Vergadering Commissie Ruimte 17 september 2021

17 september 2021
09:00
Statenzaal

Bekijk de live uitzending door op onderstaande link te klikken.

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen Petit Comité samenwerking milieutaakveld
  2. Mededelingen van gedeputeerden
   1. Memo Beeldvormende Bijeenkomst Westerschelde
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
  1. Brief (inspraak) namens Watersportvereniging Wolphaartsdijk inzake Gebiedsvisie Veerse Meer 2020 - 2030 - 96511
  2. Brief (inspraak) namens AJK de Bevelanden inzake Gebiedsvisie Veerse Meer 2020 - 2030 - 96560
  3. Brief (inspraak) namens Borm en Huijgens en Adviesgroep de Haakse Zeedijk inzake Zeeuws Deltaplan Zoet Water - 96593
  4. Brief (inspraak) namens ZLTO inzake Zeeuws Deltaplan Zoet Water - 96594
  5. Brief (inspraak) namens Visserij- en hengelsportvereniging De Zandkreek inzake Gebiedsvisie Veerse Meer - 96695
  6. Brief (inspraak) namens ZorgSaam bij de behandeling van de de Zeeuwse Woonagenda - 96697
 5. Statenvoorstel Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030 - 92864
  1. Brief burger van 6 september 2021 met reactie op Veerse meer visie - 93229
  1. Brief GS van 2 september 2021 met Statenvoorstel Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030 - 92864
  2. Statenvoorstel Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030 - 92864
  3. Brief GS (bijlage) van 2 september 2021 Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030 - 92864
  4. Vragen en beantwoording (GL, PvdD, PvdA) - statenvoorstel Gebiedsvisie Veerse Meer 2020 - 2030
 6. Schorsing
 7. Brief GS van 31 augustus 2021 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf 2021 mei, juni en juli 2021 - 91676
  1. Brief GS van 31 augustus 2021 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf 2021 mei, juni en juli 2021 - 91676
  2. Brief GS (bijlage) van 31 augustus 2021 over voortgangsrapportage Zeeuws Deltaplan Zoet Water - 91676
  3. Brief GS (bijlage) van 31 augustus 2021 over voortgangsrapportage N673-Zanddijk - 91676
  4. Brief GS (bijlage) van 31 augustus 2021 over voortgangsrapportage Waterdunen - 91676
  5. Brief GS (bijlage) van 31 augustus 2021 over voortgangsrapportage N290-Traverse Kapellebrug - 91676
  6. Brief GS (bijlage) van 31 augustus 2021 over voortgangsrapportage NPW - 91676
  7. Brief GS (bijlage - risicoparagraaf) van 31 augustus 2021 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf 2021 mei, juni en juli 2021 - 91676
 8. Statenvoorstel Zeeuws Deltaplan Zoet Water - inclusief uitvoeringsprogramma en eindfasedocument - 81413
  1. Brief GS van 6 juli 2021 Zeeuws Deltaplan Zoet Water - beantwoording van toezeggingen 52, 55, 56 commissie Ruimte - 73791
  2. E-mail 6 mei 2021 Adviesgroep Borm & Huijgens met rapport Naar een tweede kustlijn en aanvullend artikel over verzoeten Zeeland - 58289
  1. Statenvoorstel Zeeuws Deltaplan Zoet Water - inclusief uitvoeringsprogramma en eindfasedocument - 81413
  2. Statenvoorstel (bijlage - Zeeuws Deltaplan) van 27 juli 2021 over Project Zeeuws Deltaplan Zoet Water - 81413
  3. Brief GS van 27 juli 2021 over Project Zeeuws Deltaplan Zoet Water - 81413
  4. Vragen en beantwoording (50PLUS) - Statenvoorstel Zeeuws Deltaplan Zoet Water - inclusief uitvoeringsprogramma en eindfasedocument - 81413
 9. Brief GS van 20 juli 2021 Zeeuwse woonagenda, werken aan gezamenlijke woonopgaven voor Zeeland - 79730
  1. Brief GS van 18 mei 2021 over Steun aan subsidieaanvragen Volkshuisvestingsfonds - 60403
  1. Brief GS van 20 juli 2021 over Zeeuwse Woonagenda, werken aan gezamenlijke woonopgaven voor Zeeland - 79730
  2. Brief GS (bijlage Zeeuwse woonagenda) - Samen op weg naar een toekomstbestendige woningvooraad - 79730
