnalenvisserij - 297700
  1. Toezeggingenlijst commissie economie 26 mei 2023
 12. Volgende vergadering: 23 juni 2023, aanvang 13.30 uur
 13. Sluiting
 14. Ingekomen stukken ter kennisneming
 15. Brief GS van 16 februari 2023 over tandartsentekort in Zeeland - 282548
  1. Brief GS van 16 februari 2023 over tandartsentekort in Zeeland - 282548
  2. Brief GS (bijlage) brief aan Min. Volksgezondheid, Welzijn en Sport over tandartsentekort in Zeeland - 282548
 16. Brief GS van 28 februari 2023 over Wijziging vergunning Kerncentrale Doel ivm stopzetten Doel 3 - 289466
  1. Brief GS van 28 februari 2023 over Wijziging vergunning Kerncentrale Doel ivm stopzetten Doel 3 - 289466
  2. Brief GS (bijlage - kennisgeving Provincie Zeeland) van 28 februari 2023 over Wijziging vergunning Kerncentrale Doel ivm stopzetten Doel 3 - 289466
  3. Brief GS (bijlage - vergunning KC Doel) van 28 februari 2023 over Wijziging vergunning Kerncentrale Doel ivm stopzetten Doel 3 - 289466
 17. Brief GS van 14 maart 2023 over Routebureau Zeeland - 297465
  1. Brief GS van 14 maart 2023 over Routebureau Zeeland - 297465
 18. Brief GS van 14 maart 2023 over voortgang Regio Deal Zld - investeringsprogramma Zld in stroomversnelling 2.0 eind ultimo 2022 - 297629
  1. Brief GS van 14 maart 2023 over voortgang Regio Deal Zld - investeringprogramma Zld in stroomversnelling 2.0 eind ultimo 2022 - 297629
  2. Brief GS (bijlage) Brief aan minister BZK over voortgang Regio Deal Zld - investeringsprogramma Zld in stroomversnelling 2.0 eind 2022 - 297629
  3. Brief GS (bijlage 1) Brief Economic Board Zeeland over Instroom internationale studenten - 297629
  4. Brief GS (bijlage 2) Voortgang van regio Deal ZiS2 31 december 2022 - 297629
 19. Brief GS van 14 maart 2023 over Subsidieprogramma OP Zuid 2021-2027 - 298322
  1. Brief GS van 14 maart 2023 over Subsidieprogramma OP Zuid 2021-2027 - 298322
  2. Brief GS (bijlage 1) Inventarisatie Europese subsidie Zuid-Nederland peildatum 1 september 2022 - 298322
  3. Brief GS (bijlage 2) Europateam Provincie Zeeland subsidieprogramma's voor de periode 2021-2027 - 298322
 20. Brief GS van 14 maart 2023 werkplan ROVZ 2023 en activiteitenoverzicht 2022 - 297696
  1. Brief GS van 14 maart 2023 werkplan ROVZ 2023 en activiteitenoverzicht 2022 - 297696
  2. Brief GS (bijlage 1) ROVZ-werkplan 2023 - 297696
  3. Brief GS (bijlage 2) Activiteitenoverzicht ROVZ 2022 - 297696
 21. Brief Stichting Dorpsraad 's Heerenhoek van 24 maart 2023 over busplan opheffing buslijn 23 - 303932
  1. Brief Stichting Dorpsraad 's Heerenhoek van 24 maart 2023 over busplan opheffing buslijn 23 - 303932
 22. Brief GS van 7 april 2023 over kamerbrieven inzake vooruitblik BO MIRT 2023 - 311357
  1. Brief GS van 7 april 2023 over kamerbrieven inzake vooruitblik BO MIRT 2023 - 311357
  2. Brief GS (bijlage 1) inzake Vooruitblik BO MIRT 2023 - 311357
  3. Brief GS (bijlage 2) inzake Basiskwaliteit RWS-netwerken - 311357
  4. Brief GS (bijlage 3) inzake Hoofdlijnennotitie Mobiliteitsvisie 2050 - 311357
  5. Vragen VVD en antwoorden over Brief GS van 7 april 2023 over kamerbrieven inzake vooruitblik BO MIRT 2023 - 311357, agendapunt 108 - AP.pdf
 23. Brief GS van 7 april 2023 over Voorjaarsopenstelling OP Zuid 2021-2027 - 312050
  1. Brief GS van 7 april 2023 over Voorjaarsopenstelling OP Zuid 2021-2027 - 312050
  2. Vragen VVD en antwoorden over Brief GS van 7 april 2023 over Voorjaarsopenstelling OP Zuid 2021-2027 - 312050, agendapunt 109
 24. Brief GS van 11 april 2023 over Regio Deal zelf aan zet -Zeeuws-Vlaanderen - 312678
  1. Brief GS van 11 april 2023 over Regio Deal zelf aan zet -Zeeuws-Vlaanderen - 312678
  2. Brief GS (bijlage) brief Gemeente Terneuzen over Voortgangsrapportage Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen - 312678
 25. Brief GS van 13 april 2023 over landbouwakkoord - 314729
  1. Brief GS van 13 april 2023 over landbouwakkoord - 314729
 26. Brief Gemeente Borsele van 24 april 2023 over Motie groengordel Sloegebied - 319380
  1. Brief Gemeente Borsele van 24 april 2023 over Motie groengordel Sloegebied - 319380
 27. Brief GS van 14 april 2023 over stand van zaken gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer Zuid - 319706
  1. Brief GS van 14 april 2023 over stand van zaken gebiedsontsluitingvisie Veerse Meer Zuid - 319706
  2. Brief GS (bijlage 1) memo voor de bevoegd gezagen - 319706
  3. Brief GS (bijlage 2) Samenvatting (grafisch) Eindrapport Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer zuid Arnemuiden Lewedorp - 319706
  4. Brief GS (bijlage 3) Brief aan BGA en DL - 319706
  5. Vragen VVD en antwoorden over Brief GS van 14 april 2023 over stand van zaken gebiedsontsluitingvisie Veerse Meer Zuid - 319706, agendapunt 113
 28. Vragen en antwoorden PvdA-GL over LHBTIQ
  1. Vragen en antwoorden PvdA-GL over LHBTIQ

Laatste wijziging 09-06-2023 23:21:03