Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
10:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Statenvoorstel Frictiekosten Implementatie werkwijze uitvoering Brzo-taken - 19421418
  1. Brief GS van 6 september 2019 met antwoorden op vragen frictiekosten overgang Brzo-taken - 19423354
   1. Brief GS van 6 september 2019 met antwoorden op vragen frictiekosten overgang Brzo-taken - 19423354
   2. Brief GS (Bijlage 1) - Specificatie schaalnadeel overhead - 19424178
  1. Brief GS van 13 augustus 2019 bij Statenvoorstel implementatie werkwijze uitvoering Brzo -taken - 19421418
  2. Statenvoorstel Frictiekosten Implementatie werkwijze uitvoering Brzo-taken - 19422133
  3. Statenvoorstel (Bijlage) - Aschrift brief RUD aan GS van 4 juli 2019 met verzoek behandelen frictiekosten - 19422604
  4. Statenvoorstel (Bijlage) - Definitief rapport frictie- en transitiebepaling BRZO-taken RUD Zeeland naar DCMR -19422605
  5. Overzicht Technische vragen Frictiekosten RUD Zeeland - 19423601
  6. Publicatie Technische vragen Statenvoorstel implementatie werkwijze uitvoering Brzo-taken - 19424828
 6. Volgende vergadering: 27 september aanvang: 09:00 uur
 7. Sluiting

Laatste wijziging 18-04-2020 10:31:56