  3. Brief GS (bijlage Zeeuwse woonagenda) - Overzicht inspanningen - 79730
  4. Vragen en beantwoording (PvdD, 50PLUS, D66 ) - Brief GS van 20 juli 2021 Zeeuwse woonagenda, werken aan gezamenlijke woonopgaven voor Zeeland
 10. Besluitenlijst (concept) commissie Ruimte van 1 en 2 juli 2021
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Ruimte van 1 en 2 juli 2021
 11. Toezeggingenlijst (bijgewerkt) commissie Ruimte 17 september 2021
  1. Brief GS van 13 juli 2021 over dossier PFAS - 69038
   1. Brief GS van 23 juni 2021 over PFAS - 69038
   2. Brief GS van 31 augustus 2021 over PFAS met afschriften aan ministers Demir en Visser - 93029
    1. Brief GS van 31 augustus 2021 over PFAS met afschriften aan ministers Demir en Visser - 93029
    2. Brief GS van 31 augustus 2021 Afschrift van brief aan minister Demir inzake PFAS - 93029
    3. Brief GS van 31 augustus 2021 Afschrift van brief aan minister Visser inzake PFAS - 93029
   1. Brief GS van 13 juli 2021 over dossier PFAS - 69038
   2. Brief GS (bijlage - antwoorden art. 44 GL) van 13 juli 2021 over PFAS - 69038
   3. Brief GS (bijlage - antwoorden art. 44 50PLUS) van 13 juli 2021 over PFAS - 69038
  2. Brief GS 20 juli 2021- Thermisch gereinigde grond - 78575
  3. Brief GS van 22 juni 2021 over afdoening toezegging nr. 57 commissie Ruimte 21 mei 2021 - 69340
  1. Toezeggingenlijst commissie Ruimte 17 september 2021
 12. Volgende vergadering: 15 oktober 2021, aanvang 09:00 uur
 13. Sluiting
 14. Ingekomen stukken ter kennisneming
 15. Brief GS van 22 juni 2021 over eerste kwartaalrapportage meetpunt Sluiskil - 69337
  1. Brief GS van 22 juni 2021 over eerste kwartaalrapportage meetpunt Sluiskil - 69337
  2. Brief GS (bijlage - kwartaalrapportage monitoring) van 22 juni 2021 over eerste kwartaalrapportage meetpunt Sluiskil - 69337
 16. Brief Dierenbescherming van 25 juni 2021 m.b.t vossenbescherming in Zeeland - 70394
  1. Brief Dierenbescherming van 25 juni 2021 m.b.t vossenbescherming in Zeeland - 70394
 17. Brief GS van 13 juli 2021 over BRZO monitor 2020 - 76267
  1. Brief GS van 13 juli 2021 over BRZO monitor 2020 - 76267
  2. Brief GS (bijlage - Monitor) van 13 juli 2021 over BRZO monitor 2020 - 76267
  3. Brief GS (bijlage - Monitor) van 13 juli 2021 over BRZO monitor 2020 - 76267
  4. Brief GS (bijlage) van 13 juli 2021 over BRZO monitor 2020 - 76267
  5. Brief GS (bijlage - reactie IPO) van 13 juli 2021 over BRZO monitor 2020 - 76267
 18. E-mail gemeente Reimerswaal van 22 juli 2021 met aangenomen Motie vreemd - verontreiniging Westerschelde - 79140
  1. E-mail gemeente Reimerswaal van 22 juli 2021 met aangenomen Motie vreemd - verontreiniging Westerschelde - 79140
 19. Brief van Farmers Defence Force van 28 juli 2021 over Jacobskruiskruid (Senecio Jacobea) en andere giftige planten - 82239
  1. Brief van Farmers Defence Force van 28 juli 2021 over Jacobskruiskruis (Senecio Jacobea) en andere giftige planten - 82239
 20. Brief GS van 29 juni 2021 over Natuurbeheerplan Zeeland Planwijziging 2021 - 71150
  1. Brief GS van 29 juni 2021 over Natuurbeheerplan Zeeland Planwijziging 2021 - 71150
  2. Brief GS (bijlage - Natuurbeheerplan -Planwijziging 2021) van 29 juni 2021 over Natuurbeheerplan Zeeland Planwijziging 2021 - 71150
  3. Brief GS (bijlage - Antwoordnota) van 29 juni 2021 over Natuurbeheerplan Zeeland Planwijziging 2021 - 71150
  4. Brief GS (bijlage - Provinciaal Blad) van 29 juni 2021 over Natuurbeheerplan Zeeland Planwijziging 2021 - 71150
  5. Brief GS (bijlage - Staatscourant van 29 juni 2021 over Natuurbeheerplan Zeeland Planwijziging 2021 - 71150
  1. Brief Gemeente Schouwen-Duiveland van 14 september 2021 met afschrift aan PS over Zeeuws Deltaplan Zoet Water - 96501

Laatste wijziging 28-09-2021 00:56:11