Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
  1. Agenda Commissie Gezamenlijk 13 mei 2016
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. Statenvoorstel Jaarstukken provincie Zeeland 2015 - SERV-054
   1. Brief GS van 10 mei 2016 met aanvullende stukken bij behandeling jaarstukken 2015 - 16007590
  1. Gelegenheid om vragen te stellen aan accountant over accountantsverslag en managementletter
   1. Presentatie Zicht op Beleid accountant 2016
   2. Accountantsverslag Provincie Zeeland 2015
   3. Controleverklaring Provincie Zeeland
   4. Managementletter Provincie Zeeland 2015
  2. Onderwerpen commissie Economie
  3. Onderwerpen commissie Ruimte
  4. Onderwerpen commissie Bestuur
  5. Statenvoorstel 9e wijziging begroting 2016 provincie Zeeland - SERV-061
  1. Statenvoorstel Jaarstukken provincie Zeeland 2015 - SERV-054
  2. Jaarstukken provincie Zeeland 2015 - SERV-054
 5. Statenvoorstel Jaarrekening 2015 Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen - SERV-053
  1. Statenvoorstel Jaarrekening 2015 Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen 2015 - SERV-053
 6. Sluiting

Laatste wijziging 20-07-2017 16:32:48