Vergadering Commissie Economie 26 mei 2023

Datum: 26 mei 2023
Starttijd: 13:30
Locatie: Statenzaal

Agenda

 1. Brief GS van 16 februari 2023 over tandartsentekort in Zeeland - 282548
  1. Brief GS van 16 februari 2023 over tandartsentekort in Zeeland - 282548
  2. Brief GS (bijlage) brief aan Min. Volksgezondheid, Welzijn en Sport over tandartsentekort in Zeeland - 282548
 2. Opening en mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 5. Gelegenheid om in te spreken
 6. Bijgewerkte toezeggingenlijst
 7. Concept besluitenlijst commissie Economie van [datum]
 8. Volgende vergadering:
 9. Sluiting
 10. Ingekomen stukken ter kennisneming
 11. Brief GS van 28 februari 2023 over Wijziging vergunning Kerncentrale Doel ivm stopzetten Doel 3 - 289466
  1. Brief GS van 28 februari 2023 over Wijziging vergunning Kerncentrale Doel ivm stopzetten Doel 3 - 289466
  2. Brief GS (bijlage - kennisgeving Provincie Zeeland) van 28 februari 2023 over Wijziging vergunning Kerncentrale Doel ivm stopzetten Doel 3 - 289466
  3. Brief GS (bijlage - vergunning KC Doel) van 28 februari 2023 over Wijziging vergunning Kerncentrale Doel ivm stopzetten Doel 3 - 289466
 12. Brief GS van 9 maart 2023 over Rapportage kwartiermaker Cultuur - 294560
  1. Brief GS van 9 maart 2023 over Rapportage kwartiermaker Cultuur - 294560
  2. Brief GS (bijlage - Rapportage Zeeuwse Stroom) van 9 maart 2023 over Rapportage kwartiermaker Cultuur - 294560
 13. Brief GS van 14 maart 2023 over Routebureau Zeeland - 297465
  1. Brief GS van 14 maart 2023 over Routebureau Zeeland - 297465
 14. Brief GS van 14 maart 2023 over Brief inzake motie garnalenvisserij - 297700
  1. Brief GS van 14 maart 2023 over Brief inzake motie garnalenvisserij - 297700
  2. Brief GS (bijlage 1) Brief aan minister LNV inzake motie garnalenvisserij - 297700
  3. Brief GS (bijlage 2) Brief gericht aan voorzitter Tweede Kamer inzake motie garnalenvisserij - 297700
 15. Brief GS van 14 maart 2023 over Voortgangsrapportage Campus Zeeland - 297698
  1. Brief GS van 14 maart 2023 over Voortgangsrapportage Campus Zeeland - 297698
  2. Brief GS (bijlage - Voortgangsrapportage) van 14 maart 2023 over Voortgangsrapportage Campus Zeeland - 297698
  3. Brief GS (bijlage - Appendix voortgangsrapportage) van 14 maart 2023 over Voortgangsrapportage Campus Zeeland - 297698
 16. Brief GS van 14 maart 2023 over voortgang Regio Deal Zld - investeringprogramma Zld in stroomversnelling 2.0 eind ultimo 2022 - 297629
  1. Brief GS van 14 maart 2023 over voortgang Regio Deal Zld - investeringprogramma Zld in stroomversnelling 2.0 eind ultimo 2022 - 297629
  2. Brief GS (bijlage) Brief aan minister BZK over voortgang Regio Deal Zld - investeringsprogramma Zld in stroomversnelling 2.0 eind 2022 - 297629
  3. Brief GS (bijlage 1) Brief Economic Board Zeeland over Instroom internationale studenten - 297629
  4. Brief GS (bijlage 2) Voortgang van regio Deal ZiS2 31 december 2022 - 297629
 17. Brief GS van 14 maart 2023 over Subsidieprogramma OP Zuid 2021-2027 - 298322
  1. Brief GS van 14 maart 2023 over Subsidieprogramma OP Zuid 2021-2027 - 298322
  2. Brief GS (bijlage 1) Inventarisatie Europese subsidie Zuid-Nederland peildatum 1 september 2022 - 298322
  3. Brief GS (bijlage 2) Europateam Provincie Zeeland subsidieprogramma's voor de periode 2021-2027 - 298322
 18. Brief GS van 14 maart 2023 werkplan ROVZ 2023 en activiteitenoverzicht 2022 - 297696
  1. Brief GS van 14 maart 2023 werkplan ROVZ 2023 en activiteitenoverzicht 2022 - 297696
  2. Brief GS (bijlage 1) ROVZ-werkplan 2023 - 297696
  3. Brief GS (bijlage 2) Activiteitenoverzicht ROVZ 2022 - 297696

Laatste wijziging 21-03-2023 17:13:21