Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
13:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
  1. Memo over werkbezoeken en andere bijeenkomsten Economie 9 maart 2018 - 18004359
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. Informatie uitwisseling, dat wil zeggen:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen over het nieuws van de dag
  3. Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan
 5. Informatie over de opgaven via netwerksturing
  1. Beeldvormende Bijeenkomst Bereikbaar Zeeland
   1. Memo over beeldvormende bijeenkomst Bereikbaar Zeeland - 18005760
   2. publicatie UITNODIGNG_BEELDVORMING BEREIKBAARHEID - 18006590
  1. Publicatie "De Staat van Zeeland" - 18002355
   1. Brief (oplegnotitie) gemeente Reimerswaal van 14 februari 2018 met reactie op De Staat van Zeeland - 18004698
   2. Brief gemeente Reimerswaal van 14 februari 2018 met reactie op De Staat van Zeeland - 18003438
   3. Publicatie - ZB Planbureau - Staat van Zeeland 2017, vernieuwde uitgave februari 2018 - 18005750
   4. Memo met vragen CDA-fractie bij De Staat van Zeeland - 18005882
   1. Brief GS van 6 maart 2018 over Staat van Zeeland - 18006789
 6. Statenvoorstel financiën Westerschelde Ferry BV - 18005144
  1. Brief GS van 16 januari 2018 met financiële situatie Westerschelde Ferry B.V. - 18000825
   1. Brief GS (oplegnotitie) financiële situatie Westerschelde Ferry B.V. - 18001774
   2. Brief GS van 16 januari 2018 met financiële situatie Westerschelde Ferry B.V. - 18000825
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) financiën Westerschelde Ferry BV - 18006403
  2. Brief GS van 27 februari 2018 met statenvoorstel financiën Westerschelde Ferry BV - 18005144
 7. Brief GS van 16 januari 2018 over een nieuw betaalsysteem voor de vaste klanten fietsvoetveer - 18000826
  1. Brief GS (oplegnotitie) nieuw betaalsysteem fietsvoetveer - 18001771
  2. Brief GS met uitleg nieuw betaalsysteem vaste klanten fietsvoetveer - 18000826
 8. Brief GS van 19 december 2017 over Voortgezet onderwijs Zeeuws-Vlaanderen - 17028430
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 19 december 2017 over Voortgezet onderwijs Zeeuws-Vlaanderen (17028430) - 17029487
  2. Brief GS van 19 december 2017 over Voortgezet onderwijs Zeeuws-Vlaanderen - 17028430
  3. Brief GS (afschrift, bijlage) met reactie op advies van Taskforce Zeeuws-Vlaanderen - 17029387
 9. E-mail van gedeputeerde Van der Maas in reactie op mail van burger over ziekenhuiszorg en OV - 17027850
  1. E-mail (oplegnotitie) van GS aan burger over Zeeuwse ziekenzorg en OV - 17027856
  2. E-mail van burger m.b.t. Zeeuwse ziekenzorg en OV, zonder persoonsgegevens - 17024624
  3. E-mail gedeputeerde Van der Maas aan burger in antwoord op mail over ziekenhuiszorg en OV - 17027850
 10. Brief GS projecten N62 Sloeweg (2e fase) en N62 Tractaatweg: voortgangsrapportages vierde kwartaal 2017 - 18004489
  1. Brief (oplegnotitie) en Statenvoorstel voortgang projecten Sloeweg en Tractaatweg vierde kwartaal 2017 (18004489) - 18005784
  2. Brief GS over voortgangsrapportages Sloeweg en Tractaatweg, vierde kwartaal 2017 - 18004489
  3. Brief GS (Bijlage) Voortgangsrapportages Sloeweg, vierde kwartaal 2017 - 18002347
  4. Brief GS (Bijlage) Voortgangsrapportages Tractaatweg, vierde kwartaal 2017 - 18004924
 11. Brief van het Ministerie van LNV van 19 februari 2018 met stand van zaken Regio Envelop - 18004803
  1. Brief van het Ministerie van LNV van 8 maart 2018 over de bijdrage opgave Zeeland Regio Envelop - 18041036
  1. Brief (oplegnotitie) Ministerie LNV van 19 februari 2018 met stand van zaken Regio Envelop (18004803) - 18005303
  2. Brief van het Ministerie van LNV van 19 februari 2018 met stand van zaken Regio Envelop, met bijlagen - 18004803
 12. Brief GS met jaarplan en begroting 2018 NV Impuls Zeeland - 18000249
  1. Brief GS (oplegnotitie) met Jaarplan en begroting 2018 NV Economische Impuls (18000249) - 18000954
  2. Brief GS met Jaarplan en begroting 2018 NV Economische Impuls - 18000249
 13. Brief GS van 30 januari 2018 over verschuiving budget tussen twee infrastructuurprojecten - 18001713
  1. Brief GS (oplegnotitie) verschuiving budget tussen twee infraprojecten - 18003115
  2. Brief GS van 30 januari 2018 over verschuiving budget tussen twee infrastructuurprojecten - 18001713
 14. Brief GS van 19 januari 2018 met voortgangsrapportages grote projecten vierde kwartaal 2017 - 18000855
  1. Brief GS (oplegnotitie ) voortgang grote projecten 4e kwartaal 2017 - 1800085
  2. Brief GS met Voortgangsrapportage grote projecten, met bijlagen - 18000855
  3. Brief Min Defensie met Vastgoedrappportage Defensie aan TK - 18003377
 15. Toezeggingenlijst - 18005997
  1. Brief GS van 30 januari 2018 over de afdoening van diverse toezeggingen en moties van gedeputeerde Van der Maas - 18001714
   1. Brief GS (oplegnotitie) afdoening toezeggingen en moties gedeputeerde v.d. Maas - 18003130
   2. Brief GS van 30 januari 2018 over de afdoening van diverse toezeggingen en moties van gedeputeerde Van der Maas - 18001714
  2. Brief GS van 27 februari 2018 ter afdoening van toezegging aan PS 88 over overlegstructuren - 18005124
   1. Brief GS (oplegnotitie) afdoening toezegging 88 overlegstructuren - 18005993
   2. Brief GS van 27 februari afdoening toezegging 88 overlegstructuren - 18005124
  1. Toezeggingenlijst Economie 9 maart 2018 - 18005997
 16. Besluitenlijst concept van Economie 9 februari 2018 - 18004128
  1. besluitenlijst concept Economie 9 februari 2018 - 18004128
 17. Volgende vergadering 18 mei 2018
 18. Sluiting van de vergadering
 19. Brief GS van 26 februari 2018 over toekenning provinciale bijdrage € 1 miljoen voor ontwikkeling havengebied Breskens - 18004569
  1. Brief GS (oplegnotitie) ontwikkeling havengebied Breskens - 18005761
  2. Brief GS van 26 februari 2018 over toekenning provinciale bijdrage € 1 miljoen voor ontwikkeling havengebied Breskens - 18004569
 20. Brief van de gemeente Middelburg over de aangenomen motie van LPM over overstaptijd station Roosendaal - 18005549
  1. Brief (oplegnotitie) gemeente Middelburg over motie LPM overstaptijd Roosendaal - 18005549
  2. Brief gemeente Middelburg met aangenomen motie van de Lokale Partij Middelburg (LPM) over overstaptijd station Roosendaal - 18004509

Laatste wijziging 17-05-2018 11:35:35